התגוששות בין איגוד הבנקים לבורסה בתל-אביב

מכתב חריף שנשלח על-ידי איגוד הבנקים הגיע לידי "גלובס" ■ "לא יעלה על הדעת שהבורסה תתחרה בתחרות לא הוגנת ובחוסר שקיפות בחברי הבורסה"

משה פרל / צילום: תמר מצפי
משה פרל / צילום: תמר מצפי

"השירותים החדשים שאותם מבקשת הבורסה להעניק מעוררים חשש ממשי לניגוד עניינים ואף אינם חיוניים לניהול מערכת המסחר", כך אומר איגוד הבנקים במכתב חריף שכתב נגד התנהלות הבורסה לניירות ערך, שהגיע לידי "גלובס".

במכתב נטען עוד כי "לא יעלה על הדעת שהבורסה - שמשמשת בכובע אחד חברה למטרות רווח ובכובעה השני כמפקחת על פעילות החברים תחת תקנונה והנחיותיה - תתחרה באופן ישיר, בתחרות לא הוגנת ובחוסר שקיפות בחבריה בורסה". זאת, לדברי האיגוד, בדיוק "כפי שלא יעלה על הדעת שהממונה על רשות שוק ההון תפתח חברת ביטוח שתתחרה במפוקחים, או שבנק ישראל יפתח בנק מסחרי". על כן, הבנקים רוצים להקדים ולהיפגש בדחיפות עם רשות ניירות ערך, המפקחת על הבורסה, במטרה לטעון את טענותיהם.

חשש לניגוד עניינים

לפני מספר ימים חשפנו כי במערכת הבנקאית, שחייבת למכור בקרוב את החזקותיה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב במסגרת שינוי מבנה הבעלות שלה, קיימת מורת-רוח מהתחרות שמציגה להם הבורסה בפעילות הרישומים, וכי באיגוד הבנקים שוקדים על מכתב שעוסק בשלל פעילויות שהבורסה הקימה ומתכננת, ושמתחרות בפעילויות בבנקים. עתה אנו שופכים אור נוסף, ומפרטים את תוכן המכתב.

במכתב "כניסת הבורסה לתחומי פעילות חדשים" כותב איגוד הבנקים, בניהולו של משה פרל, כי "לאחרונה הובא לידיעתנו, כי הבורסה מתכננת להיכנס לתחומי פעילות חדשים, שאינם חלק מניהול מערכת המסחר בניירות ערך, כדוגמת הקמת מאגר השאלות מרכזי, ריכוז הנפקות ומתן שירותי קסטודי ללקוחות מוסדיים". באיגוד מפרטים, כי "נציגי הבנקים היושבים בדירקטוריון הבורסה והמסלקות לא הורשו להשתתף בדיונים על התוכנית האסטרטגית, מחמת טענת ניגוד עניינים, ולכן אין בידינו פרטים נוספים לגבי מתכונת הפעילות המתוכננת".

ואולם, אי-הידיעה כאמור רק מעצימה את חששות הבנקים, ובאיגוד מוסיפים, כי "כבר בשלב זה קיים חשש ממשי לניגוד עניינים בכניסת הבורסה באופן ישיר כשחקן בשוק שבו היא משמשת כמפקחת - כבעלת מידע עודף על פני מפוקחיה-מתחריה". באיגוד טוענים, כי "המחוקק התיר לבורסה, בהתקיים תנאים מסוימים, לעסוק גם בשירותים נלווים מסוימים, ובלבד שהם קשורים בטיבם לניהול מערכת המסחר", ואילו אם מתקיים חשש לניגוד עניינים בשירותים שייקבעו כחיוניים לעיסוק הבורסה - רשות ניירות ערך היא שצריכה להחליט על התנאים.

בבנקים טוענים כאמור, כי מדובר בפעילויות בעייתיות, שנעשות בצורה לא הוגנת כלפי בעלי הבורסה הנוכחיים. כך, באיגוד ממשיכים ואומרים, כי "לבורסה יש, מעצם היותה זירת מסחר, מידע עודף בזמן אמת על פני המידע הקיים אצל חברי הבורסה בכל רגע נתון", כשלבורסה יתרון נוסף לאור כך שהיא "מבצעת ביקורות אצל חבריה ונחשפת אגב כך למידע כלכלי ועסקי הן על חבריה והן על לקוחות הקצה".

טיעונים אלה ואחרים, "מעלים חשש כבד שהבורסה תתחרה במפוקחיה באופן לא הוגן, בחוסר שקיפות ותוך ניצול מעמדה המונופוליסטי", כדברי האיגוד. לטענתו, "לריכוזיות הבורסה, ששולטת גם במסלקה וכעת מבקשת לשמש גם שחקן ומתחרה בשוק, אין מקבילה עולמית".

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה / צילום: תמר מצפי
 איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה / צילום: תמר מצפי

התוכנית אושרה בנוכחות הבנקים

מהבורסה נמסר בתגובה לטענות האיגוד כי "על סמך עיקרי הדברים שנמסרו על ידי כתב "גלובס", הרינו לציין כי התוכנית האסטרטגית הרב שנתית של הבורסה לפיה פועלת הבורסה, אושרה בדירקטוריון הבורסה כבר במארס 2017 בנוכחותם של כל נציגי הבנקים. בהקשר זה ראוי להדגיש כי על כל דירקטור חלה חובת אמון לדירקטוריון הארגון בו הוא מכהן. צר לנו שאיגוד הבנקים טרם הפנים כי החוק לשינוי מבנה הבעלות של הבורסה נכנס לתוקף ונראה כי הוא מסרב להבין את משמעויותיו. נזכיר כי איגוד הבנקים בחר בזמנו שלא להגיש בג"ץ כנגד החוק.

"תמוה בעינינו כי איגוד הבנקים בחר שלא לציין דווקא את החברה לרישומים על ידי הבורסה, המציעה פתרון זול ומתקדם לחברות הציבוריות, וזאת לאחר מספר שנים שבהן הבנקים העלו באופן משמעותי את העלויות שגבו מהחברות הציבוריות בגין שירותי הרישום. הבורסה תמשיך לפעול במלוא המרץ כשהיא רואה לנגד עיניה את טובת המשק הישראלי וציבור המשקיעים".

חברת הרישומים לגביהם מדברת הבורסה, ושכן זוכה לביקורת מקרב גורמים בענף הבנקאות הינה חברה בת שהקימה לאחרונה, ושעוסקת במתן שירותי רישומים לחברות הציבורית. עיסוקה של החברה לרישומים החדשה הוא החזקת ניירות ערך ואספקת שירותים לחברות המנפיקות בבורסה, תוך דאגה לרישום תקין ושלם של כמות הניירות ערך שרשומה על שמה, ושמוחזקת בידי הציבור. כמו כן משמשת חברה זו כצינור להעברת תשלומים הנובעים מאירועי חברה (כדוגמת: דיבידנד וריבית) מן החברות המנפיקות למחזיקים הסופיים של הניירות ערך. עד כה החברה התקשרה עם כמה עשרות לקוחות, שעד כה קיבלו שירותים אלה משלושה בנקים בלבד - הפועלים, המזרחי-טפחות ודיסקונט, ובתעריפים גבוהים יותר.

צרו איתנו קשר *5988