אושר החוק להסדרת ההטבות בתחום מועדוני הלקוחות

מועדוני לקוחות המציעים הצטרפות לתקופה קצובה, לא יוכלו לשנות את התנאים במהלך אותה תקופה ■ הסנקציות למפרים נעות בין 7,000-50,000 שקל

איתן כבל / צלם: תמר מצפי
איתן כבל / צלם: תמר מצפי

הכנסת אישרה היום (ד') סופית את הצעת החוק של יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל, שמטרתה להסדיר את נושא ההטבות דרך מועדוני הלקוחות.

הצעת החוק נועדה לטפל במקרים בהם בעלי העסקים משנים תוכניות הטבות ללא התראה, ומבלי לאפשר לצרכנים לממש את זכויותיהם. על כן, החוק מגדיר את ההליך שדרכו יוכלו להתבצע שינויים. ההיבט המעניין בהצעת החוק הוא שההצעה, שתשולב במסגרת תיקון לחוק הגנת הצרכן, תחול גם על הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, באמצעות תיקון חוק הבנקאות וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. אלה נהנים בדרך כלל מהעובדה שהם מפוקחים בנפרד, ולכן תיקונים אחרים בחוק הגנת הצרכן כלל לא חלים עליהם - דוגמת הגבלת משך המתנה טלפונית.

לפי ההצעה שאושרה, מועדוני לקוחות המציעים הצטרפות לתוכנית של קבלת הטבות או צבירת זכויות לתקופה קצובה, למשל של שנה, לא יוכלו לשנות את התנאים במהלך אותה תקופה. השינוי יוכל להתבצע רק לאחר תום התקופה, ואם הצרכן בחר להמשיך להיות חבר במועדון. במקרה זה אף נקבע כי מפעיל המועדון יודיע ללקוחות 3 עד 4 חודשים מראש על סיום תקופת ההטבות.

באשר למועדוני לקוחות שהחברות בהן היא לתקופה מתמשכת, שלא קצובה בזמן ומאפשרת צבירת זכויות או נקודות, נקבע כי מפעיל המועדון יצטרך להודיע לצרכן על השינוי 8 עד 9 חודשים מראש, ולאפשר לו באותה תקופה לממש את ההטבות שצבר בהתאם לתנאים לפני השינוי. כמו כן נקבע כי ההודעות ישלחו לצרכן בדרך שבה בחר (בדואר רגיל, דואר אלקטרוני או במסרון). הטריגר להצעת החוק, נזכיר, היה שינוי שיטת צבירת ההטבות (לשעבר כוכבים) בישראכרט לפני מספר שנים.

הצעה אושרה למרות התנגדויות שנשמעו מצד הבנקים, חברות כרטיסי האשראי וחברות נוספות, בהן אל על.

הצעת החוק תיכנס לתוקף 4 חודשים לאחר פרסומה ברשומות והיא תחול על כל מועדוני הלקוחות שיהיו פעילים באותו מועד. הצעת החוק כוללת גם סנקציות: עוסק שלא ימסור את ההודעות לחברי המועדון במועד שנקבע צפוי לעיצום כספי של 22 אלף שקל לתאגיד ו-7,000 שקל ליחיד, ועוסק שלא יאפשר מימוש ההטבות בהתאם להצעה או יסיים את התוכנית לפני תום התקופה שנקבעה בהצעה צפוי לעיצום כספי של 45 אלף שקל לתאגיד ו-25 אלף שקלים ליחיד. מנפיקי כרטיסי אשראי שיפרו את החוק צפויים לעיצום כספי של 50 אלף שקל.

צרו איתנו קשר *5988