פלאזה סנטרס ביקשה סיוע מביהמ"ש בחלוקת כספי האג"ח

בעקבות פנייתה של החברה הבת של אלביט הדמיה לבית המשפט, קבע השופט מגן אלטוביה כי דיון בסוגיה יתקיים בעוד כ-3 שבועות

דורי קרן / צילום: יחצ
דורי קרן / צילום: יחצ

חברת הנדל"ן פלאזה סנטרס פנתה ביום חמישי האחרון בבקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בבקשה שיורה לה כיצד לבצע את חלוקת הכספים שבמחלוקת בין נושי החברה בישראל. בעקבות הבקשה, קבע היום (א') השופט מגן אלטוביה כי דיון בסוגיה יתקיים בבית המשפט בעוד כ-3 שבועות.

בבקשה מתארת פלאזה    את המחלוקת שהתפתחה בין מחזיקי איגרות החוב שלה מסדרה א' לבין המחזיקים מסדרה ב', באשר לחלק מהתמורות שהיא נדרשת להעביר לנושיה במסגרת פדיון מוקדם לאחר מימוש נכסים.

לדברי פלאזה סנטרס, הסכום הנוכחי שנמצא במחלוקת הוא 19 מיליון שקל מתוך 75 מיליון שקל שהיא אמורה לפרוע בפדיון מוקדם כבר החודש למחזיקי האג"ח מ-3 הסדרות שלה. עם זאת, המחלוקת נוגעת גם לפירעונות שתידרש החברה לבצע בעתיד, לאחר מימושי נכסים נוספים.

חוב כולל של 564 מיליון שקל

פלאזה סנטרס, חברה בת של אלביט הדמיה, היא חברה הולנדית - ומשכך, אושר הסדר החוב שנחתם בה בבית משפט בהולנד ביולי 2014. חמישה חודשים לאחר מכן הושלם ההסדר, שבמסגרתו תוקן לוח הסילוקין של מחזיקי האג"ח. כמו כן, נקבע בהסדר כי בעת מימוש נכס בידי פלאזה סנטרס, ישמשו 75% מהכנסותיה מהמימוש לתשלום למחזיקי האג"ח על פי יחסים קבועים מראש. יחסים אלה קבעו כי מחזיקי אג"ח א' יקבלו 21.23% מכל תשלום, מזיקי אג"ח ב' יקבלו 70.44% מכל תשלום, ואילו מחזיקי האג"ח בפולין יקבלו את היתרה בשיעור של 8.33%. אשתקד הופחת השיעור של אג"ח ב' ל-68.24%.

היקף החוב הנוכחי של פלאזה סנטרס למחזיקי האג"ח מסתכם בכ-564 מיליון שקל, כשהחוב לאג"ח א' עומד על כ-217 מיליון שקל והחוב לאג"ח ב' על כ-318 מיליון שקל (היתרה בסך 29 מיליון שקל היא לאג"ח הפולניות).

לטענת מחזיקי אג"ח א', קיימת אפשרות שפלאזה סנטרס לא תוכל לעמוד בתשלומים שנקבעו בהסדר החוב, ושהיא תידרש להסדר חוב נוסף. עקב כך, החליטו מחזיקי אג"ח א' כי על החברה לחלק את הכספים לסדרות האג"ח השונות פרו-ראטה - כלומר, לפי החלק היחסי של כל סדרה כיום.

לדרישה זו התנגדו מחזיקי אג"ח ב', בטענה כי לפלאזה סנטרס קיים תזרים מזומנים לצורך עמידה בחובותיה כלפי נושיה הפיננסיים לכל הפחות לשנה וחצי הקרובות. בסדרה ב' דורשים להמשיך ולחלק את הכספים בהתאם למתווה הסדר החוב.

עקב כך, ביקשה פלאזה סנטרס מבית המשפט לאשר לה להעביר למחזיקי אג"ח א' 21.23% מסכום הפדיון הקרוב, למחזיקי האג"ח בפולין 8.33% מהסכום, ואילו למחזיקי אג"ח ב' רק 31.16%. את היתרה (37.08% מהסכום) שאמורים לקבל מחזיקי אג"ח ב', מבקשת החברה להעביר לנאמן צד שלישי עד להכרעת בית המשפט בבקשה. עוד היא מבקשת לקבל צו גודר כנגד תביעות מצד מחזיקי איגרות החוב בגין חלוקה או אי-חלוקה של כספים על ידה.

בסוף השבוע עדכנה S&P מעלות את דירוג החוב של פלאזה סנטרס מ-CCC ל-CC עם תחזית שלילית, כשבחברת הדירוג מסבירים כי "להערכתנו, קיימת ודאות כמעט מלאה שהחברה לא תעמוד בלוח הסילוקין עד תומו לפי התנאים הנוכחיים". לפי מעלות, הפנייה לבית המשפט "עלולה להוביל לעצירת תשלומים או לשינוי בתנאי החוב הנוכחיים".

צרו איתנו קשר *5988