רשות החשמל מחלטת ערבות בסך 1.5 מ' ש' של אלון גת

עפ"י החלטת הרשות, סיבת החילוט היא "אי גילוי מידע רלוונטי כמתחייב מתנאי רישיונה ומחובת תום-הלב הכללית החלה עליה"

מפעל סוגת בקריית גת / צילום: תמר מצפי
מפעל סוגת בקריית גת / צילום: תמר מצפי

בצעד חריג החליטה רשות החשמל לחלט ערבות בסך 1.5 מיליון שקל של שותפות מוגבלת אלון מרכזי אנרגיה גת במסגרת הקמת תחנת כוח בהספק 73 מגה-ואט במפעל סוגת שבקריית גת, כך נודע ל"גלובס". על פי החלטת הרשות, סיבת החילוט היא "אי גילוי מידע רלוונטי כמתחייב מתנאי רישיונה ומחובת תום-הלב הכללית החלה עליה".

במרץ השנה הודיעה דור אלון אנרגיה שבשליטת איש העסקים מוטי בן משה, על סגירה פיננסית של 435 מיליון שקל להקמת תחנת כוח בטכנולוגיית קוגנרציה במפעל סוגת, אותה תקים שותפות אלון מרכזי אנרגיה גת.

כדי להיות מוגדר כמתקן קוגנרציה, על היצרן להוכיח נצילות של 70% לחשמל ולקיטור המיוצרים על ידו, במילים אחרות להוכיח שיש מי שיקנה את החשמל המיוצר. כאשר אישרה הרשות את התעריף שניתן לשותפות ואת הסגירה הפיננסית היא הסתמכה על קיומו של צרכן לאנרגיה התרמית אותה עתידה השותפות לייצר - מפעל סוגת.

יצוין עוד כי מתקני קוגנרציה זוכות להטבות מיוחדות מהמדינה, כגון רשת בטחון למקרה שהצרכן מפסיק לרכוש את החשמל ואפשרות מכירת חשמל לרשת בתעריף קבוע למשך כ-20 שנה.

טרם מתן האישורים, דנה הרשות עם אלון גת באפשרות של סגירת המפעל, אך השותפות הציגה אפשרות זו כחלק מ"סיכון שקיים במהלך העסקים הרגיל של עסקי הסוכר ולא כסיכון הנידון באופן קונקרטי".

אולם, כשלושה חודשים ממועד אישור הסגירה הפיננסית, הודיעה השותפות לרשות כי מפעל סוגת ייסגר לצמיתות החל מיום 31.12.2017.

הרשות מסבירה בהחלטתה כי בשל סמיכות מועד ההחלטה על סגירת מפעל סוגת למועד הסגירה הפיננסית, הוחלט לבדוק האם השותפות ידעה על אפשרות קונקרטית שהמפעל ייסגר.

לעמדת הרשות, תוצאות הבדיקה העלו כי בטרם קבלת אישור התעריף ולסגירה הפיננסית, "אלון מרכזי אנרגיה גת לא מסרה לרשות מידע חיוני ומשמעותי לגבי האפשרות הקונקרטית שהמפעל ייסגר". זאת, למרות שסגירת המפעל הייתה אפשרות ממשית שנידונה בחברת האם של מפעל סוגת במקביל לשיחות שניהלה השותפות עם הרשות לגבי קבלת האישורים.

בהחלטת הרשות נכתב כי "הרשות רואה באי גילוי מידע זה הפרה של חובת הגילוי החלה על אלון גת מכוח הרישיון המותנה ומכוח אישור התעריף שניתן לה וכן הפרת חובת תום-הלב הכללית החלה על בעל רישיון מותנה באופן כללי ובפרט ערב מתן אישור התעריף ואישור הסגירה הפיננסית".

עם זאת, ברשות מציינים כי "בנסיבות המקרה הייחודיות, הרשות לא מצאה שניתן לקבוע בוודאות מספקת שאי הגילוי והפרת חובת תום-הלב שינו בהכרח את מצבה של אלון גת לטובה". 

כלומר, קיימת אפשרות סבירה שגם אם אלון גת הייתה מגלה את המידע, לא היה משתנה דבר. מסקנה זו של הרשות נסמכת, בין השאר, על קיומן של אינדיקציות ממשיות להמשך פעילות המפעל שהתקבלו גם הן תוך כדי ההידברות האמורה בין אלון גת לרשות".

נציין כי לא מדובר בסנקציה חריפה במיוחד, שכן השותפות עדיין תוכל להמשיך בהקמת התחנה וכן יישמר לה תעריף מכירת החשמל לרשת. נראה שמשום כך, בהחלטתה, מדגישה הרשות כי "אם יתעוררו מקרים דומים בעתיד, היא רואה עצמה חופשיה לנקוט בסנקציות חריפות יותר, בין היתר נוכח כך שיש בהחלטתה כדי להבהיר בצורה חדה את ציפיות הרשות ממחזיקי רישיונות".

תגובת אלון מרכזי אנרגיה גת: "אלון גת הבהירה לרשות כי היא עומדת על דעתה, כי היא פעלה בתום-לב, ולא הייתה כל הפרה מצידה של חובת הגילוי עפ"י תנאי הרישיון המותנה. יחד עם זאת, בנסיבות העניין, ועל מנת שלא לעכב את התקדמות פרויקט תחנת הכוח, הודיעה אלון גת לרשות, כי מתוך הבנה שחילוט הערבות יביא לסיומו המהיר של הליך הבדיקה וימצה את ההליכים שיינקטו בעקבות סגירת מפעל סוגת, באופן מלא וסופי, לא תתנגד אלון גת לחילוט הערבות. ההחלטה אינה משנה את תנאי הרישיון המותנה, ואת האסדרה החלה על פרויקט תחנת הכוח, ואלון גת ממשיכה בהקמתו בהתאם לתוכניות וללוחות הזמנים שנקבעו ברישיון המותנה".

צרו איתנו קשר *5988