מבקר המדינה מאמת את ממצאי תחקיר "גלובס" על נאות חובב

תחקיר "גלובס" חשף מחדלים וחריגות בפרויקט בניית מבנה המועצה ומרכז המבקרים שלה ■ המכרז בסך כ-24.1 מיליון שקל התנפח עד כה לכ-82 מיליון שקל

דוח מבקר המדינה העוסק בבניית מבנה המועצה ומרכז המבקרים של המועצה המקומית-תעשייתית נאות חובב, מאמת את ממצאי תחקיר "גלובס" בנוגע למחדלים והחריגות בהליך הקמת המבנה ("שר הפנים אריה דרעי פועל לפיטוריו של יו"ר מועצת נאות חובב", 29.1.17), ומבקר בחריפות את התנהלות המועצה ואת מי שהיה היו"ר שלה, אנדריי אוזן (ליכוד), שפוטר על-ידי דרעי לאחר פרסום הכתבה ב"גלובס".

למרות שלמועצה תעשייתית אין כלל סמכות להקמת מבנים לתועלת הציבור, כמו מרכז מבקרים, איש במועצה כלל לא התייחס לכך. יתר על כן, המועצה כלל לא עסקה בשאלת העלויות הכרוכות בפרויקט ואישרה את ההוצאות בדרך של תב"רים (תקציב בלתי רגיל), בלי שניתן כלל הסבר מדוע נדרשת הגדלת העלויות. מדובר בבניין בן 5,000 מ"ר ובצמוד לו מרכז מבקרים על שם אלי הורוביץ, נשיא טבע ז"ל. משפחת הורוביץ מימנה בתרומה את החלק של מרכז המבקרים ומוזיאון לכימיה. עדה כרמי, כלת פרס ישראל ומתכננת מתחם ומעון ראש הממשלה בירושלים, נבחרה לאדריכלית הפרויקט, והפיקוח הופקד בידי חברת וקסמן-גוברין-גבע.

לפי הדוח, המועצה אישרה את הוצאותיה בגין הפרויקט בתב"רים נפרדים ובמועדים שונים - וכך הוא גדל מסך כולל של כ-24.1 מיליון שקל (כולל מע"מ) לסך כולל של כ-82 מיליון שקל (כולל מע"מ) במועד סיום הביקורת באוגוסט האחרון. לרוב אישרה המועצה את הגדלת התקציבים מבלי שהיה בפניה פירוט של סכום התב"ר המקורי שהיא מבקשת להגדילו, ובחלק מהמקרים מבלי שניתן הסבר מפורט מדוע נדרשת הגדלתם.

הפרויקט אמור היה להתחיל בפברואר 2014 ולהסתיים באוקטובר 2015, אולם עד היום - שנתיים לאחר המועד המתוכנן - הוא עדיין לא הסתיים.

בנוסף מאמת הדוח את הפרסום ב"גלובס" אודות הקבלן שזכה במכרז המקורי (א.ר. יוסוף מרהט, עם הצעה של כ-23.4 מיליון שקל), לפיו היו ספקות לגבי הניסיון הקודם שלו בפרויקטים מורכבים מסוג זה, וכי בהליך המכרז עלה חשד שהוא הכיר את ההצעה של המתחרה השני. לאחר שהקבלן הראשון עזב את הפרויקט, פרסמה המועצה מכרז חדש לביצוע עבודות הגמר, אלא שגם כאן החליטו ועדת המכרזים והיו"ר אוזן "לבחור בקבלן שהציע את ההצעה הזולה ביותר, אף שהתעורר ספק בנוגע לניסיונו וליכולתו לבצע את העבודות".

אחרי הסכם ההתקשרות בגובה של 14.4 מיליון שקל, הוסיפה המועצה לקבלן עוד 3.6 מיליון שקל. ראש המועצה אוזן, אומר המבקר, הורה "להגדיל את ההתקשרות רק בסכום שאינו מחייב פרסום מכרז או החלטה של המועצה. הדבר מעלה חשש שמדובר בהיקף הגדלה מלאכותי הנמוך באופן ניכר מהיקף ההגדלה שנדרש, ומבלי שיתבסס על אומדן מפורט ומדויק של העבודות הנוספות בפרויקט. דהיינו, כל מטרתו הייתה שלא לחרוג משיעור ההגדלה של ההסכם ב-25%, ובכך לעקוף את הוראות דיני המכרזים". החריגות בתשלומים נמשכו גם מול קבלן הגמר.

מחדלי תכנון וביצוע

ביקורת חריפה במיוחד בדוח נוגעת לשיטת העסקת היועצים בפרויקט בהליך של פטור ממכרז, ללא הליך תחרותי שוויוני ובלי קריטריונים או דיון באיכות ההצעות. תופעה בולטת בהעסקת היועצים הייתה הרחבה חוזרת ונשנית של ההסכם. למשל, ההסכם המקורי עם "יועץ תוכן" למרכז המבקרים היה 95 אלף שקל, והוא הורחב כמה פעמים בפטור ממכרז בלי לבחון הצעות נוספות. "בסופו של דבר", אומר המבקר, "עמד סכום ההתקשרות המצטבר על יותר מ-9 מיליון שקל".

בנוסף מפרט הדוח שורה ארוכה של מחדלי תכנון וביצוע במהלך הפרויקט, כולל מחדלים בהכנת מסמכי המכרז שבגינם התנפחו העלויות, וכן תשלומים חריגים ללא אסמכתאות נדרשות. בעיקר מודגשת בעיית התעלמות המועצה מחריגות רבות, כולל בתחום הבטיחות. הדברים הגיעו לידי כך שבאמצע השנה ביקשה מהנדסת המועצה להפסיק את העבודות באתר "בשל חשש ליציבות המבנה". המבקר מדגיש כי ראש המועצה אוזן ביקש ממנהל הפרויקט "שלא לנקוט פעולות נדרשות למניעת ליקויי הבטיחות באתר הבנייה שהיו עלולים לסכן את בטיחותם של השוהים בו, ואף הורה להמשיך בעבודות".

לסיכום קובע המבקר כי "מכלול הממצאים שהובאו בדוח מציג תמונה כללית ולפיה בכל הקשור להקמת מבנה המועצה ומרכז המבקרים קיבלו המועצה והעומד בראשה את החלטותיהם בהליכים פגומים ולא סדורים מבלי שניתנו נימוקים ענייניים בחלק מהנושאים, ובניגוד לדעתם של הגורמים המקצועיים שליוו את הקמת הפרויקט - והכול תוך כדי פגיעה באינטרס הציבורי. מחדליה של המועצה הובילו להגדלה ניכרת בתקציב ולהתמשכות העבודות להקמת הפרויקט מעבר ללוחות הזמנים שקבעה, וכן העלו חשש ליציבות המבנה. משרד מבקר המדינה רואה בחומרה רבה את התנהלותה הבלתי אחראית של המועצה והעומד בראשה בכל הנוגע להוצאת כספי ציבור, כסף לא להם, המעידים על זלזול בחובתם לשמור על הקופה הציבורית. התנהלות כזאת עלולה להביא לידי פגיעה באמון הציבור במערכת השלטונית.

"לנוכח התנהלותם של המועצה והעומד בראשה ושל שומרי הסף, שלא מילאו כראוי את תפקידם ולא הקפידו כי כל הוצאה מהקופה תהיה על פי דין וברשות, בייחוד בכל הקשור להתקשרויות ללא מכרז כדין, על משרד הפנים לבחון אם יש מקום להטלת חיוב אישי על נושאי משרה ובעלי תפקידים במועצה שהיו שותפים להוצאות שלא כדין בנוגע להקמת הפרויקט".

באת כוחו של אנדריי אוזן, עו"ד נעמה זר כבוד ממשרד גדעון פישר, מסרה בתגובה כי "ב-7 שנות כהונתו, הפך אנדריי אוזן את אזור התעשייה רמת חובב מפח הזבל של המדינה לעוגן כלכלי, תעסוקתי וסביבתי ברוח חזונו של דוד בן-גוריון. לגופו של עניין - כל ההתנהלות בפרויקט, לרבות נושא ההתקשרויות, נעשו בהתאם לחוקת הרשויות המקומיות על סמך חוות דעת משפטיות, מקצועיות ובאישור מליאת המועצה ומשרד הפנים. יש לציין כי רובו המוחלט של התקציב בפרויקט הגיע מהשקעות והשתתפויות של המפעלים התעשייתיים בפארק". 1526668 המבנה בנאות חובב. "פגיעה באינטרס הציבורי" צילום: יח"צ

הליקויים העיקריים:

- הגדלת תקציבי הבנייה של בניין המועצה ומרכז המבקרים אושרו ללא כל הסבר, בניגוד לדעתם של גורמים מקצועיים

- הקבלן זכה במכרז למרות שהיו ספקות לגבי הניסיון שלו בפרויקטים מורכבים כאלו, ולמרות שעלה חשד שהוא הכיר את ההצעה המתחרה; חשד דומה עלה לגבי הקבלן שהחליפו

- העסקת יועצים בהליך של פטור ממכרז, ללא דיון באיכות ההצעות

- המועצה התעלמה מחריגות רבות בתחום הבטיחות

צרו איתנו קשר *5988