בתי ההשקעות צומחים בנכסים וברווחים; ילין לפידות בראש

ילין לפידות הרוויח 140 מיליון שקל ב-2017 • 9 בתי ההשקעות ה"ציבוריים" מנהלים 441 מיליארד שקל והרוויחו יחד אשתקד 420 מיליון שקל - זינוק של כ-52% ביחס ל-2016

יאיר לפידות ודב ילין
יאיר לפידות ודב ילין

בסוף 2016 ניהלו ששת בתי ההשקעות הציבוריים נכסים בהיקף כולל של כ-263 מיליארד שקל. לצדם ניהלו שלושה בתי השקעות פרטיים, שבבעלות קבוצות ביטוח ציבוריות, נכסים נוספים בהיקף של כמעט 123 מיליארד שקל. בסך-הכול נוהלו נכסים בהיקף של כמעט 386 מיליארד שקל בבתי ההשקעות הגדולים במשק, להוציא שניים מהגדולים ביותר, והפרטיים: פסגות ואלטשולר שחם. ב-2017 גדל היקף הנכסים המנוהל בבתי ההשקעות הללו לסך של כ-441 מיליארד שקל, מתוכם כ-317 מיליארד שקל באלו הציבוריים.

מגזרי הפעילות המרכזיים של בתי ההשקעות הציבוריים
 מגזרי הפעילות המרכזיים של בתי ההשקעות הציבוריים

הגידול בנכסים המנוהלים התרחש בעיקר הודות לגידול בפעילויות של רוב בתי ההשקעות הציבוריים - ההצלחה של ילין לפידות, מור, אנליסט ואי.בי.אי, שנהנו מעדנה בקרנות הנאמנות וגם בגמל (בעיקר ילין לפידות), כשמיטב דש נהנה גם ממיזוג 7.5 מיליארד שקל מאיילון פנסיה וגמל. בתווך נהנו כלל הגופים מתשואות חיוביות שגם תרמו לגידול בנכסים.

היקף הנכסים המנוהלים הוא מטרה עבור חלק מהגופים הפועלים בשווקים אלה של ניהול כספי לקוחות, ועבור היתר הוא אמצעי חשוב מאוד בדרך למטרה: הגדלת ההכנסות שנגזרות מהנכסים המנוהלים, דרך דמי הניהול, ועד להגדלת הרווח. למעשה, בכל בתי ההשקעות הגדולים במשק, ניהול כספי לקוחות הינו הנדבך המרכזי בפעילות, תוך שהם מחפשים אחר מנועי הכנסות ורווח נוספים, וחלקם גם מחזיקים בפעילויות נוסטרו משמעותיות.

הרווח הנקי זינק ביותר מ-50%

כך או כך, תשעת בתי ההשקעות אותם בחנו - ששת הציבוריים ושלושת אלה שבבעלות קבוצות הביטוח הגדולות - רשמו ב-2017 הכנסות מצרפיות של כ-2.8 מיליארד שקל, גידול של כ-15% ביחס להכנסות של אותם גופים בשנת 2016. בשורת הרווח הנקי רשמו 9 הגופים הללו רווח נקי מצרפי של כ-420 מיליון שקל - זינוק של כ-52% ביחס ל-2016.

באילו גופים מדובר? בבתי ההשקעות הציבוריים: ילין לפידות, מיטב דש, אי.בי.אי, מור (שהונפק בקיץ אשתקד), אנליסט והלמן אלדובי (שגם הפך לציבורי אשתקד, עם מיזוגו לחברה הציבורית סוהו נדל"ן); ובבתי ההשקעות הסמי-ציבוריים: הראל פיננסים של הראל, מגדל שוקי הון של מגדל וכמובן אקסלנס של הפניקס שבעבר היה ציבורי. ילין לפידות אמנם פרטי, אך אנו מחשיבים אותו לבית השקעות ציבורי שכן נתוניו מפורסמים במסגרת דוחות אטראו, שבעבר נקרא לידר שוקי הון, אשר מחזיק ב-50% ממניות בית ההשקעות המצליח.

מרוויחים כ-0.1% מהנכסים שמנהלים

ומי מבתי ההשקעות הללו הינו בית ההשקעות הרווחי ביותר? זה קל: בכל מדד שהוא מדובר בילין לפידות, שמציג רווח שנתי מרשים מאוד של 140 מיליון שקל, הגם שבחודשים האחרונים התשואות שלו פחות יפות והוא סובל מיציאת כספים לטובת המתחרים.

זהו הרווח הגבוה ביותר מקרב בתי ההשקעות שתוצאותיהם פורסמו עד כה - הרבה מעל מיטב דש ואקסלנס הגדולים, שהרוויחו כ-95 מיליון שקל ו-73 מיליון שקל, בהתאמה, בשנה החולפת.

במונחי רווח לנכסים מנוהלים, הממוצע של תשעת בתי ההשקעות שנבדקו עמד על 0.1%, גידול נאה ביחס לשיעור רווח מנכסים של 0.07% שהוצג ב-2016. אמנם מדובר במדד מוטה שלא מחשיב הבדלים במאפייני הפעילויות השונים, אך הוא מספק מידע על היכולת של בית ההשקעות לייצר רווח.

אם כך, בהיבט הרווח לנכסים מנוהלים בסופה של 2017 התמונה היא כזו: אקסלנס עם 0.14%, מור, שנשען על קרנות נאמנות וצומח, עם שיעור של 0.12%, אי.בי.אי שמחזיק בשלל פעילויות מגוונות ורווחיות, עם שיעור רווח מהכנסות של 0.11%, מיטב דש, הגדול מכולם (להוציא פסגות), עם שיעור של 0.07%, מגדל שוקי הון עם 0.06% ואנליסט והראל פיננסים - כל אחד עם 0.05%. את מי זה משאיר? ילין לפידות עם שיעור הרווח לנכסים מנוהלים הגבוה אשתקד: 0.16%.

מבדיקתנו עולה כי חמישה מששת בתי ההשקעות הציבוריים נהנו מגידול בהכנסות מקרנות נאמנות, כשבגמל, פנסיה ובתיקים המנוהלים המגמה הייתה מורכבת יותר.

תוצאות בתי השקעות פרטיים שבבעלות קבוצות ביטוח בשנת 2017
 תוצאות בתי השקעות פרטיים שבבעלות קבוצות ביטוח בשנת 2017

יש מי שמרוויח מהשינוי בבורסה

מה עוד הניב הכנסות ורווחים לחברות? תחום חבר הבורסה והברוקראז', שחזק בעיקר אצל אי.בי.אי ומיטב דש, שרשמו ב-2017 הכנסות של 87 מיליון שקל ו-77 מיליון שקל, שהיוו ירידה של 11% ועלייה של 12%, בהתאמה.

כמו כן, למיטב דש תחום פעילות משמעותי חדש - אשראי חוץ בנקאי, ואילו לאי.בי.אי פעילות משמעותית בתחום החיתום, שם הוא מוכר כ-10% מפועלים אי.בי.אי לשותפו לשליטה, בנק הפועלים. כן, מחזיק אי.בי.אי בפעילות ניהול תיקים ושותפויות השקעה (למשל בתחום ה-P2P בארה"ב), שהניבו לו הכנסות של כ-56 מיליון שקל (גידול נאה של כ-22% ביחס ל-2016.

אגב הדומיננטיות בתחום חבר הבורסה והברוקראז' - מיטב דש ואי.בי.אי נהנו בשנה החולפת מהשינוי במבנה הבעלות בבורסה והמהלך להפיכתה לחברה בע"מ, שתהיה בשליטת גורם חיצוני ולא עוד בשליטת חברי הבורסה. כך, שערוך מניות הבורסה שבידם הניב לשני בתי ההשקעות רווחים שהסתכמו בכ-19 מיליון שקל למיטב דש וב-17 מיליון שקל לבית ההשקעות אי.בי.אי.

ואם נדרשת עוד המחשה לעוצמה של בית ההשקעות ילין לפידות, שהחל לפעול רק בשנת 2004 - הרבה לאחר רבים ממתחריו, ומעבר לצמיחה האדירה בהכנסות וברווחים של בית ההשקעות - הגבוהים משמעותית משל מתחרים גדולים ממנו, היא מגיעה מזרם המזומנים שהוא יוצר לבעליו. שורת הדיבידנד עליה הוא הכריז במהלך שנת 2017 עמדה על היקף כולל מרשים ביותר של כ-130 מיליון שקל, וזאת בהמשך לדיבידנדים רבים שחילק לאורך השנים.

מדד הפחד גרע 35.5 מיליון שקל מאי.בי.אי, שתובע את הלקוחות שיצרו את החשיפה

בית ההשקעות הוותיק אי.בי.אי נקט בשנה החולפת שורה של מהלכים לשינוי אופי פעילותו, בתקווה לצאת לדרך חדשה ולהוות גורם משמעותי יותר בשוק ההון. בין אלו, חבירה בחיסכון לטווח ארוך לבית ההשקעות הלמן אלדובי, הצעיר והחדש ממנו, אשר ימים יגידו האם מדובר היה בצעד נבון. בינתיים, בית ההשקעות שבשליטת שלוש משפחות מייסדיו - קוק, ויסברג ולובצקי - ובניהול בני הדור השני שלהן, נהנה בשנה החולפת גם מרווח משערוך מניותיו בבורסה, שתרם לרווחיו כ-16.8 מיליון שקל.

אירוע דרמטי נוסף שחווה בית ההשקעות השנה, היה כשגילה כי אירועי אשראי חריגים שקרו בחבר הבורסה שלו בפברואר, בגין השקעה של לקוחותיו באופציות הנגזרות ממדד הפחד, מותירים אותו עם חשיפה של כ-35.5 מיליון שקל, שאותה הוא נאלץ לסגור.

בעתיד אולי ייפרע אי.בי.אי מסכום זה או מחלקו מאותם לקוחות - לנוכח העובדה שכעת מדובר בחוב של בית ההשקעות הישראלי למשמורן ולברוקר האמריקאי בעסקאות אלה. על פי דוחות אי.בי.אי, חבר הבורסה שלו - בו הוא מחזיק 80.1%, כשהיתרה נמצאת בידי בית ההשקעות של קבוצת מגדל - מגדל שוקי הון, רשם בשורה התחתונה (בחברה "שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי") רווח נקי של כ-16.6 מיליון שקל, לעומת כ-6.8 מיליון שקל ב-2016.

המיזוג יגדיל את נכסי הלמן אלדובי לכ-20 מיליארד שקל

לפי שעה הגיש אי.בי.אי תביעה משפטית נגד 9 נתבעים "אשר ביצעו בעצמם ובאמצעות מיופה כוחם במהלך חודש פברואר פעולות ממונפות בנגזרים בחו"ל, שבגינן נכנסו חשבונותיהם בחברה ליתרת חובה". עוד מפורט כי "בשלב זה, אין ביכולתה של החברה להעריך את תוצאות ההליכים ואת יכולתה לאכוף פסק דין לזכותה, אם וככל שיינתן". מנגד, הוגשו כמה בקשות לקבלת גילוי לצורך בחינה האם להגיש תביעה נגזרת כנגד בית ההשקעות.

ובאשר למיזוג הנרקם עם הלמן אלדובי: המיזוג בין הגופים בחיסכון לטווח ארוך רשם בימים האחרונים עוד התקדמות. אם וכאשר יושלם, ינוהלו בהלמן אלדובי נכסים בהיקף כ-20 מיליארד שקל, לא כולל נכסים בסך כ-31.5 מיליארד שקל שבקופת הגמל המרכזית לקצבה של עובדי חברת חשמל (חח"י), שבית ההשקעות מנהל החל מתחילת 2017.

כך, בסוף השנה נוהלו בהלמן אלדובי נכסים של כ-14.8 מיליארד שקל (בנטרול כספי חח"י), בעוד שבאי.בי.אי גמל נוהלו כ-5 מיליארד שקל נוספים.

תוצאות ששת בתי ההשקעות הציבוריים ב-2017
 תוצאות ששת בתי ההשקעות הציבוריים ב-2017

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988