אושר מינוי חיים אביטן למנהל הרשות להתחדשות עירונית

זאת למרות הסתייגות היועץ המשפטי לממשלה ■ אישור מינויו של ראש עירית חדרה לשעבר בתפקיד סולל כעת את הדרך לתחילת פעילות הרשות שבענף ממתינים לה כבר תקופה ארוכה

חיים אביטן / צילום: תמר מצפי
חיים אביטן / צילום: תמר מצפי

כשלוש שנים לאחר שהממשלה אישרה את הקמת הרשות להתחדשות עירונית וכשנה לאחר שחוק הרשות להתחדשות עירונית אושר סופית, אישרה היום (ג') ממשלת ישראל את מינויו של חיים אביטן למנהל הרשות החדשה. נציין כי אישור מינויו של ראש עירית חדרה לשעבר בתפקיד סולל כעת את הדרך לתחילת פעילות הרשות שבענף ממתינים לה כבר תקופה ארוכה. עוד נזכיר כי המינוי אינו כרוך במכרז ובעקבות הסכמות שאושרו בעת אישור החוק בכנסת, מדובר במינוי של שר הבינוי והשיכון שיהיה תקף לשנה וחצי.

עם זאת, אישור המינוי בממשלה לא חף מקשיים כאשר הממשלה החליטה לאשר את מינויו של אביטן על אף הסתייגות שהציג היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, למהלך. בהתייחסות ששלח היועץ המשפטי למשלה לשרים לקראת העלאת הצעת ההחלטה לממשלה נכתב כי "שר הבינוי והשיכון מבקש להביא לאישור הממשלה את מינויו של מר אביטן, לתפקיד מנהל הרשות להתחדשות עירונית. כפי שיפורט להלן, הגם שאין מניעה משפטית בהבאת מינויו של מר אביטן לתפקיד לבחינת הממשלה, הרי שמועמדות זו מעוררת קושי משפטי ממשי המצריכה בחינה ואיזון בין מכלול השיקולים הצריכים לעניין, ובכלל זאת התחשבות בהתאמתו של המועמד לכהונה ציבורית בהיבט הערכי-נורמטיבי".

בחוות הדעת ששלח מנדלבליט מציין האחרון מספר קשיים שהמינוי מעורר. בין היתר מדובר בחקירות פליליות שנפתחו כנגד אביטן בשנים 2005 ל-2013, שנציין כי לא לא הובילו בסופו של יום להגשת כתבי אישום, וזאת לאחר שהוחלט ביחס לתיק החקירה הראשון כי איננו מצדיק הגשת כתב אישום, ואילו תיק החקירה השני נסגר בעילת העדר ראיות מספיקות.

עוד נכתב בחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה כי "בענייננו נבחנת מועמדותו של מר אביטן לתפקיד מנהל הרשות להתחדשות עירונית, תפקיד אשר על פני הדברים כולל ממשקי עבודה ניכרים מול השלטון המקומי ויזמים בתחום הנדל"ן. הואיל והחשדות שנחקרו עסקו, בין השאר, בממשקים דומים שהיו למועמד במסגרת תפקידו כראש עיר, יש לתת גם לכך משקל מתאים במסגרת בחינת המינוי".

עוד התייחס מנדלבליט גם לדו"ח מבקר המדינה שפורסם בשנת 2007 בו נכתב על חשש להימצאות בניגוד עניינים של ראש עריית חדרה בעת מינוי מנכ"ל ל'חברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה בע"מ. נקודה נוספת שמעלה מנדלבליט בחוות הדעת מתייחסת לנושא הזיקה פוליטית: "בשאלון אותו מילא המועמד לקראת בחינת מועמדותו על ידי ועדת המינויים, הצהיר המועמד על חברותו בתנועת הליכוד, על כהונתו בעבר כראש עיר מטעם סיעת הליכוד, וכן על חברותו במרכז המפלגה (אשר לדבריו הוקפאה שנה קודם לכן).

עוד מציין המועמד כי מתוקף תפקידו כראש עיר יש לו היכרות עם מספר שרי ממשלה, ושעל אף שאיש מהם אינו חברו האישי של המועמד, הוזמנו שרים לאירוע משפחתי שקיים. לעניין זה יובהר כי זיקה אישית או פוליטית של המועמד לשר משרי הממשלה אינה פוסלת את מינויו לתפקיד, ואולם היא מחייבת הקפדה יתרה על כשירותו לתפקיד".

חשוב להדגיש כי בחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה מדגיש האחרון כי "ועדת המינויים שדנה במינויו של אביטן לתפקיד סברה ברוב דעות כי אין במידע האמור למנוע את מינויו של המועמד. עם זאת יצוין כי הוועדה לא קבעה כי המועמד מתאים לתפקיד, אלא העבירה את ההכרעה דה פקטו לממשלה".

מנדלבליט סיכם את עמדתו וכתב: "עמדתנו היא כי הגם שלא קיימת מניעה משפטית בהבאת מועמדותו של מר אביטן לבחינת הממשלה, הרי שבמסגרת בחינת המועמדות נדרשת הממשלה לשקול את מכלול הנתונים האמורים לעיל אודות המועמד, אשר-ודאי בהצטברותם-מקימים קושי משפטי משמעותי במינויו...בשים לב לאמור, לבכירותה של המשרה הציבורית המדוברת ולעמידתה בראש רשות סטטוטורית משמעותית, וכן בשים לב לקשר ההדוק המתקיים בין תחומי עשייתה של הרשות להקשרים בהם נחשד המועמד המעצימים את הקושי שבמינוי כאמור, נדרשת הממשלה לקיים בחינה של מכלול השיקולים הצריכים לעניין עובר לקבלת החלטתה. במסגרת זו על הממשלה לבחון את מכלול המידע הרלוונטי למינויו של המועמד; לשקול את הנתונים השונים המפורטים בחוות דעתה של ועדת המינויים ואת הקשיים המשפטיים המשמעותיים המפורטים לעיל, לרבות החשש מפגיעה באמון הציבור בעקבות מינויו של המועמד לאור הקשיים המתוארים; ולתת לכל אלה את המשקל הראוי במסגרת בחינת התאמתו המקצועית והערכית-נורמטיבית של המועמד דווקא לתפקיד זה".

כאמור, למרות חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, ממשלת ישראל החליטה לאשר היום את המינוי. ממשרד הבינוי והשיכון נמסר לאחר אישור ההחלטה כי "הממשלה אישרה פה אחד את הצעתו של שר הבינוי והשיכון יואב גלנט, למנות את חיים אביטן, לשעבר ראש עיריית חדרה, ליושב ראש הרשות להתחדשות עירונית. הממשלה הביעה את אמונה במינוי לנוכח ניסיונו המקצועי והאישי של מר חיים אביטן ולאור היכרותו וניסיונו בתחומי הבינוי, השיכון והתשתיות המוניציפליות". שר הבינוי והשיכון גלנט הוסיף ואמר היום כי: "תפקיד ראש הרשות להתחדשות עירונית דורש נוכחות ציבורית והיכרות עם מערכת השלטון המקומית והממשלתיות לצד ידע מקצועי. מברך את חיים אביטן על בחירתו ומודה לו על הירתמותו לפעולה לתועלת הציבור בישראל".

צרו איתנו קשר *5988