בזק שכרה את משרד ברייטמן לבדיקת הממשל התאגידי

בדיקת משרד רואי החשבון החלה לפני כחודש ■ לפי החלטת הדירקטוריון, היא תכלול את ניהול הסיכונים בקבוצה, האכיפה, ציות וביקורת פנימית

חברת בזק מנסה להפיק לקחים בעקבות חקירת רשות ניירות ערך. ל"גלובס" נודע כי החברה מבצעת בדיקה פנימית, שמטרתה חיזוק הממשל התאגידי - נושא שבו היא זוכה לקיתונות של ביקורת - בעיקר על-ידי המשקיעים הזרים.

הבדיקה מתבצעת ברמת הקבוצה, כשהחברות הנבדקות הן בזק, פלאפון, yes ובזק בינלאומי. את הבדיקה, שהחלה לפני כחודש, ואושרה בדירקטוריון החברה, מרכז מבקר החברה, ליאור סגל, יחד עם משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זוהר, שמונה לצורך ניהול בדיקה זאת.

הרקע לבדיקה הוא חקירת רשות ניירות ערך והביקורת הקשה של המשקיעים כלפי דירקטוריון בזק, שגבר בעקבות דרישתה של קרן אליוט האקטיביסטית להחלפת הדירקטוריון הקיים של בזק בדירקטורים מקצועיים. אליוט, שמחזיקה 4.8% ממניות בזק, פועלת לצרף לדרישתה גופים מוסדיים מהארץ ובמחו"ל המחזיקים במניות בזק.

על-פי החלטת דירקטוריון בזק, הבדיקה המתבצעת כוללת תחומי ניהול הסיכונים בחברות הקבוצה, האכיפה, ציות וביקורת פנימית. הבדיקה כבר יצאה לדרך, והיא נמצאת בעיצומה, כשהמנכ"לים של החברות הנבדקות מודעות לה ולהיקף הנרחב אותה היא בודקת.

התחושה בבזק היא כי ככל שניתן, יש לחזק את הממשל התאגידי, ויש לעשות זאת באופן עצמאי, תוך בדיקה פנימית מעמיקה. יש לציין את העובדה כי בזק החליטה לגייס לצורך העניין משרד חיצוני (ברייטמן אלמגור זוהר), בבדיקה בעלת רגישות כה גבוהה, אולי מתוך רצון לשמור על עצמאות הבדיקה.

על-פי מתווה הבדיקה, בשלב הראשון ינותח מהו המצב הרצוי בכל אחד מהתחומים הנבדקים ובכל אחת מהחברות. בשלב השני ייבדק המצב הקיים בחברות הקבוצה, יסומנו הפערים בין המצוי לרצוי ויינקטו פעולות כדי לשפר את המצב, בהתאם לממצאים.

האם הבדיקה תספיק?

בסוף השבוע דווח על שיתוף פעולה בין מספר מוסדיים מקומיים (עמיתים, כלל ביטוח ומיטב דש) שפנו באמצעות חברת הייעוץ אנטרופי לבזק וקבלו על הממשל התאגידי בחברה. במכתב ששלחה אנטרופי היא מציינת כי היא פונה בשמם של המוסדיים המחזיקים ב-3.5% ממניות בבזק במצטבר, ואלו מבקשים שתפנה "באופן פורמלי בדרישה לביצוע בחינה מעמיקה של היבטי הממשל התאגידי בחברה בהיבטי מבנה הדירקטוריון ומרכיביו השונים".

עוד ציינה אנטרופי כי "בעלי המניות המוסדיים מבקשים להודיע לחברה, כי נוכח האירועים האחרונים בחברה ובפרט לאור החקירות שבוצעו, כפי שפורסם, על-ידי רשות ניירות ערך, הם מביעים חשש ליכולת החברה לפעול לטובת כלל מחזיקי העניין בה מבלי לבצע שינויים ושיפורים מיידיים בקשר עם איכות הממשל התאגידי בחברה. בהתאם לכך מבקשים בעלי המניות המוסדיים כי החברה תבצע בחינה מעמיקה של הממשל התאגידי הקיים בחברה והתאמתו למאפייניה ופעילותה, בפרט בנושא גיבוש פרופיל הדירקטוריון המתאים לחברה כיום, וקביעת תהליך סדור למינוי הדירקטורים בחברה.

"הבקשות המפורטות בפנייתנו אליך נשענות גם על אינטרס ציבור בעלי המניות, הנגזר ממבנה השליטה בחברה ומהעובדה כי ציבור בעלי המניות מחזיק בכ-73.6% מהון מניות החברה ואילו בעלת השליטה הישירה, חברת בי קומיוניקישנס (שבשליטת יורוקום של שאול אלוביץ', ג"פ), מחזיקה בכ-26.4% בלבד".

מהשופט דנציגר עד ברייטמן

הבדיקה הנוכחית מזכירה במקצת את הבדיקה שעשה בזמנו השופט יורם דנציגר, שנשכר על-מנת לשפר את עבודת הדירקטוריון בבזק אחרי שהתגלו בעבודתו פגמים מהותיים, במסגרת אישור הבונוסים והאופציות למנכ"ל החברה דאז, יעקב גלברד. דנציגר נכפה על הדירקטוריון על-ידי הרשות לניירות ערך.

כעת הבדיקה לא נכפתה על-ידי הרשות, אך היא מתבקשת. עם זאת, הבעיות שנתגלו בחקירה הן עמוקות מאד ומעידות על משבר עמוק בחברה, וספק אם בדיקה שכזאת תסייע, מה שבטוח היא לא תזיק.

צרו איתנו קשר *5988