אי.די.בי פתוח הבטיחה גיוס של לפחות 560 מיליון שקל באג"ח

הריבית שנקבעה במכרז היא 5% - נמוכה מהותית מהריבית המקסימלית שעמדה על 6.8%

אדוארדו אלשטיין / צילום: רויטרס
אדוארדו אלשטיין / צילום: רויטרס

חברת אי.די.בי פתוח שבשליטת אדוארדו אלשטיין, דיווחה היום כי הבטיחה גיוס של לפחות 560 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב מסדרה י"ד החדשה. בהודעה לבורסה הוסיפה אי.די.בי, כי בשלב המכרז המוסדי המקדים שנערך אמש, התקבלו ביקושים בהיקף כולל של 1.25 מיליארד שקל.

מתוך סך הביקוש בחרה כאמור החברה להעמיד את היקף הגיוס בשלב המוסדי על 560 מיליון שקל, כאשר הריבית שנקבעה במכרז היא 5% - נמוכה מהותית מהריבית המקסימלית במכרז שעמדה על 6.8%. בשבוע הבא ייערך של המכרז הציבורי בהנפקה, בו תנסה החברה להגדיל את היקפה עד ל-642 מיליון שקל. 

סדרה י"ד החדשה תעמוד לפירעון בתשלום אחד בסוף 2022 והיא בעלת משך חיים ממוצע (מח"מ) של 4.8 שנים. הסדרה תובטח בשעבוד ראשון על מניות חברת דיסקונט השקעות (דסק"ש), שבבעלות אי.די.בי. היחס בין ערך המניות המשועבדות לערך החוב יעמוד על 133% (שווי הביטחונות גבוה ב-33% מהיקף החוב).

אי.די.בי מחזיקה כיום ב-106.78 מיליון מניות של דסק"ש (71% מהחברה) בשווי של כ-1.5 מיליארד שקל, כך שלכאורה היא יכולה לגייס כנגד מניות אלו אג"ח בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל. עם זאת, 46.2 מיליון מניות של דסק"ש משועבדות כיום לטובת מחזיקי סדרת אג"ח י"ב, כך שהיקף סדרה י"ד המקסימלי הוגבל בשלב הראשון לכ-650 מיליון שקל בלבד. ואולם מצב זה עשוי להשתנות במידה שבהמשך תבקש אי.די.בי להשתמש בכסף שגויס כעת לצורך בצע פירעון מוקדם לסדרה י"ב, שמועד פירעונה חל בנובמבר 2019.

במצגת שפרסמה אי.די.בי לקראת ההנפקה, היא הדגישה כי כתב הנאמנות של אג"ח י"ד יהיה מותאם לפתרון שאימצה לדרישות חוק הריכוזיות, ובמסגרתו יועברו החזקותיה בדסק"ש לחברה אחרת בבעלות אלשטיין. כך, שמניות דסק"ש ימשיכו להיות משועבדות לטובת מחזיקי אג"ח י"ד, גם כאשר אותן מניות יועברו מאי.די.בי לחברה האחרת.

הסכמה זו אינה נמצאת בכתב הנאמנות של אג"ח י"ב, ומשום כך עשויים מחזיקי סדרה זו להתנגד למהלך העברת מניות דסק"ש לחברה האחרת. כדי להימנע מהצורך להשיג את אישורם למהלך, עשויה הנהלת אי.די.בי לשקול ביצוע פירעון מוקדם של סדרה י"ב, שהיקפה מסתכם ב-383.5 מיליון שקל ערך נקוב, ולאחר מכן להרחיב בהתאם לצורך את סדרה י"ד.

מהמצגת שפרסמה אי.די.בי עולה עוד כי ברשותה מזומנים בהיקף של 551 מיליון שקל, לאחר שפרעה מאז ה-25 במאי השנה תשלומי קרן וריבית של 569 מיליון שקל לנושיה השונים. כך, שהנפקה של סדרת אג"ח חדשה במח"מ ארוך יחסית של 4.7 שנים, תגדיל את הנזילות של החברה ועשויה לסייע לה בהעלאת דירוג איגרות החוב הקיימות שלה, שעומד נכון להיום על BB.

בדוח התזרים החזוי שצורף לדוחות הרבעון הראשון, ציינה אי.די.בי כי תידרש למקורות נוספים בהיקף של כ-130 מיליון שקל, כדי להשלים את מצבת המזומנים הדרושים לה עד סוף מארס 2019. כך, שהגיוס הנוכחי עונה על דרישה זו.

צרו איתנו קשר *5988