פסק דין: בעלי דירה שפלשו לחצר יפנו אותה לטובת פינוי בינוי

בני זוג המחזיקים בדירה בשיכון ויצמן בהרצליה, והפעילו בה גן ילדים שגלש גם אל החצר המשותפת ללא אישור, סירבו לחתום על הסכם פינוי בינוי עם חברת אזורים ונתבעו על ידי יתר הדיירים

אולם בית משפט דין / צלם: איל יצהר
אולם בית משפט דין / צלם: איל יצהר

בני זוג המחזיקים בדירה ברחוב רבנו תם 20 בשיכון ויצמן בהרצליה, והפעילו בה גן ילדים שגלש גם אל החצר המשותפת ללא אישור, סירבו לחתום על הסכם פינוי בינוי עם חברת אזורים, ונתבעו על ידי 22 הדיירים אצל המפקחת על רישום מקרקעין בנתניה.

בתביעה טענו השכנים כי בני הזוג מסכלים מימוש של פרויקט פינוי בינוי ודרשו מהם תשלום פיצוי וסילוק יד מהחצר המשותפת. המפקחת קיימה החודש דיון בתביעה, בו הצהיר הנתבעים בפני המפקחת, כי אין להם זכויות קנייניות בחצר הבניין אליה פלשו, וכי יפנו את השטח בתוך שלושה חודשים מיום קבלת הודעת פינוי בהתאם להסכם פינוי בינוי. בני הזוג הנתבעים התחייבו שלא ינהלו את המשפחתון המנוהל היום גם בחצר הבית המשותף החל ממועד הפינוי, וכי יביאו את פסק הדין לידיעת כל הורי הילדים הנרשמים למשפחתון לשנת הלימודים הבאה. כמו כן התחייבו בני הזוג, כי אם לא יעמדו בהסכם ולא יפנו את השטחים, יישאו בכל נזקי היזם ובכל נזקי יתר בעלי הדירות, כשמשמעות הדבר שאם לא יעמדו בהסכם, יאלצו בני הזוג לשלם מיליוני שקלים בגין נזקים אלו.

המפקחת על רישום המקרקעין נתנה פסק דין הנותן תוקף להסדר ולהצהרות הנתבעים. פסק הדין סיים הליך במסגרתו תבעו עשרות דיירים בשיכון ויצמן בעלי דירות אחרים שלטענתם מעכבים את הליך הפינוי בינוי בשכונה. במסגרת ההליכים עמדה לדיון השאלה, האם בעלי דירות שפלשו לחצרות ולרכוש משותף, יכולים לעכב את הליך הפינוי בינוי ולדרוש פיצוי עבור פינוי השטח שנתפס. כאמור, לאחר הדיונים שהתקיימו בפני המפקחת על רישום המקרקעין, בני הזוג הנתבעים הצהירו כי אין להם כל זכויות קנייניות בשטחים אליהם פלשו.

בשיכון ויצמן ישנם פולשים רבים לרכוש משותף, הטוענים שמגיעות להם זכויות עבור שטחים אליהם פלשו ומסרבים לחתום על הסכם פינוי בינוי מבלי לקבל תמורה עבור השטחים אליהם פלשו. על פי הערכות, פסק הדין שניתן יהווה תקדים, ובהעדר זכויות בשטח אליו פלשו, לא יוכלו הפולשים לטעון כי מגיעה להם תמורה כלשהי עבור השטח אליו פלשו.

עוה"ד אמיתי אביעד ועמית מזור, שייצגו את בעלי הדירות התובעים, הביעו סיפוק רב מפסק הדין ומההסדר שקיבל תוקף פסק דין, ומסרו כי מדובר בצעד נוסף למימוש הפרויקט, וכי בקרוב יוגשו תביעות נוספות כנגד פולשים אחרים.

עו"ד עודד ישראלי שמייצג את כלל בעלי הדירות בשיכון ויצמן מסר: "זוהי תביעה נוספת שמסתיימת באופן משביע רצון נגד דיירים סרבניים, שכל ניסיונות ההידברות איתם נכשלו. פסק הדין נותן תוקף להצהרות הנתבעים, שאין להם כל זכויות בשטח אליו פלשו, להצהרת הנתבעים שיפנו את השטח אליו פלשו ככל יתר הדיירים וללא תנאי, ויביאו את פסק הדין לידיעת הורי הילדים בגן הילדים שהם מנהלים במקום. כמו כן נקבע מנגנון סנקציה, שאם אותם פולשים לא יפנו את השטח כמו כולם, הם ישלמו ליתר בעלי הדירות פיצויים של מיליונים. זהו איתות ברור לכל הסרבנים שמנסים לעכב את הפרויקט לפינוי בינוי שיכון ויצמן, שלא יהיו איתם כל פשרות. הסבלנות כלפי הסרבנים הסתיימה וינקטו כנגד כל הסרבנים הליכים משפטיים".

כזכור, התובעים טענו בכתב התביעה, שאחת הדירות בקומת הקרקע בבניין, משמשת כגן ילדים ללא היתר לשימוש חורג. נטען, שבוצעה בדירה זו בנייה לא חוקית ללא היתר בנייה ופלישה לחצר משותפת המהווה רכוש משותף. הדירה השנייה של בני הזוג היא דירת קרקע שהורחבה בחלקה ללא היתר, ברחוב רבנו תם 12. בעלי הדירות ביקשו מהמפקחת על המקרקעין לקבוע, כי הנתבעים הפרו את החוק בכך שפלשו לרכוש המשותף. כן ביקשו לקבוע, כי הנתבעים ביצעו בדירות בניה בלתי חוקית וכאמור לסלקם מכל חלק בחצרות הבית המשותף, אליהם פלשו שלא כדין, ולשלם פיצוי בגין הפלישה והשימוש ברכוש המשותף.

על פי כתב התביעה, מדובר בבית משותף הכולל שני בניינים של 48 דירות, בנייני "רכבת" שהוקמו בשנות ה-50. לאור מצבם הרעוע של הבניינים בשכונה, יזמה חברת אזורים פרויקט לפינוי בינוי בשכונה, במסגרתו יפונו ויהרסו למעלה מ-500 דירות ותיבנה במקום שכונת מגורים חדשה. למעלה מ-80% מבעלי הדירות כבר חתמו עם חברת אזורים על הסכם פינוי בינוי, כאשר לטענת התובעים, בני הזוג הנתבעים, מסרבים לחתום על ההסכם, למרות שפלישתם לחצר הבית המהווה רכוש משותף, בלתי חוקית.

צרו איתנו קשר *5988