מחריף המאבק בין סדרות האג"ח של פלאזה סנטרס

מחזיקי אג"ח א' של חברת הנדל"ן יצביעו על הצעת החלטה, הדורשת מהחברה לעצור את התשלומים לכלל הנושים אם לא ישונה הסדר החוב

פלאזה סנטרס - קניון טורון בפולין /  צילום: יח"צ
פלאזה סנטרס - קניון טורון בפולין / צילום: יח"צ

המאבק על שינוי הסדר החוב בחברת הנדל"ן פלאזה סנטרס עובר מדיבורים למעשים. לאחר אסיפת מחזיקי איגרות החוב בשבוע שעבר, שבה דרשו חלק ממחזיקי אג"ח א' לשנות את תנאי חלוקת הכספים בינם לבין מחזיקי סדרה ב', פרסם אתמול (ד') נאמן סדרה א' הצעת החלטה הקוראת לפעילות אקטיבית בנושא.

הצעת ההחלטה, שתועלה להצבעה ביום שני הקרוב, דורשת תמיכה של רוב רגיל בלבד מקרב המצביעים. היא קובעת כי על הנאמן לפנות לפלאזה סנטרס בדרישה, כי לא תבצע לנושים הפיננסיים שלה תשלומים כלשהם שאינם פרו-רטה לכלל חובות החברה כלפי נושיה הפיננסיים.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, נקבע עוד כי ככל שהחברה לא תיענה לדרישה הנ"ל, מורים מחזיקי אג"ח א' לנאמן הסדרה לנקוט הליכים משפטיים, בהתאם לשיקול-דעתו ולאחר התייעצות עם בא כוח מחזיקי האג"ח.

עם זאת, הנאמן מדגיש בכתב ההצבעה, כי אם הצעה זו לא תזכה לרוב רגיל (לאחר בדיקת עניינים מנוגדים אצל המחזיקים), הוא לא יפנה לפלאזה סנטרס בעניין זה, ואופן ביצוע התשלומים ייעשה בהתאם לשיקול-דעתה, קרי לפי הסדר החוב שסוכם לפני כשלוש שנים.

נוסף על כך, יצביעו מחזיקי אג"ח א' על הצעת החלטה נוספת, לבקשת חברת פלאזה סנטרס, שלפיה ייקבע כי תשלומי החברה לפירעון סדרת האג"ח שהונפקה בפולין יבוצעו כסדרם. הסיבה לכך היא ההיקף הקטן יחסית של חוב החברה לאג"ח הפולניות, והרצון להימנע מהליכים משפטיים מורכבים ויקרים שייפתחו בהולנד (מקום התאגדותה של החברה) אם לא יינתן האישור.

פלאזה סנטרס מרכזת את פעילות קבוצת אלביט הדמיה בתחום של ייזום והקמת קניונים במזרח אירופה. משבר האשראי העולמי, שהתרחש לפני כעשור, הביא עמו פגיעה קשה בכלכלות מזרח אירופה, ובפעילותן של פלאזה סנטרס ואלביט הדמיה. שתי החברות נדרשו להתמודד עם הסדרי חוב. אצל אלביט הדמיה עברה החברה מידיו של מוטי זיסר לבעלות מחזיקי האג"ח, בעוד שאצל פלאזה סנטרס כלל ההסדר דחייה בלבד במועדי פירעון קרן החוב, תמורת תוספת לריבית והקצאה של מניות לנושים.

עם זאת, הסדר פלאזה סנטרס כלל סעיף נוסף, שלפיו 75% מהתמורה שתתקבל ממימוש של נכסי החברה תשמש לפירעון מוקדם של חוב לנושים, לפי חלקם היחסי בחוב במועד אישור ההסדר. לחברה שלוש סדרות אג"ח, ששתיים מהן (א' ו-ב') נסחרות בבורסה בתל אביב, בעוד שהשלישית והקטנה ביותר נסחרת בבורסת ורשה שבפולין.

שיעור סדרה א' מסך החוב - 40%

בפועל קבע אז ההסדר כי מחזיקי אג"ח א' יקבלו רק כ-20% מכל סכום שישמש לפירעון מוקדם, בעוד שמחזיקי אג"ח ב' יקבלו קרוב ל-80% ממנו. עם זאת, מאז השלמת ההסדר בסוף 2014, מימשה פלאזה סנטרס חלק ניכר מנכסיה, וביצעה פדיונות קרן בהיקף כולל של 390 מיליון שקל. פדיונות אלו צמצמו את היקף החוב למחזיקי האג"ח ל-564 מיליון שקל. החוב לאג"ח א' עומד על 217 מיליון שקל והחוב לאג"ח ב' על 318 מיליון שקל (היתרה בסך 29 מיליון שקל היא לאג"ח הפולניות). כך שהחלק היחסי של מחזיקי אג"ח א' בחוב הכולל גדל כעת ל-40% כמעט, בעוד שהחוב למחזיקי אג"ח ב' התכווץ לפחות מ-60%.

לנוכח מצב זה דורשים חלק ממחזיקי אג"ח א', ובראשם אנשי מגדל שוקי הון, לשנות את נוסחת החלוקה בהסדר, ולהתאימה לשיעור חלוקת החוב כיום, וזאת מאחר שהחברה מציגה בדוחותיה הערת "עסק חי", ואין כל ודאות שתדע לפרוע את יתרת חובותיה במלואם.

בשבוע שעבר התקיימה אסיפה של מחזיקי האג"ח משתי הסדרות (א' ו-ב'), אולם הצדדים לא הצליחו לגשר על הפערים ביניהם, ועקב כך נדרשות כעת הכרעות באשר לעמדתה של כל סדרה בנושא. הסיבה להתפרצות הסכסוך כעת היא תשלומים גדולים שאמורה פלאזה סנטרס לפרוע בחודשים הקרובים בזכות עסקות מימוש שביצעה.

כך למשל דיווחה אמש פלאזה סנטרס, כי קיבלה תשלום נוסף של 13.4 מיליון אירו (כ-57 מיליון שקל) מחברת ביג, שרכשה ממנה את קניון פלאזה בלגראד, וזאת בזכות עמידה באבני דרך שנקבעו בהסכם המכירה. נוסף על כך, מצפה פלאזה סנטרס להשלים במהלך הרבעון הרביעי את מכירת הקניון הפעיל האחרון שבבעלותה, פלאזה טורון שבפולין, ולקבל תמורתו כ-28 מיליון אירו (כ-118 מיליון שקל) לאחר פירעון ההלוואה הבנקאית על הנכס.

מחזיקים מוסדיים גדולים
 מחזיקים מוסדיים גדולים

צרו איתנו קשר *5988