מחזיקי האג"ח של אפריקה יצביעו מחר על "תספורת" של כ-30%

ברגע האחרון: נתי סיידוף דורש מנאמני האג"ח לקבוע כי רוב רגיל יספיק לבחירה בהצעתו

נתי סיידוף / צילום: יח"צ
נתי סיידוף / צילום: יח"צ

רגע לפני הצבעת מחזיקי האג"ח על גורלה של אפריקה ישראל, מנסה איש העסקים נתי סיידוף להחזיר את המומנטום לכיוונו, ומשפר את הצעתו לרכישת הבעלות על הקבוצה בדרך של הסדר חוב כולל. מחר (ג') יצביעו מחזיקי האג"ח על הצעתו של סיידוף, כאשר על פי כתב ההצבעה נדרש להצעה רוב מיוחד של 75% מהמצביעים בכל אחת משלוש סדרות האג"ח. עם זאת, במקביל לשיפור ההצעה, דרש היום סיידוף מנאמני האג"ח לקבוע כי לאישור הצעתו נדרש רוב רגיל בלבד מקרב המצביעים.

לאחר שאתמול ספגה קבוצת סיידוף מתקפה על ההסדר שהציעה באסיפת מחזיקי האג"ח שכונסה בתל אביב, הודיעו היום יועציו של סיידוף בישראל על שיפור ההצעה להסדר החוב. לדברי אנשי סיידוף, ההצעה החדשה תיצור "רשת ביטחון" באופן של הזרמת מזומנים ונכסים לתוך החברה, כדי לשמור על רמה נמוכה של LTV (יחס החוב לשווי הנכסים).

בהודעה לתקשורת ציינה קבוצת סיידוף כי בתוך רבעון אחד מיום השלמת ההסדר יעמוד יחס ה-LTV על 70%, ובתוך שנתיים הוא יירד ל-50% בלבד.

בקבוצת סיידוף מאמינים כי מדובר בסוג של "תעודת ביטוח" למחזיקי האג"ח, שפוחדים משחיקה במחירי האג"ח לאחר השלמת הסדר. הסדר החוב שהציגה קבוצת סיידוף באסיפת המחזיקים הקודמת, שנערכה בשבוע שעבר, כלל חבילת תמלוגים למחזיקים בתמורה לקבלת בעלות מלאה על קבוצת אפריקה ישראל כולה.

חבילה זו כוללת 500 מיליון שקל במזומן, איגרות חוב בהיקף כולל של 1.57 מיליארד שקל, 2% ממניות אפריקה נכסים בשווי של כ-50 מיליון שקל, מנגנון אפסייד בשווי של כ-40 מיליון שקל במקרה של הנפקת דניה סיבוס, וכן את השעבוד על הקרקע ברוסיה, ששוויה מוערך ב-25 מיליון שקל.

חוב של 3 מיליארד שקל למחזיקים

רו"ח איציק עידן מפירמת בייקר טילי, שמשמש יועץ כלכלי לנציגות האג"ח, העריך את שוויה הנומינלי (נטו) של ההצעה ב-2.18 מיליארד שקל, כשהחוב למחזיקי האג"ח עומד כיום על כ-3 מיליארד שקל - קרי תספורת של קרוב ל-30% על החוב.

עם זאת, קבוצת סיידוף הודיעה בהצעת ההסדר המעודכנת, שפרסמה בשבוע שעבר, כי רק מחצית מאיגרות החוב יזכו לביטחונות בדמות שעבוד על מניות של חברות בנות. עניין זה הוביל לחשש כבד אצל המחזיקים מפני שחיקה בערכן של האג"ח הלא-מובטחות.

נוסף על כך, נושא זה גם הביא לביקורת חריפה על ההצעה מצדו של איש העסקים מוטי בן משה, שהגיש בסוף השבוע האחרון הצעות (באמצעות חברות שבשליטתו) לרכישת החזקותיה של אפריקה ישראל באפריקה נכסים ובחברה שמפעילה את כביש 6.

באסיפת מחזיקי האג"ח שנערכה אתמול, תקף בן משה את הצעת סיידוף, וטען שהיא ניצלה את מצוקת המחזיקים כדי לצמצם בהדרגה את התמורה כלפיהם. הביקורת הקשה הובילה להתייעצויות מחודשות בקבוצת סיידוף ולניסיון לשפר את ההצעה, במטרה לשכנע את המחזיקים לתמוך בהסדר הכולל שהוצע על ידה. היום אמרו יועצי סיידוף בישראל: "הגיבוי לנושים הופך את הסדר החוב לעסקת מזומנים ענקית, שלפיה בעל הבית החדש שומר על המחיר בשוק של סדרות האג"ח החדשות, שיונפקו בדרך של חיזוק ההון העצמי של אפריקה והפחתת המינוף".

קבוצת סיידוף מסרה עוד כי אין בכוונתה למשוך כל דיבידנדים או תשלומים אחרים מאפריקה ישראל, אלא רק לאחר שאפריקה ישראל תגיע ל"חוף מבטחים" פיננסי, ובכל מקרה, בשנים הקרובות לא צפוי מהלך מסוג זה.

על פי לוח הזמנים המתוכנן, יעבירו מחזיקי האג"ח את כתבי ההצבעה שלהם לנאמני שלוש הסדרות (כ"ו-כ"ח) עד מחר בשעה 12:00. על פי כתב ההצבעה שפורסם הבוקר, בסעיף הראשון יידרשו המחזיקים להכריע אם לתמוך בהצעה להשיב לקבוצת סיידוף פיקדון על סך 2 מיליון דולר, שהופקד בידי הנאמנים ביולי השנה, בהתאם להסכם הפיקדון והבלעדיות. הרוב הדרוש בהצעה זו הוא של לא פחות מ-75% מקולות המשתתפים בהצבעה בכל אחת משלוש הסדרות.

אם הצעת ההחלטה הראשונה תזכה לרוב הדרוש, יספרו הנאמנים את תוצאות ההצבעה בהצעת ההחלטה השנייה, שתבחן את מידת התמיכה של המחזיקים בהסדר החוב של קבוצת סיידוף. הצעת החלטה זו קוראת לנאמנים ולנציגות המחזיקים לנסח (עם חברת אפריקה ישראל ועם קבוצת סיידוף) בקשה שתוגש לבית המשפט לאישור תוכנית הסדר על פי סעיף 350 לחוק החברות. גם סעיף זה דורש רוב מיוחד של לא פחות מ-75% מהקולות בהצבעה, אולם בקבוצת סיידוף דרשו כאמור לקבוע רוב רגיל בלבד לשתי ההצבעות.

לוזון מוכן לוותר על הלוואה

מול הצעת סיידוף, עומדות לנגד עיניהם של מחזיקי האג"ח הצעות מטעם משקיעים שונים לרכישת נכסי קבוצת אפריקה ישראל בחלקים.

בן משה, למשל, הגיש בסוף השבוע שעבר שתי הצעות באמצעות חברות בשליטתו. חברת ההחזקות שלו, אלון רבוע כחול, הציעה לרכוש את ההחזקה (56%) של אפריקה ישראל בחברה הבת, אפריקה נכסים, תמורת 1.25 מיליארד שקל במזומן, בתוספת שתי אופציות, שעשויות להגדיל את התמורה מהעסקה ב-80 מיליון שקל, וששוויין הוערך במחצית הסכום.

במקביל, הגישה חברת דור אלון, שנמצאת בשליטת אלון רבוע כחול, הצעה לרכוש מאפריקה ישראל את החזקתה (36%) בחברה שמפעילה את כביש 6, תמורת 150 מיליון שקל. יש לציין כי לחברת שיכון ובינוי זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות מפעיל כביש 6 (כשהמחיר הסופי ייקבע על בסיס הערכת שווי), והיא כבר הודיעה כי תשקול בחיוב הפעלת זכות זו.

במקביל, הוגשו כבר שתי הצעות לרכישת החברה הבת דניה סיבוס, כשהצעות נוספות עשויות להיות מוגשות אם החזקות אלה יוצאו למכרז. דניה סיבוס היא חברה קבלנית, שמחזיקה ב-74% ממניות חברת הייזום אפריקה מגורים.

אתמול הציע איש העסקים עמוס לוזון לרכוש מאפריקה ישראל 100% ממניות דניה סיבוס, תמורת 525 מיליון שקל. לוזון הדגיש כי הצעתו כוללת תשלום של 100 מיליון שקל במזומן והנפקת אג"ח ל-10 שנים על סך יתרת הסכום. האג"ח ייפרעו בעשרה תשלומים שנתיים שווים, ויישאו ריבית של 2%.

באסיפה שנערכה אתמול, הדגיש לוזון כי יוותר על ההלוואה שנתנה בעבר דניה סיבוס לאפריקה ישראל, ויעניק ביטחונות למחזיקי האג"ח.

יגאל דמרי מתעניין בדניה סיבוס

עוד קודם לכן, הגישו בשבוע שעבר לי קוסברג וגד זאבי הצעה לרכישת 54% ממניות דניה סיבוס (כולל ההחזקה באפריקה מגורים) תמורת 324 מיליון שקל, ולפי שווי של 600 מיליון שקל.

הצעתם של קוסברג וזאבי כוללת גם אופציות הדדיות להעברת יתרת המניות לידי הרוכשים, אלא שבעוד אופציית הרכש (CALL) תיעשה לפי שווי דניה סיבוס בעסקה המקורית, הרי שמימוש אופציית המכר (PUT) ייעשה לפי שווי חברה של כ-330 מיליון שקל בלבד. להערכת רו"ח עידן, הסבירות למימוש אופציית המכר גבוהה יותר - ומשכך, עומדת התמורה למחזיקים מהצעה זו על כ-476 מיליון שקל בלבד.

הצעות אלה משקפות למחזיקי האג"ח אפשרות לקבל בטווח הזמן המיידי תמורות של 1.5-1.7 מיליארד שקל, ואפשרות לקבל עוד 152-450 מיליון שקל בעתיד. לפיכך, מדובר בסכום של 1.88-1.96 מיליארד שקל במזומן, וזאת נוסף על סכום של 260 מיליון שקל שנמצא כיום בקופת אפריקה ישראל, בעקבות מכירת פעילות המלונות שלה.

באסיפה אתמול אמר בן משה כי פנו אליו מתעניינים נוספים בנוגע לדניה סיבוס ואפריקה מגורים, ובהם יגאל דמרי, בעל השליטה בחברת הבנייה י.ח דמרי, שנסחרת בבורסה לפי שווי של 1 מיליארד שקל.

לאפריקה ישראל גם קרקעות בישראל, שאותן העריך רו"ח עידן בשווי של כ-30 מיליון שקל, וכן שיעבוד על קרקע ברוסיה בשווי של כ-25 מיליון שקל.

סיכום כל אלה מלמד כי בחירה בהצעות אלה עשויה להביא למחזיקי האג"ח יותר מ-2.1 מיליארד שקל, עם אפשרות להעלאת הסכום לכמעט 2.3 מיליארד שקל.

מחזיקי האגח של אפריקה ישראל-סיידוף או מכירה בחלקים
 מחזיקי האגח של אפריקה ישראל-סיידוף או מכירה בחלקים

צרו איתנו קשר *5988