"העיצומים בחברת החשמל עלולים לגרום למצוקת נזילות קשה"

נייר עמדה של מידרוג: המצוקה הובילה את החברה למשוך 800 מיליון שקל מקווי האשראי הבלתי מנוצלים, העומדים לרשותה אצל תאגידים בנקאיים

רוטנברג  / צלם: יוסי וייס, חברת החשמל
רוטנברג / צלם: יוסי וייס, חברת החשמל

אנליסטים של חברת דירוג האשראי מידרוג התריעו הבוקר בנייר עמדה, כי אם לא ייפסקו בקרוב העיצומים בחברת החשמל, צפויה החברה להיקלע למצוקת נזילות קשה, אשר עלולה לפגוע בדירוג החברה. בחודש יוני 2017 החלו עובדי החברה לנקוט עיצומים, שעיקרם עצירת הפקת חשבונות חשמל לצרכנים, לרבות עצירת הליכי גביית חובות וניתוקי חייבים.

"ביום 29 ביוני 2017 דיווחה חח"י כי ככל שלא תחודש הגבייה מלקוחותיה, ולא יבשילו מהלכים נוספים שאותם היא בוחנת, עלולה החברה למצוא את עצמה בתוך פרק זמן של כחודש ימים ללא מקורות הוניים למימון פעילותה. בד בבד, נציין כי מצוקת הנזילות שנוצרה הובילה את החברה למשוך סך של 800 מיליון שקל מתוך קווי האשראי הבלתי מנוצלים העומדים לרשותה אצל תאגידים בנקאיים.

"להערכתנו, צפויה החברה למשוך את יתרת קווי האשראי הבלתי מנוצלים אשר עומדים לרשותה, לצורך מימון פעילותה השוטפת. כמו כן, אם וכאשר לא ייפסקו העיצומים, ולא תחודש הפקת חשבונות החשמל לצרכנים, לרבות הליכי גביית החובות, תוך פרק זמן של כחודש, עתידה החברה להיקלע למצוקת נזילות קשה, אשר צפויה להוביל לפערי עיתוי בתזרים המזומנים, ואף עלולה לפגוע בדירוג החברה".

"לפי התזרים שראינו, אנו מעריכים שלחברה יש מספיק נזילות למשך חודש מהיום, כולל ההלוואות שנלקחו לאחרונה", מציין בשיחה עם "גלובס" ישי טריגר, ראש תחום מימון מובנה, פרויקטים ותשתיות במידרוג.

נוסף על כך, במידרוג מזהירים בנייר העמדה, כי גם הכנסותיהם של פרויקטים מרכזיים ותשתיות ליבה במשק, המתבססים על חח"י, וכוללים, בין היתר, את מאגר תמר ויצרני חשמל פרטיים, עלולים להיפגע. אי לכך, מסבירים במידרוג, "פגיעה בנזילות החברה וביכולתה לשלם לספקיה, ביניהם ספקים שההתקשרות עמם קריטית לצורך הבטחת אספקת החשמל בישראל, עלולה להוביל לפגיעה משמעותית בענף האנרגיה והחשמל בארץ, וכן בתפקודו התקין של המשק.

"החמרה במצב הנזילות של החברה עלולה להוביל להידרדרות ביכולת לשרת את החוב שלה, וכתוצאה מכך להורדה עתידית של דירוג החברה. נכון להיום לאג"ח של חח"י יש דירוג גבוה של AA2, שתי רמות מתחת לדירוג המדינה. העלינו אותו בשנה שעברה. אם בג"ץ לא יקבל החלטה העוצרת את עיצומי החברה, עלולה להיות לכך פגיעה רוחבית בענף האנרגיה בישראל".

החוב הפיננסי של חח"י נאמד בכ-46.5 מילארד שקל. בהתאם למבנה החוב של החברה, לא צפויים להיות תשלומי קרן במהלך שנת 2017.

בתוך כך, מנכ"ל משרד האנרגיה שאול מרידור, ומנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, הודיעו אמש לבית הדין לעבודה, כי אין בכוונתם להגיע ל"הפסקת אש" עם עובדי חברת החשמל, עד לדיון שאמור להתקיים בבג"ץ ב-20 ביולי.

היסטוריית הדירוג של אגח חברת החשמל
 היסטוריית הדירוג של אגח חברת החשמל

צרו איתנו קשר *5988