השקל החזק הסב למויניאן הפסד של 44 מ' ד' במחצית השנה

חברת הנדל"ן רשמה במחצית הראשונה הוצאות של 36 מיליון דולר מהפרשי שער החליפין, לאחר שלא גידרה את חשיפתה המטבעית ■ גידור שביצעה רילייטד מנע לה הפסד של 18 מיליון דולר

ג'ו מויניאן / צילום: אתר החברה
ג'ו מויניאן / צילום: אתר החברה

התחזקות השקל מול הדולר במחצית הראשונה של 2017 הולמת בדוחותיהן של חברות הנדל"ן שפועלות בארה"ב ומסתייעות בחוב שקלי לא-צמוד שמגויס בישראל. רבות מבין החברות הנדל"ן הזרות שכבר חשפו את תוצאותיהן למחצית הראשונה של השנה, הציגו הפסדים של מיליוני דולרים בגין ירידה של 9.1% שנרשמה בשער החליפין דולר-שקל מתחילת ינואר עד סוף יוני.

לפי שעה, המפסידה הגדולה מייסוף זה בשער השקל-דולר היא חברת מויניאן של יזם הנדל"ן האמריקאי ג'וזף מויניאן. אמש דיווחה מויניאן על הפסד כבד של 43.8 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2017, לאחר שאת התקופה המקבילה אשתקד סיימה ברווח נקי של 2.3 מיליון דולר.

הסיבה המרכזית להפסד הכבד היא הוצאות של 35.9 מיליון דולר שרשמה מויניאן בתקופה זו בשל השפעת הפרשי שער החליפין של השקל מול הדולר. מויניאן  הנפיקה לפני כשנתיים בישראל איגרות חוב בהיקף של 1.4 מיליארד שקל, וסכום זה הומר לאחר מכן לדולרים. נכון לסוף יוני החזיקה מויניאן בקופתה סכום של 198.3 מיליון דולר במזומן ופיקדונות, השווה ל-693.3 מיליון שקל לפי השער היציג של 30 ביוני.

דירוג החוב ירד לפני 3 חודשים

יש לציין כי בעת הנפקת האג"ח של מויניאן נע שער החליפין ברמות של 3.8-3.9 שקלים לדולר, בדומה לשער החליפין של המטבעות בסוף 2016, שעמד על 3.85 שקלים. עם זאת, עד לסוף יוני הוא הספיק לצנוח ל-3.5 שקלים, לפני שטיפס ל-3.57 שקלים נכון להיום.

מויניאן מציינת בדוחותיה כי נכון לסוף הרבעון הסתכמה יתרת איגרות החוב שלה ב-395.8 מיליון דולר. לדבריה, היא חשופה לסיכוני מטבע בגין אג"ח אלה, אבל מדגישה כי "נכון ל-30 ביוני לא קיים גידור בחברה".

עוד מדווחת מוניאן כי במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה היא בחנה אפשרות לגיוס חוב מהציבור בישראל באמצעות הנפקת סדרה חדשה של אג"ח (סדרה ב'), אבל נכון למועד דוח זה, החליטה ההנהלה בראשות ג'וזף מויניאן שלא לפעול לעת עתה לגיוס חוב נוסף באמצעות הנפקת הסדרה החדשה. עם זאת, אין, ככל הנראה, כל קשר בין דחיית הגיוס לבין הפסדי המטבע במחצית הראשונה.

מויניאן עוסקת בהשכרת משרדים ודירות למגורים, הפעלת בתי מלון ומכירת דירות. על פי דוח חברת מידרוג, תכננה מויניאן הנפקה בהיקף של כ-380 מיליון שקל עבור אג"ח מסדרה ב'. לפני כשלושה חודשים הורידה מידרוג את דירוג החוב של מויניאן בדרגה אחת מ-Aa3 ל-A1, ועקב כך עלתה הריבית השנתית שמשלמת מויניאן למחזיקי האג"ח מ-4.2% ל-4.45%.

מידרוג ציינה אז כי "הורדת הדירוג נובעת בעיקר מכך שעל אף גידול ב-NOI (רווח גולמי מהשכרת נכסים; ע"כ) במרבית הנכסים המניבים שמחזיקה החברה, וגיוון מקורות התזרים (לרבות הכנסות הריבית הנובעות ממכשירי החוב של החברה), יחסי הכיסוי הנוכחיים אטיים יחסית".

עם זאת, מויניאן מציגה יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP (הון עצמי בתוספת חוב פיננסי נטו) נמוך יחסית של 38%, לפי תנאי שטר הנאמנות של אג"ח א' (או 34%, לפי גישת ההנהלה). במחצית הראשונה של 2017 הציגה החברה צמיחה של 33% ב-NOI ל-19.4 מיליון דולר וירידה של 9% ב-FFO (רווח נקי בניכוי סעיפים חד-פעמיים) ל-4 מיליון דולר.

רילייטד רשמה רווח נקי של 4.6 מיליון ד'

כאמור, חברות נוספות, ובראשן חברות הנדל"ן הזרות שגייסו חוב שקלי לא-צמוד למימון פעילותן בישראל, ספגו במחצית הראשונה של השנה הפסדים על הייסוף בשקל מול הדולר. כך למשל, אקסטל , שגייסה בעבר בישראל חוב בסך 1.65 מיליארד שקל, רשמה במחצית הראשונה של 2017 הוצאות של 12.3 מיליון דולר בגין הפרשי מטבע.

אפילו סאות'רן פרופרטיס, שהשלימה רק באמצע פברואר הנפקה ראשונה בישראל של אג"ח בהיקף של 276 מיליון שקל, הספיקה לרשום במחצית הראשונה הוצאות (נטו) מהפרשי שער של 3.7 מיליון דולר.

מי שבלטה לחיוב בנושא גידור חשיפתה השקלית, היא חברת רילייטד  של סטיבן רוס. רילייטד, שהנפיקה במארס 2015 בתל אביב אג"ח בהיקף של 847 מיליון שקל, רשמה במחצית הראשונה של 2017 הוצאה (נטו) מהפרשי שער של 17.6 מיליון דולר. אלא שהוצאות אלה קוזזו עם הכנסה של 18.8 מיליון דולר, שנרשמה משינוי בשווי ההוגן של נגזרים פיננסיים.

לדברי רילייטד, השינוי בשווי הוגן זה קשור לעסקאות החלף (SWAP) שהיא ביצעה עם תאגידים בנקאיים בינלאומיים, לצורך גידור חשיפתה לתנודות בשערי החליפין של הדולר אל מול השקל. בסיוע עסקאות אלה, רשמה רילייטד במחצית הראשונה של 2017 רווח נקי של 4.6 מיליון דולר.

הפסדים
 הפסדים

צרו איתנו קשר *5988