החברה לישראל תחלק דיבידנד? מבקשת אישור ממחזיקי האג"ח

לפי הערכות בשוק, בכוונת החברה שבשליטת עידן עופר לחלק מאות מיליוני שקלים ■ עופר צפוי לדיבידנד שמן גם מחברת קנון שבשליטתו

עידן עופר / צילום: דניס באליבוס, רויטרס
עידן עופר / צילום: דניס באליבוס, רויטרס

האם לאחר הפסקה ארוכה צפוי עידן עופר למשוך דיבידנד משמעותי מהחברה לישראל, לצד הדיבידנד השמן שצפויה לחלק לו חברת קנון? ל"גלובס" נודע כי חברת ההחזקות השולטת בכיל ובבזן רוצה לשוב לחלק דיבידנדים לאחר כשנתיים וחצי.

כדי לחלק את הדיבידנד החברה צריכה לשכנע את הגופים המוסדיים שמחזיקים באג"ח שלה להסכים לשני שינויים בשטר הנאמנות שלה, אשר מגבילים כיום את החלוקה. גורם בשוק מעריך כי פוטנציאל החלוקה המקסימלי של החברה לישראל עומד על כ-650 מיליון שקל. כפי הנראה, החברה מעוניינת לחלק סכום נמוך מזה, אך עדיין של מאות מיליוני שקלים.

לפני כמה ימים פרסמה החברה לישראל כי בכוונתה "לבחון פנייה אל מחזיקי סדרות האג"ח 7, 10 ו-11, בבקשה לכנס אסיפות מחזיקים", וזאת כדי לאשר הבהרות ב"נוסחי שטרי הנאמנות", ובכך בעצם לשנות את הקובננטים (אמות המידה הפיננסיות) לצורך חלוקה אפשרית.

דירוג החוב: A יציב

בחברה לישראל פירטו את ההבהרות המבוקשות. הראשונה היא "בסעיף לבחינת היחס שבין סך ההתחייבויות הפיננסיות נטו לבין סך הנכסים בקשר לחלוקת דיבידנד", שם נכתב כי "ככל שתמכור החברה נכסים מתוך התמורה בסכום כולל הגבוה מ-250 מיליון דולר ומעלה, היחס הקבוע בסעיף יהיה 35%".

כאן מבקשת החברה להבהיר כי מניות כיל שמכרה בעסקה פיננסית בספטמבר 2014 לבנקים זרים, אגב הנפקת מניות אלה, "ואשר לגביהן מתבצעת 'סליקה פיזית', ואינן מוחזרות לחברה בהתאם לתנאי העסקה הפיננסית", לא ייחשבו כמכירת נכסים לצורך סעיף זה, כך שלא יחושבו במסגרת היחס האמור. על פי גורם בשוק המוסדי, החברה אכן זוכתה כנגד מניות אלה, והן לא חלק מהרכוש שלה, הגם שהן רשומות בספרים - כך שיש היגיון בבקשת החברה.

ההבהרה השנייה היא כי "בסעיף שלפיו לא יחולק סכום דיבידנד, אשר כתוצאה מחלוקתו יעלה סך הדיבידנד המצטבר על 75% מהרווח המצטבר הראוי לחלוקה של החברה ממועד כניסת שטר הנאמנות לתוקף, או מיום 1 בינואר 2015 (בסדרה 7 ובסדרות 10 ו-11, בהתאמה), מבקשת החברה להבהיר כי ביצוע מהלך החלוקה, שהושלם בינואר 2015, לא יהיה כלול בסכום הדיבידנד הנצבר לפי סעיף זה".

החברה לישראל מנוהלת על ידי אבישר פז, בעבר סמנכ"ל הכספים בחברה. היקף ההתחייבויות הפיננסיות של החברה (סולו) הסתכם בסוף הרבעון השלישי של 2017 בכ-2 מיליארד דולר. דירוג S&P מעלות לחוב של החברה לישראל הוא A בתחזית דירוג יציבה, אחרי שהורד מ-A פלוס בנובמבר 2016.

החברה לישראל, שנסחרת לפי שווי של כ-4.8 מיליארד שקל, שולטת בחברת בתי הזיקוק בחיפה בזן (36%) ובענקית הדשנים והכימיקלים כיל (45.9%), שאתמול פרסמה דוחות משופרים והצפויה בקרוב לאשר את מינויו של רביב צולר למנכ"ל.

לצד החברה לישראל מחזיק עידן עופר גם בחברת קנון (שפוצלה מהחברה לישראל לפני כשלוש שנים), המרכזת תחתיה החזקות במיזם הרכב הסיני קורוס, בחברת הספנות צים ובחברת תחנות הכוח איי.סי פאואר (ICP). מניית קנון זינקה ב-155% בשנה האחרונה, ושווי החברה עומד על 5.5 מיליארד שקל - גבוה מזה של החברה לישראל.

באחרונה רשמה קנון שתי הצלחות מרשימות לאחר תקופה ממושכת של אכזבות: מכירת עסקי תחנות הכוח של ICP באמריקה הלטינית לידי קרן התשתיות הבינלאומית I Squared Capital, תמורת כ-1.3 מיליארד דולר, עסקה שתותיר בידי קנון סכום נטו של 619 מיליון דולר, שאמור לשמש בחלקו לתשלום דיבידנד מיוחד לבעלי מניותיה. כספי המכירה גם אפשרו לקנון לפרוע הלוואה של 240 מיליון דולר, שקיבלה בעבר מהחברה לישראל.

בחודש ינואר חתמה קנון על הסכם למכירת השליטה במיזם הרכב קורוס, שבו החזיקה 50% מהמניות, לידי קבוצת באוננג הסינית (Baoneng Group). באוננג, חברת החזקות שנמצאת בבעלות המיליארדר יאו זנאוהה, תזרים כמיליארד דולר כנגד הקצאה של 51% מההון של קורוס.

צרו איתנו קשר *5988