נמשך הגידול בנכסים הפיננסיים של הציבור: 168 מיליארד ש' ב-2017

לפי נתוני בנק ישראל, עיקר העלייה נרשמה ברכיבי העו"ש ובאג"ח ■ בנוסף נרשמה ירידה של חלק התיק המנוהל בידי הציבור במישרין, כולל קרנות נאמנות - במקביל לעלייה של חלק התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים

נכסים פיננסיים / צילום: שאטרסטוק
נכסים פיננסיים / צילום: שאטרסטוק

בשנת 2017 נמשך הגידול ביתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בקצב גבוה בהשוואה לשנתיים הקודמות, כאשר עיקר העלייה נרשמה ברכיבי העובר ושב ובאג"ח - כך עולה מנתונים שמפרסם היום (ד') בנק ישראל.

על-פי נתונים של החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל, במהלך השנה נמשכה מגמת הירידה של חלק התיק המנוהל בידי הציבור במישרין, כולל קרנות נאמנות, במקביל לעלייה של חלק התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים.

סך-כל הנכסים הפיננסים של הציבור בישראל הגיע בשנת 2017 ל-168 מיליארד שקל. סכום האחזקות במזומן ובחשבונות עו"ש הגיע ל-36 מיליארד שקל, האחזקות של אג"ח ממשלתיות הגיע ל-32 מיליארד שקל, ואילו האחזקות של אג"ח קונצרניות הגיע ל-31 מיליארד שקל. לעומת זאת, סך ההשקעות במניות בישראל על-ידי הציבור הגיע ל-16 מיליארד שקל, ואילו השקעותיו בחו"ל הגיעו ל-18 מיליארד שקל.

על-פי נתוני הבנק, בקרנות הנאמנות התחדשו ההפקדות נטו, בעיקר בהתמחויות האג"ח. ב-2017 חלה האצה בקצב הגידול של יתרת הנכסים בקופות הגמל וההשתלמות, על רקע פתיחתן של קופות הגמל להשקעה ותוכנית "חיסכון לכל ילד".

בצד של התחייבויות נמשכה בשנת 2017 הירידה בקצב הגידול של יתרת החוב של משקי-הבית, כאשר בלטה הירידה בקצב הגידול של החוב הצרכני, כ-4% בהשוואה לכ-6% בממוצע בשנים 2012 עד 2016 ואף יותר קודם לכן. סך החוב של משקי-הבית שלא למטרות דיור הגיע בשנת 2017 ל-193 שקל, ואילו החוב למטרות דיור הסתכם ב-337 מיליארד שקל. סך החוב של משקי-הבית הגיע לכ-530 מיליארד שקל.

ביתרת החוב של המגזר העסקי חלה עלייה בעיקר בחוב החוץ-בנקאי המקומי - שילוב של עלייה בחובו למשקי-בית באמצעות אחזקותיהם באג"ח סחירות, ובחובו לגופים מוסדיים באמצעות הלוואות ישירות. החל מהמחצית השנייה של שנת 2017 הואץ קצב הגידול בחוב של המגזר העסקי לבנקים.

ב-2017 הואצה מגמת הגידול בעודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו"ל. לכך תרמו ההתפתחויות המנוגדות במדדי מחירי המניות - עליית מחירי המניות הזרות בחו"ל, במקביל לירידת מחיריהן של מניות הפארמה הישראליות.

השפעת זרם ההשקעות נטו על יתרת עודף הנכסים הייתה השנה קטנה בדומה לשנה הקודמת. במקביל נמשכה מגמת העלייה ביתרת הנכסים של המשק בחו"ל, בעיקר כתוצאה מעלייה ביתרת ההשקעות הפיננסיות של תושבי ישראל, והמשך העלייה ביתרות מטבע החוץ של המשק. 

צרו איתנו קשר *5988