השלטון המקומי נגד הותמ"ל: אין כל צורך בהארכת פעילותה"

נציגי השלטון המקומי פנו ליו"ר וועדת הפנים לקראת הארכת תוקף הוועדה המיוחדת ■ למכתב מצורף דוח הכולל אזהרות מנזקים שהוועדה עשויה לגרום ■ במקביל דורשים נציגי השלטון המקומי כי במקרה שהוועדה תבחר בכל זאת להאריך את תוקף החוק, יש להגביל משמעותית את פעילות הותמ"ל

רון חולדאי / צילום: איל יצהר
רון חולדאי / צילום: איל יצהר

ההתנגדות להארכת חוק הותמ"ל (הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור) נמשכת. יושבי-הראש של פורום 15 הערים הגדולות, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות, שלחו מכתב ליו"ר וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ח"כ יואב קיש (ליכוד), בו הם מביעים את התנגדותם להארכת פעילות הוועדה המיוחדת.

במכתב, עליו חתומים ראש עיריית תל-אביב, רון חולדאי; ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות, חיים ביבס; ועמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון; כותבים השלושה כי "אנו קוראים לוועדה לבחון לעומק את ההשלכות המדאיגות הצפויות לעתידה התכנוני של מדינת ישראל, לשוק הדיור, לרשויות המקומיות ולכלכלה המקומית, לשטחים הפתוחים והחקלאיים ולאיכות החיים של תושבי ישראל, אם תוארך פעילות הותמ"ל במתכונתה הנוכחית... אנו סבורים כי אין כל צורך או מקום בהארכת פעילות הותמ"ל. למצער, ניתן לשקול את צמצום סמכותה ומיקוד פעילותה בקידום תוכניות התחדשות עירונית רחבות היקף, ובקידום תוכניות גדולות אחרות, ובלבד שניתנה לכך הסכמה מלאה של כל הרשויות המקומיות הרלוונטיות".

עוד במכתב, שנשלח לקראת הדיון בהארכת הוועדה המיוחדת, מציגים השלושה את עמדת השלטון המקומי. על פי הכתוב, הארכת תוקפה של הוועדה כמו גם פעילותה עד כה מעלה "חשש ממשי לפגיעה בעתידה התכנוני של מדינת ישראל", וכי לקראת הדיון יש "לבדוק לעומק את פעילותה בשנים האחרונות, ובמיוחד את השלכות פעילותה על העתיד התכנוני של מדינת ישראל, ועל שוק הדיור הנוכחי והעתידי".

במכתב מציינים נציגי השלטון המקומי דוח מיוחד שגובש על ידי צוות חוקרים מהאוניברסיטה העברית, בהובלת פרופסור ערן פייטלסון, מומחה בכיר בתחום התכנון, שמסקנות הביניים שלו שנשלחו אף הן לוועדה מפרטות מדוע הותמ"ל פוגעת בתכנון בראייה ארוכת טווח. בין מסקנות הביניים של אותו דוח אפשר למצוא בין היתר את ההשלכות הבאות של תוכניות הותמ"ל: "המשך פיתוח פרברי במתכונת של "שכונות שינה" בשולי הערים, תוך החלשת המרקם העירוני ומרכזי הערים בישראל, ופגיעה בחוסנם הכלכלי; כשלים ובעיות חמורות בכל הקשור בתשתיות תחבורתיות ואחרות; פגיעה שלא לצורך, ובהיקף ניכר, בשטחים פתוחים המיועדים לשמש עתודה לדורות הבאים; פגיעה קשה בשטחים חקלאיים, עד כדי 'חיסול' ישובים חקלאיים שחלקם נוסד לפני קום המדינה; יצירת מלאי תכנוני מוגזם ומנופח של יחידות דיור - מלאי שכלל אינו בר-ביצוע בשנים הבאות".

עוד מבקשים חולדאי, ריטוב וביבס מיו"ר וועדת הפנים לאפשר לפרופסור פייטלסון להציג את עיקרי הדוח בעת הדיון בוועדה, ובמקביל פונים לקיש שיפעיל את סמכותו כיו"ר הוועדה וידרוש השלמת מחקר מסודר בנושא. "עד להשלמת המחקר וקבלת הנתונים הנדרשים לצורך קבלת החלטה מושכלת, אנו סבורים כי ממילא אין מקום לקיים דיונים בהארכת תקפו של החוק", כך במכתב.

במקביל, מציינים נציגי השלטון המקומי במכתב כי עמדתם החד משמעית היא כי אין מקום להארכת חוק הותמ"ל, אך מוסיפים כי במקרה שהוועדה תחליט כן להאריך תוקף החוק, גם לאחר קריאת הדוח ועריכת דוח נוסף, יש לנקוט בצעדים מגבילים. במסגרת אותם צעדים מגבילים מבקשים בשלטון המקומי לקבוע כי הותמ"ל תרכז את פעילותה בקידום תוכניות התחדשות עירונית רחבות היקף בערים הוותיקות ומתן אפשרות לותמ"ל לקדם ולאשר תוכניות בנייה רחבות היקף אחרות אך ורק בהסכמתן המלאה של כל הרשויות המקומיות הרלוונטיות המושפעות מאותה תוכנית.

נזכיר כי חוק הותמ"ל המאפשר את פעילות הוועדה חוקק כהוראת שעה לארבע שנים, שעתידות להסתיים בחודשים הקרובים. החוק מאפשר את הארכת הוראת השעה בשנה נוספת, אך הארכה זו מחייבת דיון ואישור של וועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת. לאחר שהוועדה תחליט להורות על אישור הארכת החוק, האישור הסופי צריך להתקבל גם בהצבעה במליאת הכנסת. שר האוצר משה כחלון כבר פנה לוועדת הפנים כדי שתקיים דיון בארכת החוק, אולם עד כה טרם נקבע מועד לדיון. 

עו"ד עמית יפרח, היועץ המשפטי של תנועת המושבים, אמר היום בעקבות שליחת המכתב כי "אנו מברכים על פניית השלטון המקומי ליו"ר ועדת הפנים ורואים בפנייתם חיזוק ורוח גבית לעמדתנו כי זו העת לעצור ולבחון את המשך הותמ"ל, וכעת, כשגם ראשי הערים מבינים בחשיבות המרחב הכפרי ובצורך לשמר את הקרקע החקלאית הסמוכה אליהם ומבינים כי קיים מלאי תכנוני, עולה הסיכוי כי פנייתנו תתקבל, ומקבלי ההחלטות יחליטו לשנות כיוון ולחזור לתכנון שפוי ולתת הגנה מוגברת לקרקע החקלאית ולשטחים הפתוחים". 

איציק חולבסקי, ראש המועצה האזורית מגידו, שבימים אלה מוביל התנגדות רחבה כנגד התוכנית המקודמת בשטחי המועצה, התייחס אף הוא לוועדה המיוחדת ואמר כי "הוותמ"ל פוגעת אנושות בהליך התכנוני התקין, היא מבטלת את האיזונים והבלמים הנלווים להליכי התכנון המקובלים, והתוצאה של כך יכולה להיות הרסנית".

צרו איתנו קשר *5988