עמידר תגייס מיליארד שקל באג"ח; הכנסות של מעל 400 מ' ש'

הנפקת חברת השיכון הציבורי הגדולה בישראל זכתה לדירוג המקסימלי בשל התחייבות המדינה להעביר לעמידר תשלומים לטובת פירעון האג"ח

ראובן קפלן / צילום: ענבל מרמרי
ראובן קפלן / צילום: ענבל מרמרי

חברת השיכון הלאומית, עמידר החדשה, מתקדמת לקראת גיוס של 1 מיליארד שקל באמצעות הנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור. השבוע תחל הנהלת החברה, בראשות המנכ"ל ראובן קפלן, בסבב פגישות עם משקיעים מוסדיים ("רוד שואו"), לקראת שלב המכרז המוסדי בהנפקה, שמתוכנן ל-8 במארס. ארבעה ימים לאחר מכן ייערך גם המכרז הציבורי, ולאחריו יחלו האג"ח של עמידר להיסחר בבורסה.

ראובן קפלן / צילום: ענבל מרמרי
 ראובן קפלן / צילום: ענבל מרמרי

קרן איגרות החוב תעמוד לפירעון בין 2018 ל-2028 בעשרים תשלומים חצי-שנתיים שווים, וגם הריבית תשולם באותו המועד. לקראת ההנפקה זכתה עמידר לדירוג חוב מקומי מקסימלי עם אופק יציב משתי חברות הדירוג (דירוג AAA מ-S&P מעלות ודירוג Aaa ממידרוג), וזאת בשל התחייבות המדינה להעביר לעמידר תשלומים לטובת תשלומי קרן האג"ח, בהתאם ללוח הסילוקין.

ההנפקה תשמש את עמידר לרכישת דירות למאגר הדיור הציבורי עד סוף 2019, וזאת בהתאם להסכם שנחתם בדצמבר האחרון בין עמידר לממשלה, שהסדיר את רכישת הדירות על-ידי החברה באמצעות גיוס חוב סחיר לתקופה של עשר שנים. הדירות שיירכשו יירשמו על שם החברה כשהן נקיות מכל שעבוד, ועל כל דירה תרשום עמידר הערת אזהרה בדבר התחייבות החברה להעביר את הדירה על שם המדינה במסגרת הסכם גיוס החוב.

תוצאות עמידר לאורך השנים
 תוצאות עמידר לאורך השנים

התנערות המדינה תסב נזק תדמיתי

לדברי מידרוג, הדירוג הגבוה מתבסס על ההערכה שלפיה קיימת סבירות גבוהה מאוד של תמיכת המדינה בעמידר ובתשלום איגרות החוב בעתו.

מידרוג סבורה כי בשל ההשפעה הגבוהה של המדינה על פעולותיה של חברת עמידר, ומעורבות המדינה במרבית רובדי פעילות החברה, התנערות המדינה מהתחייבויותיה של עמידר תסב נזק תדמיתי משמעותי למדינת ישראל, ותוביל לפגיעה באמון השוק, הכרוכה בנזק כלכלי לא מבוטל.

עמידר פועלת בתחום פתרונות דיור לאוכלוסיות נזקקות, והיא חברת השיכון הציבורי הגדולה בישראל. עיקר פעילות החברה מתמקד בניהול יחידות דיור של זכאי הדיור הציבורי ובתי דיור מוגן לקשישים עבור משרד הבינוי והשיכון, ופעילותה מושפעת במידה רבה ממדיניות הממשלה בקשר עם הדיור הציבורי.

נכון לסוף ספטמבר 2017, מנהלת עמידר כ-40.5 אלף יחידות דיור ציבורי, המהוות את חלק הארי של מאגר דיור הקבע הציבורי בישראל. ניהול נכסי הדיור הציבורי מתבצע בידי עמידר במסגרת הסכם ניהול מתחדש בין החברה, כזרוע ביצוע של הממשלה, לבין משרד הבינוי והשיכון. הסכם הניהול כולל בין השאר את אחזקת הדירות, התקשרות עם דיירים ואכלוס הדירות, גביית שכר הדירה ופיתוח סביבתי, וכן את מכירת הדירות לדיירי הדיור הציבורי בהתאם לקריטריונים שקבעה הממשלה.

מנתוני עמידר עולה, כי במהלך שנת 2016 היא רשמה הכנסות של 417 מיליון שקל ורווח תפעולי של 36 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של 2017 עמדו ההכנסות על 285 מיליון שקל, והרווח התפעולי על 13 מיליון שקל. הכנסות אלו נבעו בחלקן הגדול (כ-70%) מהסכם ניהול דירות הזכאים עבור משרד הבינוי והשיכון, וכן מהסכם ניהול נכסי רשות הפיתוח (כ-18%).

פעילות גם בהתחדשות עירונית

בשנה החולפת החלה עמידר להיערך לפעילות בתחום ההתחדשות העירונית על בסיס הסכם מסגרת עם ממשלת ישראל. החברה תבחן פרויקטים להתחדשות עירונית בעלי היתכנות, אשר יובאו לאישור משרדי הממשלה. החברה נדרשת ליזום, לתכנן ולבצע את הפעולות הנדרשות לייזום, תכנון והקמת הפרויקטים שאושרו על-ידי הממשלה, לרבות אכלוס זמני של דיירי הדיור הציבורי. להערכת החברה צפוי היקף ההשקעה בתחום להגיע לכ-100מיליון שקל, והמימון לכך צפוי להגיע בעיקר מזכויות הקיימות בנכסים כהון עצמי, וכן מהשקעות שתבצע עמידר מתוך יתרות המזומנים שלה.

על פי S&P מעלות, "דירוג האשראי של עמידר נתמך בפרופיל עסקי חזק, המשקף יסודות כלכליים יציבים בשל גידול האוכלוסייה המהיר ומיצוב החברה בשוק". בחברת הדירוג הוסיפו עוד, כי "דירוג האשראי של עמידר משקף את הסיכון הנמוך בענף הדיור הציבורי, יחד עם היסודות הכלכליים החזקים של תחומי הפעילות שלה".

"אנו מעריכים את ההנהלה הפיננסית של עמידר כחזקה. בשנים האחרונות חלו שינויים חיוביים בתחום זה, הנתמכים בצוות הנהלה בכיר ומנוסה לדעתנו, ובהתחלת יישום תוכניות אסטרטגיות ארוכות-טווח ותוכניות פיננסיות שמרניות. כמו כן, אנו סבורים שהמדיניות הפיננסית של עמידר שקולה, כפי שמשתקף בהיעדר חוב פיננסי", כתבו ב-S&P מעלות.