"פייפאל לא מפצה לקוחות על תקלות שנגרמו בהמרת מט"ח"

בקשה לתובענה ייצוגית: החברה גובה עמלות המרה גם מלקוחות שיש בחשבונם מטבע זר, בניגוד לתנאי ההסכם ■ ב"כ התובע: פייפאל לא יידעה את הלקוחות שנפגעו אודות התקלה ונמנעת מלהשיב הכספים

פייפאל / צילום: רויטרס
פייפאל / צילום: רויטרס

האם ענקית התשלומים המקוונים פייפאל אינה מדווחת ללקוחותיה בישראל על תקלת המרת מטבע במערכותיה, כדי להימנע מלשלם להם פיצוי? שאלה זאת הגיעה בימים האחרונים לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שאליו הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברה.

אורן ריש הוא בעל חשבון בפייפאל, ולדבריו נוהג לרכוש מוצרים מאתרי אינטרנט בחו"ל באמצעותה זה שנים רבות. כחלק מהשירותים שמציעה מערכת התשלום המקוון, היא מאפשרת להשתמש בשירותי המרת מטבע לצורך ביצוע עסקאות, וגובה על כך עמלה. ואולם, פייפאל גם מאפשרת ללקוחות המחזיקים בחשבון מט"ח לשלם במטבע הרלוונטי, כך שיוכלו להימנע מתשלום עמלת ההמרה.

לטענת ריש, הוא הגדיר במערכות של פייפאל ושל חברת האשראי שלו כי עסקאות שמבוצעות על ידו במט"ח ישולמו מחשבון בבעלותו בבנק הפועלים, שבו הוא מחזיק דולרים, אירו ולירות סטרלינג. במהלך פברואר 2017 הוא שם לב כי ב-19 מקרים נרשם כי הוא שילם בשקלים תמורת מוצרים שהזמין, ולא במט"ח כפי שהוגדר על ידו. במסגרת עסקאות אלה נגבו ממנו עמלת המרה בסכום כולל של 9.57 דולר.

בעקבות זאת פנה ריש לפייפאל, הסביר את השתלשלות העניינים, ודרש לקבל החזר כספי. לדבריו נאמר לו בתגובה כי מדובר בתקלה רוחבית במערכת, שבעטיה שונו הגדרות התשלום של הלקוחות כך שהחברה המירה את התשלומים המבוצעים במט"ח לשקלים באופן אוטומטי. הוא פוצה בחמישה דולר, והוצע לו לשנות מחדש את הגדרות החשבון שלו. ריש אומר כי עשה זאת, אך מספר חודשים לאחר מכן שוב שם לב כי התשלום שנגבה ממנו בעסקאות במט"ח הוא בשקלים, ושוב נגבתה ממנו עמלת המרה במסגרת עסקאות אלה.

ריש פנה בשנית לפייפאל, ובנוסף לדרישת פיצוי ביקש להבין כיצד מתכוונת החברה לטפל בתקלה שחוזרת על עצמה, אם היא מיידעת את לקוחותיה ואם היא מפצה אותם באופן יזום בגין הסכומים שנגבו מהם. לטענתו, נציגת פייפאל הבהירה לו כי אין בכוונת החברה ליידע את לקוחותיה בדבר התקלה או ליזום פיצוי.

בהמשך התברר לריש כי ארבעה מוצרים שהוזמנו על ידו לא הגיעו אליו, ולכן הוא ביטל את העסקאות שביצע עם האתרים שהרכישות בוצעו מהם. לדבריו, במסגרת ביטול העסקאות, פייפאל שוב ביצעה המרה בניגוד לבקשתו, וחייבה אותו בעמלה של שלושה דולרים.

לאור זאת החליט ריש להגיש בקשת אישור לתובענה ייצוגית, באמצעות משרדי עורכי הדין רפופורט-לווין ורועי ביטון. הוא מבקש להורות לפייפאל ליידע את לקוחותיה בדבר התקלות שאירעו אצלה ובכך לאפשר להם לדעת על שינוי הגדרת התשלום, וכן להורות לה לפצות את לקוחותיה בכספים שהרוויחה "שלא כדין בזכות ההמרות הכפויות שבוצעו על ידה ללא רצון לקוחותיה", לשון התביעה.

בתביעה מודגש כי התלונה איננה על עצם קיומה של התקלה הטכנית, וכי אין בכוונת ריש לטעון שמדובר במעשה זדון. התלונה העיקרית בעטיה מוגשת התביעה היא כי מרגע שהתקלה התגלתה התגלו לא נעשה דבר כדי ליידע את הלקוחות או לפצות אותם בעבור הכספים שנגבו מהם שלא בצדק.

עוד נטען בבקשה כי פייפאל אינה עומדת בתנאי השימוש שלה עצמה, שכן נכתב בהם כי אם החברה תלמד על שגיאה במערכותיה היא תפעל לתיקונה ותפצה את לקוחותיה בגין הנזקים שייגרמו להם. התביעה מבקשת מפייפאל לפצות את הנפגעים בשבע השנים האחרונות מתקלה זו, ובנוסף להורות לה למסור נתונים מלאים ומדויקים בנוגע לתקלות שנגרמו במערכותיה, ובנוגע לרווחים שהפיקה מהם.

מפייפאל נמסר: "טרם קיבלנו את כתב התביעה. עם קבלתו נלמד את פרטיו ונתייחס בהתאם".