מזרחי-טפחות: מצב החוב של יורוקום נדל"ן מטריד

הבנק, המוביל קונסורציום שהלווה 264 מיליון ש', טוען ל"סיכון אפשרות המלווים להיפרע מחובם"

שאול אלוביץ / צילום: איל יצהר
שאול אלוביץ / צילום: איל יצהר

כפי שנחשף ב"גלובס" (לסיפור המלא) הצרות ממשיכות ליפול על שאול אלוביץ: בנק מזרחי טפחות, נציג המלווים בחוב של חברת יורוקום נדל"ן, הכוללים גם את כלל ביטוח, אלטשולר שחם, פסגות ומנורה מבטחים, פנה היום ליורוקום נדל"ן ולחברה האחות יורוקום תקשורת, שתיהן בשליטת אלוביץ, בטענה כי "תמונת המצב מטרידה", והוא חושש לעתיד החוב, בהיקף 264 מיליון שקל, שעל חברת הנדל"ן לשלם להם.

בסוף 2014 חתמו הבנק ויורוקום נדל"ן על מימון מחדש בהיקף של עד 790 מיליון שקל. יתרת החוב הנוכחית עומדת על כ-264 מיליון שקל, והבטוחות העיקריות כנגדו הן מקרקעין בבית דגן, מניות חלל תקשורת ועודפי פרויקט מידטאון - בשווי מוערך של כ-560 מיליון שקל, וערבות של החברה האחות יורוקום תקשורת.

עתה, טוען הבנק באמצעות בא כוחו עו"ד חגי אולמן ממשרד יהודה רוה ושות', הלווה הפר את חובתו "לעמוד באמת מידה פיננסית לעניין יחס אשראי-בטוחות", ואם ההפרה לא תתוקן, יוביל הדבר לזכות המלווה להעמיד את החוב לפירעון מיידי ולמימוש הבטוחות. אך לא רק זאת, אולמן טוען כי "עצם קיום הליכי ההסדר ופריסת החוב שנקטה יורוקום תקשורת, מהווים כשלעצמם הפרת הסכם המימון".

כל זאת, מציין הבנק, על רקע "תמונת מצב מטרידה" ובעוד ש"יורוקום תקשורת מנהלת מו"מ להסדר עם נושיה תוך פגיעה בשווי הבטוחות וסיכון אפשרות המלווים להיפרע מחובם", כשלטענת הבנק מדובר בדבר שיש בו כדי להשפיע "באופן מהותי לרעה" על ערך הערבות שניתנה על-ידי יורוקום תקשורת בגין חובה של יורוקום נדל"ן. בשל האמור, ממשיך אולמן וטוען, "יורוקום אינה רשאית ואינה זכאית להעדיף מי מנושיה", ו"אינה רשאית ליתן ביטחונות נוספים לחלק מנושיה, תוך התעלמות מחובה למממני יורוקום נדל"ן".

מקורבים ליורוקום ציינו, כי "מדובר בחוב מצוין, ברמת LTV מאוד נמוכה. אנו נמצאים בדיאלוג שוטף וענייני עם המלווים, שעמם יש לנו יחסים מצוינים, ובטוחים שהכול יהיה בסדר".

כמו כן, ממשיך אולמן וכותב, הירידה בערך מניות חלל תקשורת ו"ההידרדרות הצפויה בתוצאות יורוקום תקשורת", מעלים חשש שהפרת ההסכם של יורוקום נדל"ן מול מזרחי טפחות אף תתעצם "בתוך פרק זמן קצר", כך שהחברה הלווה "לא תצליח לעמוד בפירעון ההלוואות, במלואן ובמועדן". מועד הפירעון הקרוב הנו ביוני 2018.

על כן, דורש אולמן, על יורוקום נדל"ן להתחייב לא להעביר מנכסיה לחברה אחרת בקבוצת יורוקום, או תמורות שיתקבלו בתמורה לנכסים שתמכור, וכן להעביר שורת נתונים ביחס לנכסיה הפנויים ופרטים לגבי החברה האחות יורוקום תקשורת - פעילותה ושיחותיה עם נושיה. למעשה, מזרחי טפחות דורש מיורוקום נדל"ן ומיורוקום תקשורת שלא תיעשה כל דיספוזיציה בנכסיה ללא הסכמתם, תוך שהם מאיימים, כי "הימנעות מריפוי ההפרות והפגמים ו/או ביצוע פעולות בניגוד לחובת בעלת ההתחייבות" עלולים להביא "להטלת אחריות אישית על נושאי המשרה ושומרי הסף".

צרו איתנו קשר *5988