אושר תיקון לחוק ההוצאה לפועל בנוגע לבירור לגבי חוב מזונות

זוכה בתיק הוצאה לפועל יוכל לברר אם יש לחייב שכנגדו הוא מנהל תיק, גם תיק לגביית חוב מזונות

הוצאה לפועל / צילום: שלומי יוסף
הוצאה לפועל / צילום: שלומי יוסף

במערכת ההוצאה לפועל קורה שנגד חייב אחד מתנהלים כמה תיקים. חוק ההוצאה לפועל קובע קדימות לחוב מזונות בסדר זקיפת הכספים על פני תיקים אחרים, זאת גם אם ההליך (למשל עיקול) שכתוצאה ממנו התקבלו כספים ננקט בתיק אחר.

יוצא שייתכנו מצבים בהם זוכה יפעל לעיקול ולמימוש נכסים של החייב, ועל אף המאמצים שהשקיע בהליכים אלה, הרי שבשל העדיפות הקיימת בזקיפת הכספים תחילה לתיק המזונות, לא יקבל כספים כתוצאה מההליכים שנקט.

לאור האמור אושר היום (ג') תיקון לחוק ההוצאה לפועל, ונקבע מנגנון שיאפשר לזוכה, המנהל תיק הוצאה לפועל כנגד חייב, לברר האם מתנהל נגד אותו חייב תיק בגין חוב מזונות שקיים בו חוב משמעותי - דבר שיאפשר לו לשקול את כדאיות ההליך שהוא מבקש לנקוט (מימוש נכס למשל).

הבירור הראשוני לגבי קיומו של התיק ייעשה באמצעות אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה. המידע על עצם קיום חוב מזונות יימסר אם הזוכה מנהל תיק הוצאה לפועל כנגד אותו חייב בסכום של לפחות 5,000 שקל, וחלפו 30 יום מיום המצאת האזהרה לחייב, וחוב המזונות של החייב עולה על סכום דמי מזונות של 3 חודשים או 15 אלף שקל - הנמוך מביניהם.

בשלב השני, אם ניתן מידע על קיומו של חוב מזונות, יוכל הזוכה לבקש מרשם הוצאה לפועל מידע על גובה חוב המזונות בתיק. הרשם יהיה רשאי, לאחר שקילת האיזונים בין הצדדים ומתן זכות תגובה בכתב לחייב, למסור לזוכה את המידע על גובה החוב לפי מדרגות חוב שייקבעו בתקנות.

מנהל רשות האכיפה והגבייה, תומר מוסקוביץ, הדגיש כי התיקון לחוק נועד לתת כלי נוסף בידי הזוכים, על-מנת לסייע להם לכלכל את אופן ניהול תיק ההוצאה לפועל באופן יעיל ומיטבי לשם גביית החוב, והוא מאזן בין פרטיותו של החייב לאינטרס הלגיטימי של הזוכה לכלכל את צעדיו.

צרו איתנו קשר *5988