הנקראות ביותר

מחכים לכחלון: חברי הוועדות המקומיות נבהלו מצורך בשקיפות

"הנחיות שר האוצר יבטאו את האיזון הראוי בין הרצון להגביר שקיפות לבין הרצון למנוע הרתעה של מתמודדים לתפקיד או של חברים במוסד תכנון מקומי מפגיעה בפרטיותם וחשיפת יתר של פרטים אודותם"

משה כחלון בכנס לשכת רואי החשבון / יוד צילומים יהודה בן יתח
משה כחלון בכנס לשכת רואי החשבון / יוד צילומים יהודה בן יתח

בשנת 2014, במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה ולאחר שנחשפו יותר ויותר מקרי שחיתות בקרב חברי ועדות מקומיות לתכנון ובנייה (שקידמו את עסקיהם הפרטיים במסגרת דיוני הוועדה), נוסף לחוק סעיף 44ד, שקבע כי חברי הוועדה ימסרו ליועץ המשפטי את המידע הדרוש לבדיקת ניגוד עניינים: "מידע בדבר עיסוקיו, תפקידיו וענייניו האישיים של מי שעומד להתחיל לכהן או מכהן כחבר מוסד תכנון מקומי, שלו או של קרובו, העלולים לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים". במידה ואכן נמצאו ניגודי עניינים, החוק קובע כי על היועץ המשפטי של הוועדה לערוך הסדר למניעתם.

מדובר כמובן בסעיף טריוויאלי לחלוטין, אבל מסתבר שברשויות המקומיות נבהלו מהצורך להחיל את השקיפות של חברי הוועדות גם מול הציבור הרחב.

בעקבות פנייה של עמותת "הצלחה" לחשוף את הסדרי ניגוד העניינים של חברי ועדות מקומיות, פנתה לאחרונה היועצת המשפטית בעיריית מודיעין, דנה חפץ טוכלר, לשר האוצר משה כחלון (מכתב שמוען גם לראש מינהל התכנון באוצר דלית זילבר), בבקשה לקבל את "הנחיות השר" בנוגע להצגת אותם הסדרים לציבור.

סעיף 44ד(ז) קובע במפורש כי "המגבלות שהוטלו על חבר מוסד תכנון מקומי לפי הסדר למניעת ניגוד עניינים, אם הוטלו, וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור בדרך שקבע שר האוצר, ובלבד שלא יועמדו לעיון הציבור פרטים שאין למסרם לפי חוק חופש המידע". לדברי חפץ טוכלר, "למיטב ידיעתנו, טרם נקבעו הנחיות באשר לאופן העמדת המידע לעיון הציבור".

היועצת המשפטית של העירייה מדגישה שלא מדובר בבקשה פרטית של העיר מודיעין: "לאור העובדה שמתקבלות במשרדי הממונה על חוק חופש המידע במודיעין ובעיריות אחרות בקשות לעיון ופרסום ההסדרים הנ"ל, הכוללים מידע אישי ורגיש, נבקש כי השר יקבע הנחיות בעניין זה, אשר יבטאו את האיזון הראוי בין הרצון להגביר שקיפות, לבין הרצון למנוע הרתעה של מתמודדים לתפקיד או של חברים במוסד תכנון מקומי מפגיעה בפרטיותם וחשיפת יתר של פרטים אודותם".

לדברי עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה, "מבלי לפגוע בתוקפו של חוק חופש המידע והחובה הנובעת ממנו למסור לעמותה את המידע המבוקש, טוב יעשה שר האוצר אם יתקין את התקנות אותן הוא מחויב ויסדיר את הפרסום היזום של ההסדרים".

עקבו אחרינו ברשתות
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!