איך עושים רילוקיישן ואיזה הטבות מס יפוגו ב-2018: עצות הזהב של מומחי המיסוי לשנה הנכנסת

לקראת סיומה של 2017 - הנה כמה טיפים ממומחי המיסוי שיעזרו לכם לעבור לשנה החדשה בצורה חלקה ככל האפשר

נועה , הנרייט, אלדר , מיכל / צילומים: אייל טואג, אייל פרידמן, תומר יעקובסון
נועה , הנרייט, אלדר , מיכל / צילומים: אייל טואג, אייל פרידמן, תומר יעקובסון

עו"ד הנרייט פוקס / צילום: תומר יעקובסון
 עו"ד הנרייט פוקס / צילום: תומר יעקובסון

- עו"ד הנרייט פוקס / שותפה בקבוצת המיסוי הבינלאומי במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ

לטפל בחשיפות הקשורות לחיוב במסים עקיפים - במיוחד במע"מ

ישנה חשיבות רבה בכך שחברות רב-לאומיות שפועלות בגבולות האיחוד האירופי ידאגו לטיפול מקיף, תוך כדי מתן תשומת לב לראייה לטווח ארוך, של החשיפות הקשורות לחיובים במסים עקיפים, ובמיוחד במע"מ. חשיפות אלה נעוצות בחקיקת המע"מ המשתנה תכופות, ומתפתחת במדינות שונות ובמיוחד בעולם העסקים הדיגיטלי. חשיפת המס לעניין זה יכולה לנסוק למיליארדי דולרים, ו"להרוג" עסק.

בתקופה האחרונה שם האיחוד האירופי דגש רחב על מיסוי אספקה חוצה גבולות של שירותים דיגיטליים לצרכנים סופיים באיחוד האירופי, וכתוצאה מכך חוקקו חוקים חדשים בנושא. הכללים מחייבים את ספקי השירותים הדיגיטליים - אשר כוללים יישומים, משחקים, תוכנות, ספרים אלקטרוניים, מוזיקה והזרמת וידיאו (סטרימינג) - לגבות מע"מ מהצרכן הסופי בהתאם למדינת מושבו.

המס שייגבה הוא שיעור מס ערך מוסף (מע"מ) בהתאם למדינת הצריכה (מדינת המקור של הצרכן). הכללים משפיעים רק על עסקאות בין עסקים לצרכנים סופיים, ולא על עסקאות בין עסקים שונים של שירותים דיגיטליים.

כדי לפשט את גביית המס ואת הציות אחר החוקים החדשים הוקמה מערכת ייעודית לצורך אכיפה ודיווח על עסקאות בין מדינות שונות, והעברת המע"מ שנגבה למדינה הרלוונטית.

בשל השינויים והחקיקה החדשה ישנה חשיבות לתכנון נכון של המודל העסקי המתאים לפעילות העסקית הרלוונטית במדינות האיחוד האירופי, במטרה להקטין את חבות המס האפקטיבית, ולמנוע עלויות אדמיניסטרטיביות לא רצויות שיושקעו בעמידה בתנאים החדשים ובציות לחקיקה.

עו"ד נועה לב גולדשטיין / צילום: אייל טואג
 עו"ד נועה לב גולדשטיין / צילום: אייל טואג

- עו"ד ורו"ח נועה לב גולדשטיין / שותפה וראש מחלקת המסים במשרד איתן מהולל & שדות

מה קורה כשבעל מניות עושה שימוש בכספי החברה או בנכסיה

ב-1.1.2017 נכנס לתוקף סעיף חדש בפקודת מס הכנסה - סעיף 3(ט1), שעשוי להיות בעל השלכות מהותיות על בעלי מניות בחברות, העושים שימוש בכספים או בנכסים השייכים לחברה. הסעיף נועד להתמודד עם סיטואציות שבהן בעל מניות בחברה מושך כספים בדרך של הלוואה, ולא בדרך של חלוקת דיבידנד, ובכך נמנע מחיוב במס בגין השימוש בכספים. הסעיף מטפל גם בסיטואציות שבהן עיקר השימוש בנכסים השייכים לחברה (דירות מגורים; חפצי אמנות; כלי שיט ומטוסים) מבוצע בידי אחד מבעלי המניות המהותיים שלה.

לפי הוראות הסעיף, בעל מניות כאמור - רואים אותו כאילו הכספים או הנכס "נמשכו" על-ידיו מהחברה, והוא יחויב במס בהתאם. כדי להימנע מכך, או למצער להפחית את החבות במס, ניתן לנקוט צעדים שונים.

במצבים שבהם מדובר בנכס השייך לחברה, המועמד לרשות בעל המניות - יש לבחון את גובה יתרות הזכות העומדות לרשות בעל המניות, שעשויות להפחית ואף לבטל במקרים מסוימים את החבות במס. במצבים מסוימים, רצוי לשקול אפשרות למכור את הנכס מהחברה לבעל המניות. אם ההחלטה היא להותיר את הנכס בבעלות החברה, אזי כדי למנוע חיוב במס בגין השימוש השוטף בנכס, יש לוודא שמבוצע תשלום מאת בעל המניות לחברה, בהתאם לשווי השימוש בנכס.

כמו כן, במסגרת הסעיף החדש נוספה הוראת שעה המתייחסת לדירות מגורים, ומאפשרת לבעל מניות מהותי העושה שימוש בדירת מגורים השייכת לחברה - לפעול בהתאם למספר חלופות שונות, עד לתום שנת 2018, וכך להימנע מתחולת הסעיף החדש.

עו"ד קרן זרקו זמיר / צילום: טל נסים
 עו"ד קרן זרקו זמיר / צילום: טל נסים

- עו"ד קרן זרקו זמיר / מומחית למיסוי פלילי ואזרחי

רילוקיישן? כדאי לבדוק פעמיים כדי לא לשלם כפול

אנשי עסקים המתגוררים בחו"ל, ועובדים שנשלחים לרילוקיישן, נכון שיבקשו החלטה מקדמית (פרה-רולינג) לאור חידוד והחמרת חלק מהתנאים על-ידי רשות המסים, כדי שיוכלו להיחשב כתושבי-חוץ וליהנות מפטור מתשלום מסים בארץ.

אחד התנאים המשמעותיים ששונו מתייחסים דווקא למשפחתו של העובד. עד היום ההתייחסות למשפחה הייתה בעיקר במבחן "מרכז החיים" שנערך למבקש הפטור, שלפיו נבחנו פרמטרים שונים לזיקתו לארץ לצורכי מס. מהיום, המשפחה נדרשת להתגורר עם איש העסקים או העובד בחו"ל למשך 30 חודשים לפחות בתקופה הרלוונטית, ובאופן זה יוכל הוא להיחשב כתושב-חוץ.

זמן השהות המינימלי להכרת המבקש כתושב-חוץ הוגדר לשלוש שנים, שבהן עליו להחזיק "בית קבע" במדינת היעד. אם קיים בית נוסף המוחזק בישראל, יידחה הפטור והוא ייחשב כתושב-חוץ רק שנה לאחר שיצא לחו"ל, שבמהלכה ישלם מסים גם בישראל.

מעתה המבקש גם חייב להגיש לרשות המסים בארץ אישור תושבות מהמדינה הזרה (עד כה התבקש רק במקרים חריגים) ולהגיש בה דוחות על הכנסותיו, או לפחות שמעסיקו ישלם שם מסים עבורו.

כמו כן, העובד עצמו לא יוכל לבקר בארץ ליותר מ-75 יום בכל שנת דיווח, ואילו בני משפחתו לא יכולים לחצות את רף ה-85 ימים.

לפיכך, חשוב לקבל חוות דעת על מצבכם המשפטי עוד קודם ליציאה לחו"ל, כדי למנוע אירוע מס חמור שבמסגרתו תשלמו מס כפול בארץ ובחו"ל. אם אתם כבר עובדים בחו"ל ונמצאים בביקור בארץ, הקפידו לעקוב אחר מניין הימים בביקור, ואם אתם קרובים לחריגה - טוסו בחזרה.

רו"ח אלונה מירון / צילום: אייל פרידמן
 רו"ח אלונה מירון / צילום: אייל פרידמן

- רו"ח אלונה מירון / שותפה, ראש חטיבת המס בפירמת הייעוץ וראיית החשבון Deloitte

הפחתה במס החברות: כדאי לשקול הקדמה של הוצאות

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב ל-2017 ול-2018), התשע"ז-2016, קבע כי מס החברות בשנת 2018 יירד ל-23% בניסיון לעודד את הצמיחה בתוצר המקומי הגולמי.

שיעור מס חברות זה הוא הנמוך ביותר שידעה מדינת ישראל, ונמצא במקום טוב באמצע בהשוואה לשאר מדינות העולם.

לאור ההפחתה הצפויה, על חברות לשקול הקדמת הוצאות, כגון הוצאות המותרות על בסיס מזומן, ודחיית הכנסות (שלא באופן מלאכותי), וזאת כדי ליהנות משיעורי המס המופחתים.

במקביל, במסגרת תיקון מס' 73 לחוק לעידוד השקעות הון, נקבע כי חברות ישראליות בעלות מפעל תעשייתי בתחום של תעשייה עתירת ידע יוכלו ליהנות מהטבות מס בשיעורים ובהיקפים גדולים מבעבר, וזאת במטרה להגביר את התחרותיות של המשק ולהגדיל את היקפי התעסוקה בדגש על חדשנות ופעילות באזורי פיתוח.

התיקון קבע, בין היתר, מסלולי מס נוספים חדשים של "מפעל טכנולוגי מועדף" ו"מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד". חברות אשר יעמדו בתנאים שהוגדרו תחת מסלולים אלו, יוכלו ליהנות משיעור מס חברות מופחת של עד 6% (5% באזור פיתוח א') וניכוי מס במקור מופחת על דיבידנד.

לפיכך על חברות בעלות מפעל תעשייתי, שנהנו בעבר מהטבות תחת חוק עידוד השקעות הון, וחברות שטרם נהנו מהטבות אלו, לבחון את זכאותן ליהנות מהטבות המס תחת המסלולים החדשים שנוספו.

כמו כן, מומלץ לחברות בעלות מפעל תעשייתי שעמדו בחלק מהתנאים שנקבעו אך לא בכולם, לבחון אם על-ידי דחיית הכנסות (שלא באופן מלאכותי) יוכלו להגדיל את שיעור היצוא ב-2018 ובכך להיות זכאיות להטבות במסגרת חוק עידוד השקעות הון.

עו"ד (רו"ח) רחלי גוז-לביא / צילום: אייל פרידמן
 עו"ד (רו"ח) רחלי גוז-לביא / צילום: אייל פרידמן

- עו"ד (רו"ח) רחלי גוז-לביא / שותפה במחלקת המסים במשרד עמית פולק מטלון ושות'

תום הוראת השעה לעניין הפטור הלינארי במס שבח

בתום 2017 הסתיימה תקופת המעבר של הרפורמה הגדולה במיסוי דירות מגורים, שהונהגה משנת 2014. בעניין זה ראוי לציין את הפטור הכמעט גורף שהעניק המחוקק מהטלת מס על כל השבח (עליית השווי) של דירות המגורים עד לתחילת שנת 2014 (באמצעות חלוקה לינארית של עליית השווי של הדירה). במסגרת הוראת השעה שהונהגה כאמור בין השנים 2014-2017 ניתן היה למכור באמצעות הפטור היחסי (לינארי) לכל היותר שתי דירות בלבד לכל תא משפחתי. החל בשנת המס 2018, אין מגבלה על מספר הדירות שיכול למכור תא משפחתי אחד באמצעות הפטור היחסי.

תום הוראת השעה מיטיב עם ציבור "מרובי הדירות", וההמלצה לאלו הנמנים עם ציבור זה לבחון ולתכנן בצורה מושכלת את עיתוי מכירת הדירות שברשותו. עם זאת, ראוי לציין כי רשות המסים עלולה לראות במכירתן של מספר דירות על-ידי תא משפחתי, כמכירות המאופיינות כ"עסק" לצורך הטלת מס, שאז לא יהיה ניתן ליהנות מהפטור היחסי (לינארי), והמיסוי על מכירת הדירות עלול להיות גבוה יותר בצורה משמעותית.

הקלת מס משמעותית נוספת, אשר 2018 תהיה השנה האחרונה שבה יהיה ניתן לנצלה, היא הוראת השעה למכירת קרקע פרטית, שהוגבלה ל-3 שנים. במכירת קרקע הנמצאת בבעלות פרטית לקבלן, שלגביה קיימת תוכנית המתירה לבנות לפחות 8 דירות, מס השבח יהיה אחיד בשיעור של 25%, במקום מס גבוה מאוד של עד כ-40% (משוקלל) המוטל כיום על קרקעות, שנרכשו החל משנות ה-60. הקלת מיטיבה מאוד אך כפופה למספר תנאים מהותיים. ההמלצה לבעלי קרקעות זמינות לבנייה, לפנות באופן מידי לקבלת ייעוץ משפטי בדבר זכותם למימוש ההטבה.

עו"ד (רו"ח) אלדר בן רובי / צילום: עומר יעקובסון
 עו"ד (רו"ח) אלדר בן רובי / צילום: עומר יעקובסון

- עו"ד (רו"ח) אלדר בן רובי / שותף ומוביל תחום המס במשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'

משיכת דיבידנד - לא רק משיכה של כספים מהחברה

חקיקה חדשה מתחילת 2017 קובעת שורת מצבים שאותם יראו כמשיכת דיבידנד על-ידי בעלי מניות מהותיים בחברה, ומיסוי הדיבידנד בידם. רבים אינם מודעים שהחקיקה חלה על מגוון מקרים אף מעבר למשיכת כספים על-ידי בעל המניות, או העמדת נכס של החברה לשימושו הבלעדי.

בין המקרים שייחשבו כמשיכה ועל כן כדיבידנד: הלוואות מסוימות לבעלי המניות והלוואות עקיפות לגופים קשורים.

גם ביטחונות וערובות שהעמידה חברה כבטוחה לטובת בעל המניות או חברות קשורות ייחשבו במקרים מסוימים כדיבידנד. דירות, כלי שיט וטיס וכו' שבבעלות חברה, ושעיקר השימוש בהם לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי או קרוביו, יסווגו כמשיכה. דוחות המס של 2017 יהיו המועד הראשון ליישום חקיקה זו, כך שמוצע ורצוי להיערך מבעוד מועד על-ידי פרעון חובות, שינוי תנאי ביטחונות, ועוד.

בסוף השנה מממשים נישומים רבים הפסדים כדי להפחית את המס על הכנסתם מרווחי אותה שנה. בחלק מהמקרים הרווחים נצמחו מחוץ לישראל ושולם עליהם מס בחו"ל. לנישום אפשרות להזדכות על מס ששילם בחו"ל על-ידי מנגנון של זיכוי מס זר.

בפסק הדין אמות השקעות, קבע בית המשפט השנה שיש לקזז כנגד הכנסת חוץ הפסד עוד לפני זקיפת המס הזר כזיכוי. כך, החברה אינה יכולה לשמר הפסדים לניצול עתידי, תוך שבמקביל היא משתמשת במנגנון הזיכוי. נכפה עליה "לבזבז" ההפסד ולדחות את ניצול הזיכוי, וזאת למרות שיכולת ניצול הזיכוי בעתיד מוגבלת יותר מיכולת ניצול ההפסד.

מקביעה זו עולה כי יש לבחון ביתר תחכום את סנכרון הזיכויים וההפסדים במטרה להגיע לתוצאת המס האופטימלית.

עו"ד ורו"ח מיכל רווה / צילום: אייל פרידמן
 עו"ד ורו"ח מיכל רווה / צילום: אייל פרידמן

- עו"ד ורו"ח מיכל רווה / מחלקת המסים של משרד ש. פרידמן

מימוש הפסדי ני"ע לצורך קיזוזם מרווחי הון שנצמחו בשנת המס

רגע לפני תום שנת המס, ולאחר שנזכרתם בערגה ברווחי ההון שנצמחו לכם במהלך השנה, אל לכם לשכוח לבדוק את ההפסדים שספגתם במהלך השנה, ולנסות לקזזם כנגד הרווחים.

ברווחי הון - הכוונה לרווחים הנצמחים ממכירה של נכסים הוניים, כגון נדל"ן וני"ע שאינם חלק מן הפעילות העסקית הרגילה.

את המס החל על הרווחים שילמתם כבר ככל הנראה סמוך למכירה - אם בתשלום מקדמה ואם בניכוי במקור מתמורת המכירה. קיזוז הפסד מרווח ההון מפחית את רווח ההון החייב במס ומביא בכך להפחתה בתשלום המס. בהנחה שמס כאמור כבר שולם, הרי שקיזוז ההפסד מתבטא מעשית בהחזר כספי של מס רווח ההון ששולם קודם לכן. קיזוזם של ההפסדים שנוצרו עד תום השנה מן הרווחים שנצמחו בה, מתאפשר מאחר שבסיס הדיווח למס ההכנסה הוא שנתי. נוכח האמור, כדאי לשקול בנסיבות המתאימות לממש הפסדים מני"ע על-ידי מכירתם לפני תום שנת המס.

הפסדים אלה ניתנים לקיזוז לא רק כנגד רווחי הון, אלא אף כנגד ריבית ודיבידנד ששולמו בגין אותם ני"ע או בשל ני"ע אחרים, כל עוד שיעור המס החל עליהם לא עולה על 24% לחברה ו-25% ליחיד.

פעולה נוספת שכדאי לבצע בטרם מסתיימת שנת המס היא להתעדכן ברשימת "עמדות חייבות בדיווח". מדובר בעמדות המנוגדות לעמדות שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח. בסוף 2016 פרסמה לראשונה רשות המסים רשימת עמדות במגוון נושאים במס הכנסה, מע"מ ומכס. מתכונת זו של פרסום עמדות מרחיבה את חובת הדיווח "בדלת האחורית" ומטילה נטל כבד על נישומים הנדרשים "להמציא את הגלגל" בכל שנת מס.

עו"ד סטפאני מולכו / צילום: אייל פרידמן
 עו"ד סטפאני מולכו / צילום: אייל פרידמן

- עו"ד סטפאני מולכו / מנהלת הסניף הישראלי של משרד עורכי הדין הצרפתי BERSAY, המלווה חברות ישראליות בעסקאות בצרפת

ישראליות שפועלות בצרפת יוכלו לקבל שם החזר על מס דיבידנד

לפני כחמש שנים החליט נשיא צרפת להטיל בצרפת מס נוסף על מס הכנסה, שנקרא "מס דיבידנד". המשמעות היא שחברות צרפתיות גדולות, שמחלקות דיבידנדים לבעלי המניות, יצטרכו לשלם למדינה 3% מס על הסכום המחולק.

בשנה שעברה פנו חברות רבות לבית המשפט בצרפת וגם לבית משפט האירופי, במטרה לבטל את המס מהסיבה שהוא אינו חוקי.

לאחרונה קבע בית המשפט הצרפתי כי המס אכן אינו חוקי, וכעת חברות יכולות לדרוש החזר על המס ששילמו, ולקבל אותו.

חברות ישראליות שפועלות בצרפת, ומחזיקות בחברות צרפתיות, צריכות לוודא כעת לגבי החזר המס הזה - האם הוא אכן מגיע להן. אם מגיע להן, זו ההזדמנות לדרוש את החזר המס, ועל כן הן צריכות לפנות בתקופה זו ליועץ מס או לרואה החשבון שלהן, על מנת שהוא יפנה לבדיקה מול רשות המסים הצרפתית.

צרו איתנו קשר *5988