דוח אמון
2019
הנקראות ביותר

צמצום החזקות בארה"ב ובקנדה הזניקו את רווחי גזית גלוב

הרווח ברבעון השני, 371 מיליון שקל, נבע בעיקרו מהפחתת ההחזקה ב-FCR הקנדית ■ שווי השוק מהווה דיסקאונט של 26% על ההון העצמי

חיים כצמן / צילום: יונתן בלום
חיים כצמן / צילום: יונתן בלום

הפסקת איחוד תוצאותיה של חברת הנדל"ן הקנדיתFCR, בעקבות ירידה משליטה בה, וכן צמצום ניכר בהוצאות המימון, סייעו לענקית הנדל"ן המניב גזית גלוב , שבשליטת חיים כצמן, לסכם את הרבעון השני של 2017 עם רווח נקי של 371 מיליון שקל - זינוק של כ-280% לעומת רווחיה ברבעון המקביל אשתקד. במקביל לדוחות הודיעה חברת החזקות הנדל"ן על חלוקת דיבידנד של כ-68 מיליון שקל לבעלי המניות.

מניית החברה הגיבה לדוחות בעלייה יומית של 3%, והשלימה עלייה של כ-6% מתחילת השנה (לעומת עלייה של 15% במדד הנדל"ן). היא משקפת לגזית גלוב שווי של כ-6.6 מיליארד שקל - דיסקאונט של 26% על ההון העצמי של החברה, העומד על 9 מיליארד שקל. בהון עצמו חלה עלייה של 10% לעומת סוף 2016. עלייה זו נבעה בעיקרה ממיזוג החברה הבת אקוויטי וואן - שריכזה את פעילות גזית גלוב בארה"ב - אל תוך המתחרה ריג'נסי סנטרס, והפחתת שיעור ההחזקה ב-FCR, המרכזת את הפעילות בקנדה.

בפעילות השוטפת, הכנסות גזית גלוב נחלשו בכ-4% לכ-690 מיליון שקל, וזאת בעיקר בהשפעת ירידת שער האירו לעומת השקל, ומכירת נכסים, שקוזזו בחלקם בהפעלת נכסים חדשים שפיתוחם הושלם ושנרכשו, וכן מעלייה בהכנסות מנכסים זהים. בגזית מציינים כי בנטרול השפעות מט"ח, הכנסותיה ברבעון עלו בכ-4%.

צמצום של 22% בהוצאות המימון

הרווח התפעולי הנקי (NOI) הרבעוני של גזית גלוב נחלש בכ-3% ל-490 מיליון שקל, ובנטרול השפעות מט"ח הוא גדל בקרוב ל-5%, ואילו תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (FFO) הכלכלי קפץ ב-22% ל-175 מיליון שקל. עוד מציגים בגזית גלוב צמצום רבעוני של 23% בהוצאות הנהלה וכלליות, שעמדו על 94 מיליון שקל, המיוחס בעיקר להתייעלות בחברות הקבוצה.

כאמור, לעיקר ההשפעה החיובית ברווח הייתה אחראית הפסקת איחוד דוחות החברה הבת פירסט קפיטל ריאלטי (FCR), בעקבות מכירת 3.7% ממניותיה לקבוצת בנקים להשקעות בקנדה, תמורת 185 מיליון דולר קנדי. מכירה זו הורידה את חלקה של גזית גלוב ב-FCR לפחות מ-33%, ואפשרה לה להפסיק את איחוד פעילותה בדוחות - מה שייצר לה רווח של יותר מ-240 מיליון שקל בסעיף רווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני.

עוד מציגה גזית גלוב בדרך לשורת הרווח צמצום של 22% בהוצאות המימון שלה, ל-321 מיליון שקל, במקביל לזינוק של פי שבעה בהכנסות המימון, ל-163 מיליון שקל. הוצאות המימון הושפעו מהפסד גדול שנרשם משערוך נגזרים פיננסיים ברבעון המקביל, והכנסות המימון כללו בעיקר רווח משערוך נגזרים פיננסיים וכן רווח ממימוש ני"ע ודיבידנד.

עיקר פעילות החברה מתרכזת ברכישה, בהשבחה, בפיתוח ובניהול מרכזים מסחריים מעוגנים סופרמרקטים בצפון אמריקה, בברזיל, בישראל ובאירופה, תוך התמקדות בערים באזורים אורבניים צומחים.

בסיכום מחצית השנה הראשונה עמדו רווחיה של גזית גלוב על 95 מיליון שקל, אחרי הפסד של 181 מיליון שקל במחצית המקבילה ב-2016 (שנה שאותה סיכמה החברה עם רווח נקי של קרוב ל-800 מיליון שקל). גם בסיכום מחצית השנה סבלה גזית גלוב מחולשת האירו ביחס לשקל, שהקטינה ב-3% את הכנסותיה, שהתקרבו ל-1.4 מיליארד שקל, והקטינה את ה-NOI בשיעור דומה ל-967 מיליון שקל. בנטרול השפעות מט"ח, שני סעיפים אלה צמחו בכ-4%. החברה מציינת כי לה ולחברות המאוחדות יתרות נזילות וקווי אשראי לא מנוצלים למשיכה מיידית בסכום של כ-6.8 מיליארד שקל.

דורי סגל, סגן יו"ר ומנכ"ל גזית גלוב, מסר כי "אנחנו מרוצים מהביצועים התפעוליים והפיננסיים ברבעון השני, אשר עלו על התחזיות שלנו. במהלך 18 החודשים הבאים נמשיך למחזר הון ולהשקיע בנכסים איכותיים ובפעולות פיתוח מחדש, ונתקדם בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלנו".

תוצאות גזית גלוב ברבעון השני
 תוצאות גזית גלוב ברבעון השני

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות