בזק דורשת להצטרף לפירוק יורוקום; חייבת 119 מ' ש'

טוענת כי יורוקום לא עמדה בתנאי העסקה לרכישת חלקה ב-yes ■ לאחרונה נחשף ב"גלובס" כי על רקע זה בדיוק נוצרה מתיחות בין יו"ר בזק גרנות לבין בעל השליטה אלוביץ'

שאול אלוביץ / צילום: רפי קוץ
שאול אלוביץ / צילום: רפי קוץ

חברת בזק  מצטרפת להליך הפירוק של הבנקים כנגד יורוקום, וזאת בטענה לחוב של 119 מיליון שקל. בזק טוענת כי יורוקום לא עמדה בתנאי העסקה לרכישת חלקה ב-yes, והיא התריעה כי בכוונתה לפעול בעניין לאחר שתסתיים השנה ותיערך התחשבנות בין החברות. אלא שבקשת הפירוק טרפה את הקלפים, ובזק נאלצת לפעול נגד בעל השליטה שלה ולדרוש ממנו להחזיר לה תשלומים שקיבל שלא כדין. 

כפי שנחשף ב"גלובס" בשבוע שעבר, נוצרה מתיחות בצמרת בזק בין היו"ר דוד גרנות לבין בעל השליטה שאול אלוביץ', שיושב ופועל בחברה לכל דבר ועניין, למרות החקירה נגדו. הסיבה לכך היא העובדה שבזק כבר קיבלה לידיה את הנתונים שמראים כי yes אינה עומדת ביעדי תזרים המזומנים המאפשרים לאלוביץ' תשלומים מותנים עבור העסקה. תשלומים מותנים אלה שקיבל אלוביץ' היו הסיבה המרכזית לפתיחת החקירה נגדו. 

בבקשה, שהוגשה על-ידי עו"ד רונן מטרי, נכתב כי "חלק מן התמורה שנקבעה בהסכם הותנתה בעמידת yes ביעדים תוצאתיים מסוימים בשנים 2015-2017 (במצטבר). על-פי ההסכם זכאית יורוקום די.בי.אס לקבלת מקדמות על חשבון התמורה הנוספת השנייה, אותן היא מחויבת להשיב לבזק ככל שהיעדים שנקבעו בהסכם לא יושגו.

"בהתאם שילמה בזק ליורוקום די.בי.אס, בין היתר, מקדמות על חשבון התמורה הנוספת השנייה, כאשר יתרת המקדמות ששולמו נכון ליום 30.9.2017, בצירוף ריבית כקבוע בהסכם עד לאותו מועד, עומדת על סך של כ-119 מיליון שקל".

"על-פי הנתונים שבידי בזק, היעדים המזכים את יורוקום די.בי.אס בתמורה הנוספת השנייה לא יושגו בבירור, באופן המחייב את החזר כולה או רובה המכריע של סכום המקדמה, בשים לב לכך שהמועד הקובע לבחינת השגתם הוא בסוף שנה זו, קרי בעוד ימים ספורים. בהתאם מחויבת יורוקום די.בי.אס להשיב לבזק את כולה או רובה המכריע של סכום המקדמה, בצירוף ריבית כקבוע בהסכם". 

עוד נכתב בבקשה כי בזק פנתה בעניין זה "כבר בחודש אוגוסט האחרון ליורוקום די.בי.אס והתריעה בפניה כי עליה להיערך להשבת המקדמה. מתשובות יורוקום די.בי.אס לפנית בזק עולה כי יורוקום די.בי.אס אינה מכחישה את חובתה להשיב לבזק את המקדמה, אולם לטענתה יכולתה להשיב את המקדמה תלויה ב'קבוצת יורוקום'. בכך הודתה הלכה למעשה יורוקום די.בי.אס כי אין באפשרותה לפרוע את החוב באופן עצמאי, וכי היא תלויה לשם כך בבעלי מניותיה מקבוצת ירוקום או בחברות הקשורות אליהם". 

בזק טוענת עוד כי מעיון בדוח רשם החברות של יורוקום די.בי.אס עולה כי זמן לא רב לאחר חתימת ההסכם רשמה יורוקום די.בי.אס שיעבודים על זכויותיה לקבלת כספים על-פי ההסכם, לטובת בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי, שכעולה מבקשת הפירוק הם נושים של יורוקום תקשורת, וזאת ככל הנראה להבטחת אשראים הקשורים כולם או חלקם ליורוקום תקשורת.

"מבקשת הפירוק של הבנקים שבנדון ומנספחיה עולה כי כספי המקדמה ו/או כספים נוספים ששולמו ליורוקום די.בי.אס על-ידי בזק במסגרת ההסכם, כולם או חלקם, הועברו ליורוקום תקשורת לטובת פירעון חובותיה לנושים בנקאיים שלה. 

יורוקום גם התגאתה בכך שבמהלך הימים האחרונים ממש הצליחה לפרוע סכום נוסף בשיעור של כ-75 מיליון שקל לטובת בנק הפועלים, וזאת בזכות הסדר המס אשר הושג בגין yes. "מדובר בהישג חסר תקדים, אשר לא היה מושג ללא מעורבותה הישירה של יורוקום". מדובר בהסדר מס מפוקפק שהיריעה לגביו עוד תורחב, והוא קומם מאוד גורמים בבזק.

בבקשה נטען כי "יורוקום תקשורת, בכובעה כבעלת שליטה, בשרשור, בבזק, עשתה שימוש לצרכיה בכספי מקדמה ברת-החזר ששילמה בזק לחברה אחרת שבבעלות קבוצת יורוקום - יורוקום די.בי.אס - תוך שהיא מותירה את יורוקום די.בי.אס ללא יכולת לקיים את התחייבויותיה כלפי בזק ולהשיב לה את הכספים בבוא העת. 

"התנהלות זו מקימה לבזק עילות חוזיות ונזיקיות כלפי יורוקום תקשורת וכן עולה כדי הפרת חובותיה של יורוקום תקשורת כבעלת מניות ובעלת שליטה בבזק, ובכלל זה חובת ההתנהגות החלה על בעל מניות וחובת ההגינות החלה על בעל שליטה בהתאם לסעיף 193 לחוק החברות, כמו גם עילות נוספות".

צרו איתנו קשר *5988