למה הנמיך משהב"ט דרישות סף לתפקיד במינהל הרכש?

מתיחות במשרד סביב המחליף שימונה לתפקיד הרגיש: "הנהלת משהב"ט רידדה תנאי סף באופן שיאפשר לה למנות את מי שהיא רוצה" ■ משהב"ט: "עדכנו את תיאור התפקיד, שלא עודכן מאז 1995"

הקרייה בתל אביב / צילום: איל יצהר
הקרייה בתל אביב / צילום: איל יצהר

משרד הביטחון הסיר קריטריונים והנמיך דרישות סף לקראת איוש אחד התפקידים הרגישים במינהל הרכש שלו, שאמון בין השאר על תיאום והפעלת רכבות אוויריות מחו"ל לאספקת אמצעי לחימה לצה"ל בזמן מלחמה - כך נטען על ידי ועד העובדים במשרד הביטחון ובמסמכים שהגיעו לידי "גלובס". מדובר בתפקיד הממונה על יחידת השינוע, המכס והתובלה בחו"ל, שכפוף לראש מינהל הרכש של המשרד, שצפוי להתפנות בעוד כחודשיים עם פרישתו לגמלאות של הממונה הנוכחי, גידי גופר.

בשבועות האחרונים נוצרה בין ועד העובדים במשרד הביטחון לבין הנהלת המשרד מתיחות בעקבות ההליכים הקשורים לבחירת המחליף שימונה לתפקיד הרגיש. גורמים בכירים בוועד הביעו בשיחות עם "גלובס" את התנגדותם להליכים שבהם נוקט משרד הביטחון לקראת מינוי זה, שנועדו לטענתם לאפשר את מינויו לתפקיד של בכיר במשרד.

"הנהלת משרד הביטחון הכינה תיאור תפקיד שונה מזה שהגורמים המקצועיים קבעו, ורידדה תנאי סף באופן שיאפשר לה למנות את מי שהיא רוצה", אומר ל"גלובס" גורם בוועד העובדים. "הוועד הבהיר בצורה חד-משמעית להנהלת המשרד כי הוא מתנגד לשינויים בתיאור התפקיד, כי הם נועדו לאפשר את המינוי של מעיין. אנחנו דורשים לפרסם מכרז בין-משרדי, כך שתיבחן מועמדותם של גורמים נוספים, גם כאלה שאינם נמנים עם עובדי המשרד".

מסמכים שהגיעו לידי "גלובס" מצביעים כי תיאור התפקיד שכתב הממונה היוצא גופר עבור הנהלת משרד הביטחון לקראת מינוי של ממונה חדש שוכתב, כך שדרישות משמעותיות שנקבעו בו - הוסרו.

תיאור התפקיד שהוגש למשרד כולל את הדרישה שהממונה הבא יכיר היטב את חוקי הסיוע האמריקאי ואת תקנות הדסק הישראלי בפנטגון; שיהיה בעל תעודת הסמכה של משלח בינלאומי מטעם משרד האוצר ומינהל המכס בהתאם לחוק סוכני המכס; יכיר את תקנות רשות התעופה האזרחית ומינהל הספנות שבמשרד התחבורה, ועוד. בנוסף, תיאור התפקיד כולל את ההמלצה שהממונה העתידי יהיה בעל ניסיון של עשר שנים לפחות בתחום השילוח הבינלאומי ובעבודה מול רשויות המכס.

אלא שמסמך תיאור התפקיד הסופי שגובש במינהל הרכש נראה אחרת, מקל יותר בדרישותיו, לא כולל את החובה שהממונה הבא יהיה בעל תעודת הסמכה של משלח בינלאומי מטעם רשויות המכס, וגם התנאי שיהיה בעל ניסיון בתחום השילוח הבינלאומי לא מופיע כדרישת סף מחייבת.

"זה מוזר", אומר גורם ביטחוני, "תפקיד ראש יחידת השינוע, המכס והתובלה בחו"ל הוא אחד התפקידים הקריטיים במערכת הביטחון, בימי שגרה ובעיקר בעת מלחמה, כי הוא הגורם שמתאם ומנהל את אספקת הנשק למערכת הביטחון באמצעות הרכבות האוויריות מארה"ב. בימי שגרה הוא מנהל את כל שינוע האמל"ח שישראל רוכשת בחו"ל, בין אם דרך הים או דרך האוויר. תפקיד כזה מחייב כישורים מאוד ספציפיים".

מכרז פנימי, בניגוד לנוהל

גורמים מקצועיים שעוקבים אחר התנהלות משרד הביטחון בנושא הביעו בשיחות עם "גלובס" תמיהה גם על ההחלטה לבחור את הממונה הבא מתוך המשרד, במקום לקיים בנושא מכרז בין-משרדי, לפי תקנות נציבות שירות המדינה שחלות במצב של מינויים בדרג אקדמאי (מח"ר) 42-44.

משרד הביטחון אישר כי שינה את תיאור התפקיד, ומסר בתגובה כי "בוצעה פעילות לעדכון תיאור התפקיד, שלא עודכן מאז יוני 1995. תיאור התפקיד נבחן על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים, אושר והועבר כנדרש לאישור נציבות שירות המדינה. תיאור התפקיד נבחן לפרטיו בידי הנציבות ואושר לאיוש כנדרש. תיאור התפקיד עומד במדיניות המשרד והנחיות נציבות שירות המדינה בעניין הרחבת פוטנציאל המתמודדים ככל שניתן".

עוד לפי משרד הביטחון, "מדיניות המשרד, שנשענת על הנחיות שירות המדינה בנושא בחירות מועמדים לאיוש משרות פנויות, היא לבחון ולמצות ככל שניתן איוש פנימי, באמצעות ניוד לרוחב מקרב עובדי המשרד המתאימים לתפקיד, וזאת טרם יציאה למכרז כנדרש באיוש משרות בכירות כמו אלה. בהתאם למדיניות זו, שמיושמת כדרך קבע, הוחלט גם במקרה זה לבחון התאמת מועמדים לניוד רוחב".

בהתייחס לטענות ועד העובדים, שלפיהן הנהלת המשרד מייעדת לתפקיד זה לעובד מסוים, נמסר: "באשר לטענות בדבר איוש מתוכנן של המשרה הנדונה באמצעות עובד זה או אחר, הרי שלא ניתן להתייחס אליהן מאחר שבימים אלה המשרד מצוי בשלב של פרסום 'קול קורא' בקרב עובדיו, לאיתור מועמדים פוטנציאליים מתאימים מתוכו".

בנציבות שירות המדינה אמרו ל"גלובס", כי "המשרות הבכירות במשרד הביטחון, במתח הדרגות האמור, מחייבות פרסום מכרז בין-משרדי כתחליף למכרז פנימי. על פי הפסקה הרלוונטית בתקשי"ר, שעוסקת במילוי של משרות תקניות פנויות, העברת עובד ממשרה ברמה מקבילה קודמת לפרסום של מכרז פנימי".

עוד מסרה הנציבות, כי היא אכן אישרה את תיאור התפקיד החדש שהעביר לה משרד הביטחון, שכן ההנחיות מחייבות עדכון תיאור תפקיד אחת ל-5 שנים: "דרישות ההשכלה ומספר שנות הניסיון עודכנו ונקבעו תחומי הניסיון הרלוונטיים כנגזרת מתחומי העסוק במשרה וכמפורט בתיאור התפקיד".

עוד מכרז סוער: מי יפעיל את מחסן האמל"ח בניו ג'רזי?

בלי קשר להליכי המינוי לתפקיד הרגיש, שגורם לתסיסה ואי נחת בקרב העובדים, בנובמבר האחרון הכריז ועד העובדים במשרד הביטחון על סכסוך עבודה בטענה שהנהלת המשרד מנסה לעקוף הסכמי עבודה שמונהגים בו, תוך קליטת יועצים חיצוניים בחברה הביצועית-ביטחונית החדשה שהקים, שביט.

במשרד הביטחון מועסקים כ-2,300 עובדים, ובוועד טוענים כי ההנהלה מעבירה תחומי פעילות מובהקים של המשרד לביצוע חיצוני בחברה, באופן חד-צדדי שגם עשוי להוות תקדים למשרדי ממשלה אחרים שמבקשים לעקוף הסכמי עבודה קיבוציים שמונהגים בהם.

אלא שזאת הצרה הקטנה שאיתה מתמודדת בחודשים האחרונים הנהלת משרד הביטחון: המשטרה חוקרת חשד להטיית מכרז בהיקף של מיליוני דולרים שניהלה משלחת הרכש של המשרד לניו יורק, לבחירת זכיין שיפעיל את המחסן הלוגיסטי שמשמש אותה בניו ג'רזי.

מדובר בהליכים שהתנהלו ב-2016, ובמסגרתם המשלחת פרסמה מכרז להפעלת המחסן שבו מאוחסנים מערכות ואמצעי לחימה שמיועדים לצה"ל ונרכשו על ידה בכספי הסיוע הביטחוני האמריקאי. האמצעים מאוחסנים במחסן זה עד העברתם, דרך הים או האוויר, לישראל.

לקראת הכרעה במכרז, שתקינות ניהולו נחקרת, הגיע הממונה על יחידת השינוע, המכס והתובלה, גידי גופר לניו יורק לרגל פתיחת המעטפות שהגישו החברות שהתמודדו. באותו המעמד עלו חשדות לאי סדרים חמורים בניהול המכרז, בין השאר לאחר שגופר מצא את המעטפות ובהן ההצעות שהוגשו במסגרת ההליך - פתוחות.

גורמים שמעורים בפרטי המקרה סיפרו בשיחות עם "גלובס" כי גופר עזב את המקום בזעם ושב כבר באותו היום לישראל, התלונן בהנהלת המשרד על הליקויים המהותיים שמצא ובהמשך גם הגיש תלונה מפורטת לחטיבה הביטחונית שבמשרד מבקר המדינה. החטיבה הביטחונית שבמשרד המבקר העבירה את פרטי התלונה לחקירת המשטרה, ומאז המכרז לבחירת זכיין חדש שיפעיל את המחסן הלוגיסטי, תקוע.

את המחסן הלוגיסטי בניו ג'רזי ממשיכה להפעיל, גם היום, חברה אמריקאית שבבעלות משפחה יהודית שמקיימת יחסי ידידות ארוכי שנים עם בעלי תפקידים בכירים במשרד הביטחון. אותה חברה מפעילה את המחסן זה מספר עשורים, ולטענת גורמים במערכת הביטחון ההחלטה לפרסם מכרז בנושא התקבלה בעקבות דרישה שהעלתה חברה אחרת, שנמצאת בבעלות איש עסקים ישראלי שמקורב למפלגת העבודה.

פרשת המחסן בניו ג'רזי, והחקירה שמתקיימת בחשד שגורמים שמעורבים במכרז ניסו להטות אותו, מסעירה כבר מספר חודשים את משרד הביטחון. זאת, בין השאר על רקע הערכה שבעלי תפקידים בכירים במשרד מעורבים בה.

שורה ארוכה של שאלות ש"גלובס" העביר בנושא זה למשרד הביטחון נענו כי "הנושא נמצא בבדיקה ומעבר לכך לא נוכל להתייחס".

צרו איתנו קשר *5988