מיום א': העוזרים המשפטיים יפתחו בשביתה ללא הגבלת זמן

זאת לאור כישלון הליך הגישור עם הנהלת בתי המשפט ■ העוזרים המשפטיים לשופטים: "לא נבליג עוד על הפגיעה בנו ועל ההידרדרות ההולכת ונמשכת במצבנו"

העוזרים המשפטיים לשופטים הודיעו אמש (ד') למנהל הנהלת בתי המשפט, השופט מיכאל שפיצר, ולממונה על השכר באוצר, ערן יעקב, כי לאור כישלון המשא-ומתן עמם, הם יפתחו בשביתה ללא הגבלת זמן החל מיום ראשון הקרוב, 4 במארס, עד להגעה להסכם עקרונות קיבוצי.

במכתבם אל מנהל הנהלת בתי המשפט והממונה על השכר באוצר, כתב ועד העוזרים המשפטיים לשופטים כי "לאחרונה קיימו נציגי ההסתדרות, הנהלת בתי המשפט ומשרד האוצר הליך גישור בן חודשיים. זאת, לאחר 9 שנים רצופות של מאבק להסדרת תנאי ההעסקה של העוזרים המשפטיים, ושבמהלכם ידעו הצדדים הליכים משפטיים; שביתה וצעדים ארגוניים; גרירת רגליים מתמשכת מצד הנהלת בתי המשפט בהסדרת תנאי ההעסקה; ואף משא-ומתן שהתנהל בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק.

"לדאבון הלב, גם הליך גישור זה לא הוביל לתוצאה המיוחלת של הסכם עקרונות קיבוצי להעסקת העוזרים המשפטיים בשירות המדינה. הפערים בין הצדדים הם עדיין משמעותיים, ואנו מצויים במבוי סתום... גם לאחר שתי ישיבות בכירים מיום 19.2.2018 ומהערב - 28.2.2018, הסכם עקרונות כלל לא נראה באופק.

"יתר על כן, בד-בבד עם הליכי המשא-ומתן והגישור לחתימה על הסכם עקרונות קיבוצי כאמור, מוסיפה הנהלת בתי המשפט לפגוע ללא הרף בתנאי ההעסקה של העוזרים המשפטיים ולהרע אותם. זאת, באופן העולה לכדי התעמרות קיבוצית של ממש".

ועד העוזרים המשפטיים לשופטים ציין במכתבו כי הנהלת בתי המשפט עושה פעולות שונות שכל תכליתן פגיעה בעוזרים המשפטיים לשופטים, ביניהן: 

- הקמת דור חדש של עוזרים משפטיים לשופטים אשר תנאי ההעסקה שלהם כוללים שכר נמוך יותר. 

- פרסום חלקי בלבד של משרות פנויות באופן המקשה על איוש המשרות על-ידי העוזרים המשפטיים הקיימים במערכת. 

- פגיעה במעמד ההסתדרות וועד העובדים על-ידי הארכת חוזים של קבוצה הולכת וגדלה של עוזרים משפטיים קיימים במערכת שהעסקתם נמשכת מעבר לחוזה המקורי עליו חתמו, וזאת למשך חצי שנה בלבד, קרי עד ליום 30.6.2018. גם אם העסקה זו תוארך לחצי שנה נוספת בחלוף מועד זה, נוכח הכרעת הבג"ץ בנושא מגבלת השנים לגבי כל מי שחצה את 3.5 שנות העסקה, מדובר בפגיעה ארגונית קשה. 

- תשלום חלקי בלבד של השעות הנוספות שבוצעו על-ידי עוזרים משפטיים בין השנים 2007-2017, בניגוד לפסק הדין בס"ק (ת"א) 15877-12-13 ההסתדרות הכללית החדשה ואח' נ' הנהלת בתי המשפט ואח' (להלן: " פס"ד בעניין שעות נוספות "), שניתן לפני כמעט שנה(!). 

- איסור גורף על ביצוע שעות נוספות שהחל יום לאחר מתן פסק דין בעניין שעות נוספות, מבלי לשנות את עומס העבודה והמטלות על העוזרים המשפטיים. כך, בכדי לעמוד במשימותיהם נדרשים העוזרים המשפטיים לבצע שעות נוספות בידיעת הממונים אך ללא קבלת תשלום. 

- אי-תיקון טעויות של אופן תשלום השעות הנוספות שבוצעו, למרות שוועד העוזרים המשפטיים מסר מידע מלא בעניין להנהלה כבר ביום 26.9.2017. 

- אי-תשלום שעות נוספות בכלל בגין השנים 2007-2009, לרבות הפרשי הצמדה וריבית. 

- גריעת כספים מוגזמת מעוזרים משפטיים לקרנות פנסיה/ביטוחי מנהלים ומס הכנסה וגרירת רגליים בתיקוני הטעויות בעניין. 

- אי-העברת תשלום לקרנות פנסיה/ביטוחי מנהלים למספר עוזרים משפטיים. 

- תשלום תמורה בגין שעות נוספות בחסר או כלל לא לעוזרים משפטיים שהועסקו בשירות המדינה בתקופה הרלוונטית לפסק דין בעניין שעות נוספות ואינם מועסקים עוד. 

- מידור ואי-העברת מידע לוועד העוזרים המשפטיים. 

- התעלמות מפניות של ועד העוזרים המשפטיים בעניינים הנוגעים לזכויות עובדים כדין.

בסיום המכתב מציינת עו"ד שרית טוביס, יו"ר וועד העוזרים המשפטיים לשופטים, כי "בהתאם למצב דברים זה, הנהלת בתי המשפט ומשרד האוצר עושים כל לאל ידם כדי לדלדל ולפגוע בסקטור העוזרים המשפטיים. ועד העוזרים המשפטיים לא יבליג עוד על הפגיעה בסקטור ועל ההידרדרות ההולכת ונמשכת במצבו. לפיכך, ובהתאם להחלטות האסיפה הכללית של העוזרים המשפטיים וההסתדרות, אנו מכריזים על שביתה ללא הגבלת זמן החל מיום 4.3.2018 ועד להגעה להסכם עקרונות קיבוצי, לפי הודעה על שביתה שמסרה ההסתדרות ביום 10.8.2016.

"אנו זמינים למשא-ומתן מיום ליום, בכל שעה ובכל מקום, כדי לסיים אחת ולתמיד את הסכסוך הזה ולהגיע להסכם קיבוצי בר-קיימא לטובת העוזרים המשפטיים, השופטים, מערכת המשפט והציבור כולו".

"ההתעמרות בעוזרים המשפטיים לשופטים, אשר עליהם נשענת מערכת המשפט כולה, צריכה להיפסק כאן ועכשיו", אמרה טוביס. "הגיע הזמן שהנהלת בתי המשפט תתייחס אלינו ברצינות ותנהל משא-ומתן בהתאם, עד להגעה לפתרון מוסכם".