עיצומים על התאחדות משרדי הנסיעות, דיזנהאוז ואמסלם

הממונה על ההגבלים העסקיים מתכוונת להטיל עיצום כספי בסך 126,000 שקל על התאחדות סוכני הנסיעות ובסך של כמיליון שקל על כל אחת מהסוכנויות דיזנהואיז ואמסלם בגין היותם צד להסדר כובל אסור ■ הטלת העיצום כפופה לשימוע

מיכל הלפרין / צילום: איל יצהר
מיכל הלפרין / צילום: איל יצהר

הממונה על הגבלים עסקיים הודיעה אתמול (א') להתאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל, לסוכנויות הנסיעות אמסלם תיירות ונופש בע"מ ודיזנהאוז בי.טי.סי. בע"מ, ולנושאי משרה בהן, כי היא שוקלת לקבוע כי ההתאחדות קבעה קו פעולה של איגוד עסקי, שהגביל את התחרות על העסקת עובדי סוכנויות נסיעות. קו הפעולה עולה לכאורה כדי הסדר כובל אסור.

הממונה שוקלת לקבוע, כי גם אמסלם ודיזנהאוז הצטרפו להסדר וכן שוקלת להטיל עיצומים כספיים עליהן ועל נושאי משרה בהן, בהיקפים שבין מאה אלף שקל למיליון שקל. הקנס הגבוה ביותר המתוכנן יוטל על סוכנות אמסלם ועומד על כמיליון שקלים, וכן 155 אלף שקל על נושאי משרה בחברה. על דיזנהאוז מתכוונת הממונה להטיל עיצום בהיקף 720 אלף שקל, ועוד 147 אלף שקלים על נושא משרה בחברה. ההתאחדות עתידה לספוג קנס בסך 126 אלף שקלים ונושא משרה בה עומד בפני עיצום בהיקף 139 אלף שקל.

החלטת הממונה כפופה לשימוע, במסגרתו ישמעו טענות ההתאחדות, הסוכנויות ונושאי המשרה בהן.

במוקד הפרשה פעולות בהן נקטה ההתאחדות במטרה לאכוף "כללי אתיקה" שהיו קבועים אז בתקנון ההתאחדות, אשר אסרו על שידול עובדים של מתחרים החברים בהתאחדות ועל ניהול מו"מ עמם ללא הסכמת המעסיק הנוכחי שלהם. פעולות האכיפה של כללי האתיקה שנקטה ההתאחדות נערכו על רקע תלונות שהגישו אמסלם ודיזנהאוז על תלמה נסיעות ותיירות בע"מ ("תלמה"), המתחרה בהן, על כי תלמה הפרה את כללי האתיקה ובפרט את הכללים האוסרים על שידול עובדים ועל פנייה ללקוחות. בעקבות זאת, הוקמה תת וועדה לאתיקה לבירור הנושא אשר ערכה בירורים שונים, ובסופו של דבר המליצה לועד ההתאחדות להשהות את חברותה של תלמה בהתאחדות - המלצה שלא התקבלה בסופו של ההליך.

הוראות תקנון ההתאחדות שאסרו על שידול עובדים, יחד עם הסנקציות הצפויות למי שהפר אותן (לרבות סילוק מההתאחדות שמשמעותו, בין היתר, מניעת גישה למכרזים), עלו, לכאורה, כדי קו פעולה שקבע איגוד עסקי לחבריו העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים שבין חברי האיגוד.

הוראה נוספת בתקנון אסרה על ביצוע פניה ללקוחות פוטנציאליים מסוימים באמצעות עובד אשר פרש או פוטר מהעבודה אצל חבר עמותה מתחרה. כך לכאורה נמנע מעובדים להציע למעסיקים פוטנציאליים ליהנות מהקשרים שפיתחו במהלך עבודתם עם לקוחות אותם שירתו. זאת ועוד, קו הפעולה צפוי היה להביא לכך שכל הסכמי ההעסקה יקבעו הוראות המונעות מהעובד לפנות ללקוחות גם במקרה שיבקש להקים סוכנות נסיעות חדשה בעצמו. על כן, גם הוראה זו בתקנון עלולה הייתה לפגוע בתחרות בין סוכנויות הנסיעות על העסקתם של סוכני נסיעות ואף להקים חסם כניסה לענף.

מההתאחדות נמסר כי: "ההתאחדות מופתעת ביותר מכוונת הממונה להטיל קנס מינהלי בשל קיומם של כללי אתיקה ארכאיים בתקנון, שלא זו בלבד שאושרו בעבר על ידי הממונה על הגבלים עסקיים עצמו, אלא גם שהרשות בחנה שוב במהלך השנים ולא מצאה בהם כל קושי. החלטת הממונה תמוהה במיוחד, כאשר כללים אלה לא נאכפו מעולם, וההתאחדות אף החליטה ביוזמתה, ולפני כל פניה מהרשות, לבטלם.

"ההתאחדות דוחה כל טענה כי היא או מי מטעמה, נהגו שלא כשורה, ואינה מוכנה להטלת כל חבות בעניין זה.

"ההתאחדות מצרה על כך, שבמקום לציין לחיוב את התנהלות ההתאחדות במקרה זה, בוחרת הרשות לבזבז את משאביה, ואת משאבי ההתאחדות וסוכני הנסיעות, בהליך משפטי בגין עניין זה, שאין בו כל פגיעה בציבור או אינטרס ציבורי.

"ההתאחדות משוכנעת כי תעבור גם משוכה זו בהצלחה, וכי בעקבות הליך השימוע תיווכח הממונה בצדקת טענותיה ותסיים את ההליך. ההתאחדות תוסיף לעמוד על המשמר מפני פגיעות אמיתיות בסוכנים ובציבור כולו כתוצאה מפעולות גורמי הענק הפועלים באין מפריע במשק התעופה".

מדיזנהאוז נמסר בתגובה, כי "החברה משוכנעת שלא נפל כל פגם בהתנהלותה ומאמינה כי בעקבות הליך השימוע גם הממונה תשתכנע בכך".

מאמסלם נמסר בתגובה: "אמסלם הינה חברה שומרת חוק והיא תוכיח שלא נפל כל דופי בהתנהלותה ובמעשיה".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988