אורן קובי, בעל חברת אדמה לשעבר, נחלץ מפשיטת רגל

(עדכון) - השופט אורנשטיין אישר את הסדר הנושים האחרון שהציע קובי, אשר התחייב להעמיד כ-16 מיליון שקל, מתוכם 5 מיליון שקל במזומן • עפ"י ההסדר ישולמו 100% מהחובות לנושים בדין קדימה ו-50% מהחובות לנושים הלא מובטחים, ממועד האישור ועד 7 שנים קדימה

אורן קובי / צילום: שלומי יוסף
אורן קובי / צילום: שלומי יוסף

בעלי חברת "אדמה" שקרסה, אורן קובי, הצליח להציל את עצמו מפשיטת רגל. נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט איתן אורנשטיין, אישר היום (א') את הסדר הנושים האחרון שהציע אורן קובי.

הבוקר (א') התקיים דיון בהסדר שלישי שהציג אורן קובי בפני הנושים על-מנת להימנע מהכרזה עליו כפושט רגל, ואשר אושר באסיפת הנושים האחרונה שהתקיימה וכן אושר על-ידי הנאמן על נכסיו של קובי, עו"ד חגי אולמן. השופט אורנשטיין רמז במהלך הדיון כי הוא נוטה לאשר את הסדר הנושים, וזמן קצר לאחר מכן נתן החלטה רשמית המאשרת את ההסדר. 

השופט אורנשטיין קבע בהחלטה המאשרת את ההסדר כי "בראש ובראשונה יש לכבר את רצון רוב הנושים", אשר אישרו את ההסדר. עוד הוסיף השופט כי מקובלת עליו עמדת עו"ד אולמן, לפיה ההסדר מהווה חלופה עדיפה מבינה כלכלית על פני הליך פשיטת הרגל. "התמורה שיקבלו הנושים ככל שההסדר יאושר עדיפה ללא ספק מזו שיקבלו, אם יקבלו, ככל שההסדר לא יאושר", כתב השופט בהחלטה.

השופט התחשב גם בעובדה שקובי נטל על עצמו את חובות החברות, הגם שהחובות האישיים שלו פחותים במידה ניכרת. השופט ציין כי "אמנם הנאמן הגיש בקשה להרמת מסך וייחוס חובות החברות לחייב, אך הבקשה טרם נדונה, ואין רבותא שתתקבל. אישור ההסדר משמעו שהחייב נוטל על עצמו כל חובות החברות, הגם שלעת הזו החובות האישיים שלו פחותים משל החברות".

בשנתיים האחרונות מאז קריסתה של חברת אדמה והגשת הבקשה לפשיטת רגל נגד קובי, ועד לרגע האחרון ממש, ניסה קובי למנוע את הכרזתו כפושט רגל. בין היתר הציע קובי לנאמן ולמנהל המיוחד של נכסיו, עו"ד חגי אולמן, מספר פעמים הסדר נושים, שלטענתו כולל החזר של 100% מהחובות בתיק.

לאחרונה ביקש קובי מבית המשפט - באמצעות עו"ד אילן שביט ממשרד חיים צדוק - לזמן אסיפת נושים, במסגרתה תובא לאישור הנושים הצעת ההסדר. לטענת קובי, בחודשים האחרונים הוא פעל להידברות מול הנאמן, עמו התקיימו עשרות פגישות, והכול בניסיון לגיבוש הסדר נושים כולל - אלא שניסיונות אלה לא צלחו. על רקע זה פנה קובי לבית המשפט בדרישה לאשר הסדר נושים, שלטענתו במסגרתו הוא ייטול על עצמו התחייבות לפירעון מלא של 100% מהחוב לנושים (מתביעות החוב שיאושרו).

לאחר מספר דיונים בנושא נתן בית המשפט לקובי מרווח נשימה לשפר את תנאי ההסדרים שהציע בעבר ולהשיג ערבויות שיאפשרו את קיומו; לקראת המאבק על אישור ההסדר האחרון שהציג, התחמש קובי בעורכי דין נוספים, ובנוסף למשרד חיים-צדוק, יצטרפו אל הצוות המשפטי המייצג אותו משרדי שחר-רוזנשטיין וקאסוטו.

במסגרת ההסדר האחרון שהציע קובי, הוא מתחייב להעמיד סכום של כ-16 מיליון שקל, מתוכם ישולמו 5 מיליון שקל במזומן עם אישור ההסדר, ועד שלא יושלם תשלום זה, יעמוד צו איסור יציאה מן הארץ כנגד קובי בתוקף (בהסדר קודם הציע קובי לשלם 2 מיליון שקל במזומן וביקש את ביטולו של צו איסור היציאה מן הארץ עם אישור ההסדר). 2.5 מיליון שקל מתוך הסכום במזומן יופקדו מיד עם אישור ההסדר לקופת הפירוק, ו-2.5 מיליון שקל ישולמו בתשלומים בפרישה של עד שנה. בהמשך, על-פי ההסדר, ישולמו 100% מהחובות לנושים בדין קדימה ו-50% מהחובות לנושים הלא מובטחים, החל ממועד האישור ועד 7 שנים קדימה.

שימוש ציני בכספי רוכשי קרקעות

ביולי 2016 ניתן צו פירוק זמני לחברות וצו כינוס נכסים אישי נגד קובי, במסגרתו מונה עו"ד חגי אולמן למנהל מיוחד, והוקנו לו הסמכויות לתפוס את נכסיו של קובי ושל החברות בבעלותו. באותו חודש נעצר אורן קובי בחשד למעילה של עשרות מיליוני שקל בכספי לקוחותיו, ולאחר כשבועיים וחצי שבמהלכם היה עצור לצורך חקירתו שוחרר קובי למעצר-בית, וכן נאסר עליו לצאת מהארץ. בהמשך הוסרה מגבלת מעצר-הבית, ונותר על כנו צו איסור היציאה מן הארץ וכן מגבלות וערבויות נוספות להבטחת התייצבותו לחקירה.

במאי אשתקד הגיש הנאמן על נכסיו של קובי, עו"ד חגי אולמן, דוח חמור לבית המשפט במסגרתו תיאר במילים קשות את התנהלותו של קובי. "נדמה כי אף הנייר מסמיק נוכח השימוש הציני שנעשה בכספי רוכשי הקרקעות, כאשר בעודם מנסים לברר היכן מופקדים כספיהם, ומתי ימשיכו הליכי המכר בעניינם, אורן קובי שוטט בטיולים ראוותניים בחו"ל, יצא למסעות רכישה של מיטלטלין ומקרקעין עד שלעתים נדמה כי אין גבול לבושה... ניתן להצביע, כבר עתה לאחר מספר ימים של חקירה, על סכומי כסף עצומים של 35 מיליון שקל לפחות אותם נטל אורן מהחברה שלא כדין", כתב אולמן.

אולמן פירט בדוח על אודות החגיגה הבלתי נתפסת שערך קובי בכספי קורבנות עוקץ הקרקעות של "אדמה", שכללה נדל"ן, רכבים, ביגוד יוקרתי, שעונים, טיסות לחו"ל, שני רכבים שנרכשו עבור אמו של קובי, חברות שניתנו ב"מתנה" לחברו של קובי (לא לפני שחברת "אדמה" העבירה להם 2 מיליון שקל בנסיבות שעוד יתבררו) ועוד מיליונים ש"נחלבו" מן החברה בשיטות שונות על-ידי קובי.

"תמונה קשה ועגומה, כמעט בלתי נתפסת, של התנהלות שערורייתית, הכרוכה במעשים החשודים, חשד כבד, כמעשי מרמה", תיאר המנהל המיוחד.

לאורך כל התקופה התעקש קובי על חפותו וכן על כך שלא מדובר במעילה בכספים או תרמית אלא בכישלון עסקי, שעליו הוא מנסה לכפר באמצעות החזר החובות לנושים. בד-בבד, במהלך התקופה מאז מונה עו"ד אולמן למפרק מומשו דירה שבבעלותו אורן קובי בשהם (תמורת 3.36 מיליון שקל), ונמכרו 6 דירות שרכש קובי בכספי הלקוחות, בהן דירת היוקרה שרכש ב-20 מיליון שקל במגדלי אקירוב, דירה יוקרה במגדלי Yoo, בה התגורר קובי עד לפינויו על-ידי בית המשפט ו-4 דירות נוספות.

במסגרת ההליך הוגשו לנאמן 780 תביעות חוב שלפיהן היקף החובות נגד קובי הוא 63 מיליון שקל ונגד החברות 113 מיליון שקל. סך החובות שאינם חופפים מגיע ל-176 מיליון שקל. במסגרת הנשייה נכללים מוסדות פיננסים כבנקים ורשויות, שהיקף החובות הנטען כלפיהם מגיע לכ-80 מיליון שקל. מנגד, עומד היקף הנכסים של קובי "הנחזה לעין" (כלשון השופט אורנשטיין), בהפחתת התחייבויות ומסים על הנכסים, על כ-14 מיליון שקל נטו בלבד.

לפני מספר חודשים המליץ הנאמן לבית המשפט להכריז על קובי פושט רגל, על-מנת לאפשר נקיטה בהליכים שקבועים בפקודת פשיטת הרגל נגדו, לרבות איתור ותפיסה של נכסים, הגשת תביעות אישיות, ביטול הענקות והעדפות ועוד. קובי ביקש מנגד שלא להכריז עליו פושט רגל, ובמקום זאת הציע הסדר נושים.

עוד טען קובי אז כי היקף החובות האישי שלו מגיע לכל היותר ל-10 מיליון שקל, וכי היקף החובות של החברות מגיע לכל היותר ל-60 מיליון שקל בלבד - וזאת בניגוד לעמדת המנהל המיוחד. במסגרת ההסדרים שהציע לאורך תקופת הליך הפירוק ופשיטת הרגל, הציע קובי לקחת על עצמו גם את החובות של החברות, הגם שאינו חייב לעשות כן, ולפרוע את מלוא הנשייה לנושיו בפרישה לתשלומים למשך שנים רבות.

ואולם עד כה ההסדרים הקודמים שהציג קובי בפני הנאמן נדחו על-ידו ובשלב מסוים גם באת-כוח כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר) הצטרפה לעמדת עו"ד אולמן, לפיה יש מקום להכרזה על קובי כפושט רגל. כמו כן, שתי הצעות להסדר שהציג קובי בפני אסיפות הנושים באדמה - נדחו על-ידי הנושים. ואולם קובי לא ויתר והציג הסדר נוסף, והפעם זכה לרוב הנדרש באסיפת הנושים וכן לתמיכת הנאמן.

במסגרת הדיון שהתקיים היום בבקשת ההסדר האחרונה הביע הנאמן, עו"ד אולמן, עמדה התומכת באישור ההסדר, ולפיה מדובר במקסימום שניתן להשיג בשלב זה, בהנחה שאורן קובי יעמוד בהתחייבויותיו. לדברי אולמן, "הנושים הגיעו למסקנה שהצעת ההסדר הזו טובה כלכלית משמעותית מהחלופות, וזה נכון", ועל כן הוא תמך באישור ההסדר במהלך הדיון שהתקיים היום".

ואולם, מבהיר אולמן, כל הקביעות והעמדות שהביע בנוגע לאורן קובי בדוחות ובטיעונים שטען בעבר בבית המשפט עדיין נכונים גם היום. "אני לא שיניתי את דעתי כהוא זה על התנהלותו של אורן קובי, ולא שיניתי במאום מכל מה שכתבתי ואמרתי בדוחות הקודמים שהגשתי. הכול הוכח כנכון, אבל הצעת ההסדר הזאת היא נכונה כלכלית לדעתי, ביחס לחלופות ובהינתן העובדה שתמיד יש את האפשרות לחזור להליך פשיטת הרגל, ברגע שאורן קובי לא מקיים את ההתחייבויות שלו. אם הוא יעמוד בהתחייבויות שלו, הנושים יקיימו מעל ומעבר למה שיקבלו בהליך פשיטת רגל היה ולא יעמוד בהתחייבויות שלו, נחזור להליך פשיטת רגל. כעת אנחנו מחכים להחלטת בית המשפט".

במהלך הדיון אמר אולמן לשופט אורנשטיין: "שלא ישתמע אחרת, אני לא חוזר ממה שכתבתי לבית המשפט, מהדברים החמורים ביותר שהצגתי בפני בית המשפט בנושא החייב וההתנהגות של בחברות. אין לי אלא להסכים שהתנהלות החייב הייתה בלתי תקינה וחסרת תום-לב. הנושים גם הצביעו ובצדק על התנהלות החייב בהליכי הפש"ר, על אי-מסירת דוחות, על אי-תשלום סדיר של התשלומים". עם זאת, טען אולמן, "בהיבט הכלכלי ההצעה טובה מחלופה של פשיטת רגל".

עורך דינו של אורן קובי, רונן שחר, טען בדיון כי "בסופו של יום בית המשפט קידם אותנו. המטרה של החייב פשוטה. החייב במקרה הזה, וזה קורה לא מעט, לא מעוניין ולא רוצה בגילו לשאת את תג הקלון של פושט רגל. והחייב מבקש לשקם את עצמו דרך פעילות עסקית, ולכן על רקע זה הוצאה ההצעה. ההצעה לוקחת בחשבון גם דבר נוסף - חובותיו המוכרים של החייב הם בסדר גודל של 5.6 מיליון שקל, אלה חובות אישיים שאין עליהם מחלוקת. החייב במסגרת ההצעה לוקח את חובות אלה לרבות חובות החברות. תוך שבועיים מיום אישור ההסדר, החייב צפוי להעביר 1.5 מיליון שקל נוספים וסך-הכול 2.5 מיליון שקל תוך שנה, כאשר הסנקציה הקיימת, אם לא יעמוד בכך, היא הפיכתו לפושט רגל".

בדיון נכחה נציגת מס הכנסה, אשר אמרה כי רשות המסים לא מאשרת כי הסכומים שיעביר אורן קובי, נטולי מס. לדבריה, לכל המהלכים הכלכליים שאמורים לקרות עשויים להיות השלכות מס. על כך השיב השופט אורנשטיין: "אני לא נדרש לתרחישים כרגע. כשנגיע לחלק את הכסף, אז נראה למי מגיע, רבים על פרוות הדוב עוד לפני שצדנו אותה".

בנוסף עלתה בדיון השאלה מה קורה עם הפן הפלילי - היות ואורן קובי עדיין חשוד במעילה בכספי לקוחות, וחלק מרכושו נתפס לצורכי חילוט. בא-כוחו של קובי הבהיר כי לא הוגש נגדו כתב אישום, והשופט אורנשטיין ציין כי יכלול בפסק דינו הנחיה לפרקליטות להחיש את החקירה כדי לא לעכב את הסדר הנושים.