חיתום | לפני כולם

פועלים אי.בי.אי תנקוט צעדים משפטיים נגד גולדשמידט?

מאז שנודע כי גולדשמידט יעזוב את חברת החיתום שניהל במשך שנים ארוכות, כדי להקים חברה מתחרה בשותפות עם רפי ליפא וגל עמית, איבדה החברה כרבע מיליארד שקל משוויה

ארז גולדשמידט / צילום: יונתן בלום
ארז גולדשמידט / צילום: יונתן בלום

עד שמניית חברת החיתום פועלים אי.בי.אי  שבה להציג עליות, מתברר כי "רעידת האדמה" בחברה כנראה לא תמה: חברת החיתום של בית ההשקעות אי.בי.אי ושל בנק הפועלים ובעלי המניות בה בוחנים נקיטת צעדים משפטיים נגד ארז גולדשמידט, המנכ"ל הוותיק של פעילות החיתום של החברה. אלה קשורים בנסיבות פרישתו מהחברה וחבירתו הצפויה לשני השותפים הוותיקים של פועלים אי.בי.אי - יועצי ההנפקות רפי ליפא וגל עמית - לצורך הקמת חברת חיתום חדשה ומתחרה.

ככל הידוע, בסביבת פועלים אי.בי.אי התחילו בבחינה אם לנקוט הליכים משפטיים נגד גולדשמידט וגורמים אחרים בגין הפרת אמונים מצד נושא משרה, וזאת על פי הטענה כי האחרון רקם עם ליפא ועמית את ריקונה של חברת החיתום של אי.בי.אי ושל הפועלים ממרב עסקיה וממרב עובדיה הבכירים. עם זאת, לפי שעה טרם ננקטו צעדים אופרטיביים, והחברה צפויה לפנות לייעוץ משפטי ייעודי רק בהמשך.

אווירת ההלם

האפשרות האמורה עלתה על סדר היום בצל הערך הרב שאיבדה החברה מאז שהתחילה הפרשה: כיום נסחרת פועלים אי.בי.אי לפי שווי חברה של כ-206 מיליון שקל, לאחר שהתרסקה בכ-57% מאז היוודע עזיבת השותפים ליפא ועמית והמנכ"ל גולדשמידט, ועד סוף יום המסחר אמש. קודם לנפילת המניה נסחרה פועלים אי.בי.אי לפי שווי של כ-475 מיליון שקל. היום, מנגד, הוסיפה מניית החברה כ-4% לערכה, לאחר שגם ביום המסחר הקודם (יום חמישי) עלתה בכ-1%, וזאת לאחר 6 ימים של ירידות ניכרות בערכה.

בסביבת פועלים אי.בי.אי מספרים בימים אלה כי בחברה שוררת אווירת הלם. "שותף עסקי ותיק, שעבד עם החברה במשך שנים, חבר למנכ"ל הוותיק ולמנהלים בכירים אחרים", אמר גורם בסביבת החברה, שציין כי אפשר לראות במהלך זה כמעין "לקיחת עיקר העסק של חברת החיתום וקנייתה כמעט בחינם".

בכל אופן, בחברה טרם הכריעו כיצד לנהוג בסוגיה, ובסביבתה מדגישים כי עדיין לא התחילו לעסוק לעומק בעניין זה, וזאת מכיוון שראשי החברה עוסקים כיום בעיקר בשתי משימות: המשך ניהול ההנפקות, שכבר נמצאות על הפרק; ומציאת צוות ניהולי בכיר חדש, שיוביל את החברה בעתיד.

מארז גולדשמידט נמסר בתגובה: "בכל תקופת עבודתי בפועלים אי.בי.אי פעלתי כמיטב יכולתי לקידומה, תמיד מילאתי את חובותי בתום לב וכדין, ובדעתי להמשיך ולנהוג כך בעתיד".

נושאי המשרה בחיתום עזבו

בעל השליטה בפועלים אי.בי.אי הוא בית ההשקעות אי.בי.אי (40.5%), המנוהל על ידי עדו קוק, ולצדו מחזיק מניות משמעותי נוסף בחברה הוא בנק הפועלים (18.9%), המחזיק במניותיה באמצעות חברת פועלים שוקי הון, בניהולו של עומר קרייזל. יו"ר פועלים אי.בי.אי הוא רון ויסברג, מבעלי השליטה בבית ההשקעות אי.בי.אי.

גולדשמידט הוא מנהל מוערך בענף החיתום הישראלי, המאופיין במתן חשיבות עליונה לפרסונות ולהיכרויות שלהן, ומשכך הוא משמעותי מאוד למעמדה של פועלים אי.בי.אי. על פי הערכות, בכוונת ליפא, עמית וגולדשמידט להקים חברת חיתום חדשה, שבמסגרתה יקדמו את הנפקות החוב של חברות הנדל"ן, ואליה צפויים להצטרף כשותפים נדב זיו ואילן מוסנאים - שניהם סמנכ"לים בחברה.

ב-16 באוגוסט התחיל "כדור השלג" של פועלים אי.בי.אי את ההידרדרות שלו אל תחתית המדרון. באותו יום דיווחה החברה כי "רפי ליפא וגל עמית, המשמשים יועצי חברות נדל"ן זרות שעמם משתפת החברה פעולה בהנפקות של חברות נדל"ן זרות בשנים האחרונות, הודיעו לחברה כי בכוונתם לפעול בתחום עצמאית ולהתחרות בחברה". נוסף על כך, ציינה פועלים אי.בי.אי כי "לפיכך, צפוי שיתוף הפעולה העתידי בין הצדדים לקטון באופן משמעותי או לחדול.

להערכת החברה, מהלך זה עלול לפגוע בהכנסות החברה מהנפקות נדל"ן זרות באופן מהותי". לאחר מכן פירטה פועלים אי.בי.אי כי "שיעור הכנסות חברת החיתום מהנפקות אלה מסך הכנסות חברת החיתום ב-2016 היה כ-48%, ובמחצית הראשונה של 2017 היה שיעור זה כ-63%".

ב-20 באוגוסט הודיעה פועלים אי.בי.אי כי "ארז גולדשמידט, מנכ"ל החברה הבת העוסקת בחיתום, הודיע לחברה על רצונו לסיים את ההתקשרות עמה", ולפי ההודעה, פרישתו תיכנס לתוקף בתום שלושה חודשי ההודעה המוקדמת - כלומר, ב-20 בנובמבר. באותו מועד נודע כי גולדשמידט צפוי לחבור לשני היועצים ליפא ועמית, שהודיעו על הפסקת עבודתם עם פועלים אי.בי.אי, וכי בכוונתם להקים חברת חיתום משלהם, וזאת לאחר שהם פנו אליו בהצעה להצטרף אליהם.

יומיים לאחר מכן, ב-22 באוגוסט, "הודיע אילן מוסנאים, המכהן כסמנכ"ל בחברת הבת, פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות, על רצונו לסיים את העסקתו בחברה", וכך גם עמיתו, "נדב זיו, המכהן כסמנכ"ל בחברת הבת", תוך שהחברה דיווחה לבורסה כי "בשלב זה, טרם נקבע מועד סיום הכהונה" של השניים, כפי שדיווחה החברה לבורסה. זיו ומוסנאים הם סמנכ"לי שיווק ומכירות בחברת החיתום, ובדומה לגולדשמידט, העומד בראש חברת החיתום כבר כעשור, גם הם בעלי ותק בשוק החיתום המקומי.

חתם מוביל בשוק ההון שכבר "חצה את הקווים" לפני גולדשמידט, באופן דומה למדי, היה יונתן כהן, שעזב את תפקיד מנכ"ל כלל חיתום לטובת הקמת חברת חיתום משלו, המתמקדת כיום אף היא בהנפקות אג"ח של חברות נדל"ן זרות בתל אביב.

מחפשים צוות חדש

העזיבות האלה השפיעו מהותית על מניית פועלים אי.בי.אי. את הסיבה לחשש המשקיעים מגבי פעילות החברה אי-אפשר לתלות רק בפרידה מצמד היועצים המובילים להנפקות החוב של חברות הנדל"ן הזרות. גם העזיבה של המנהלים הבכירים, שנעשית במקביל למהלכים של ליפא וגל, משמעותית מבחינה זו.

בדוחותיה השנתיים ל-2016 הודיעה פועלים אי.בי.אי כי "להון האנושי בחברה השפעה מהותית על יכולותיה וכושר התחרות שלה בשוק. לקבוצה סיכון שעובדיה הבכירים של החברה הבת (כלומר, חברת החיתום, שאותה מנהל גולדשמידט; ר"ש) יחדלו להיות מועסקים בה בלי שיימצא להם תחליף הולם".

בחברה אף ציינו את גורם הסיכון האמור, התלות בהון האנושי, כבעל "השפעה גדולה" על פעילות החברה בכללותה. נציין כי מנכ"ל החברה האם הציבורית, פועלים אי.בי.אי, הוא ירון מוזס, המועסק כמנכ"ל ויועץ משפטי.

כמו כן, נכון לתחילת השנה הועסקו בפועלים אי.בי.אי 11 עובדים, ובהם היו"ר ויסברג (המועסק בחצי משרה), גולדשמידט, מוזס, מוסנאים, זיו, שני אנשי שיווק, ועובדים נוספים במינהלה ובק-אופיס. למעשה, עד לאחרונה עבדו בחברה רק חמישה נושאי משרה: היו"ר ויסברג, מוזס, גולדשמידט, מוסנאים וזיו, ועתה שלושה מהם עוזבים בבת אחת. על רקע השינויים האלה, שב לחברה באחרונה מני בן משה בתפקיד מנהל הנפקות. מוזס עמל בימים אלה על הבאת צוות מוביל חדש לחברת החיתום.

מניית פועלים
 מניית פועלים

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988