תשואה שלילית של 1.3% מחקה את התשואה בחיסכון הפנסיוני

בחינת הפוליסות המשתתפות ברווחים והפנסיה החדשה ברבעון הראשון, מלמדת כי הפניקס, אלטשולר שחם, מנורה מבטחים, כלל ביטוח ומגדל מובילות

גילעד אלטשולר, אלטשולר שחם. גם כוכבי העבר פודים, והרבה / צילום: תמר מצפי
גילעד אלטשולר, אלטשולר שחם. גם כוכבי העבר פודים, והרבה / צילום: תמר מצפי

שנת 2017 הייתה שנה טובה עבור החוסכים הישראלים באפיקי החיסכון לטווח ארוך - קרנות הפנסיה החדשות, ביטוחי המנהלים שמנוהלים בשוקי ההון, המכונים "הפוליסות המשתתפות ברווחים ומסלולי ההשקעות", וקופות הגמל וקרנות ההשתלמות.

הפנסיה החדשה והמספרים של ניהול התקים
 הפנסיה החדשה והמספרים של ניהול התקים

ינואר 2018 היה המשך ישיר למגמה החיובית שנרשמה אשתקד, אבל זה פסק באחת בפברואר. מבדיקת נתוני האתרים פנסיה-נט וביטוח-נט לסוף הרבעון הראשון השנה עולה כי חודש מארס המשיך את המגמה השלילית של החודש שקדם לו, אם כי במתינות מסוימת, כך שבסיכום הרבעון הראשון של 2018 נרשם איזון בפועל, עם עליות צנועות מאוד בתשואות בביטוח ובפנסיה החדשה.

הפנסיה החדשה
 הפנסיה החדשה

מניתוח נתוני האתרים פנסיה-נט וביטוח-נט למארס עולה כי מדובר בחודש שלילי עבור החוסכים באפיקי החיסכון לטווח ארוך, שבמהלכו נרשמה תשואה שלילית ממוצעת של מינוס 0.4% בקרנות הפנסיה החדשות ובפוליסות ביטוחי המנהלים שמנוהלות בשוקי ההון. התשואה השלילית הזו באה לאחר שבפברואר רשמו קרנות הפנסיה המקיפות החדשות וביטוחי המנהלים המנוהלים בשוקי ההון תשואות נומינליות ברוטו שליליות הרבה יותר - מינוס 0.9%, בממוצע.

כך יוצא שבחודשיים האחרונים רשמו קרנות הפנסיה החדשות, שמנהלות כ-310 מיליארד שקל מנכסי הציבור, והפוליסות שמנוהלות בשוקי ההון בתיקי המשתתף ומסלולי ההשקעה, המנהלות כ-303 מיליארד שקל - תשואה נומינלית ברוטו שלילית של מינוס 1.25% בפנסיה החדשה ושל מינוס 1.3% בביטוחי המנהלים.

הפנסיה החדשה
 הפנסיה החדשה

הרבעון הראשון בסה"כ חיובי

כאמור, הסך הכל של הרבעון הראשון עודו חיובי, ובוודאי שלא שלילי, בראיית השוק כולו. מדוע זה כך? בינואר הדיווחים של המוסדיים המקומיים היו אופטימיים ומשמחים, כשהציגו תשואות חיוביות בשיעור ממוצע של קצת יותר מ-1.5% בפנסיה החדשה ושל קצת פחות מ-1.4% בסך תיק פוליסות הביטוח שמנוהל בשוקי ההון. מכאן, שבשקלול הרבעון הראשון עולה כי הממוצע הענפי בפנסיה החדשה עמד על כ-0.26%, בעוד שבתיקי הפוליסות המשתתפות ברווחים ומסלולי ההשקעה מדובר על תשואה חיובית של כ-0.04%. אגב, תיק הפוליסות המשתתפות ברווחים, המכונה גם קרן י', ושנסגר למבוטחים חדשים מאז סוף 2003, מציג תשואה רבעונים ממוצעת של קצת פחות מ-0.2%.

הפער בין התשואה שרשמו ברבעון הראשון הפוליסות שמושקעות בשוקי ההון, בניגוד לפוליסות הישנות, שנמכרו עד תחילת שנות ה-90 (ושכנגדן יש למשקיעים אג"ח מיועדות של המדינה או התחייבות לתשואה כלשהי מצד חברת הביטוח), ביחס לתשואה הממוצעת בפנסיה, נובע מכך שבפנסיה המקיפה החדשה יש אג"ח מיועדות, שנותנות הגנה בימים של תשואות נמוכות, ובוודאי בימים של ירידות. זאת, מאחר והאג"ח המיועדות, שהמדינה מנפיקה רק לקרנות הפנסיה (ושמהוות כ-30% מנכסיהן, על פי חלוקה גילאית), מספקות להן עוגן תשואה של 4.86% ריאלי על כמעט שליש מהנכסים.

בכל אופן, התשואות הממוצעות מספרות את הסיפור של השוק כולו, אבל לא של הגופים השונים, שמציגים שונות ניכרת בתשואות שלהם, בעיקר בתקופות של שינויי כיוון ניכרים ומהירים בשוק.

הפניקס בצמרת ביטוחי המנהלים

בדיקת "גלובס" מגלה כי בשוק הפוליסות המשתתפות ברווחים, שמהוות את התיק הגדול משלל תיקי החיסכון בביטוחי המנהלים של חברות הביטוח, נרשמה ברבעון החולף שונות ניכרת, כששלוש חברות ביטוח רשמו תשואה רבעונית שלילית, שנעה בין מינוס 0.1% למינוס 0.2% - ובהן שתי החברות הקטנות בענף, הכשרה ביטוח ואיילון, שנמצאות בתחתית הדירוג, וחברת הראל. מנגד, למגדל ולמנורה מבטחים היו תשואות רבעוניות טובות הרבה יותר בתיק המשתתף, של כ-0.35%.

אגב, אמרנו כי תיק המשתתף נסגר למבוטחים חדשים כבר בסוף 2003, כשמאז תחילת 2004 המבוטחים החדשים נכנסים לפוליסות המסלולי ההשקעה, שם התשואה הממוצעת נמוכה מזו של תיקי המשתתף. אז מדוע אנו בוחרים לדרג את הגופים המנהלים לפי תשואה בתיק שכבר סגור למצטרפים חדשים? מכיוון שמדובר בתיקי הדגל של חברות הביטוח, הן מבחינת הגודל והן מבחינת הזהות היחסית של התיקים האלה ברמת השוק - מה שמאפשר להשוות את הגופים טוב יותר.

עם זאת, יש פער מורגש בין התשואות בתיק המשתתף לבין התשואות במסלולי ההשקעה, שם יש שונות אדירה בין הגופים ובין המסלולים, גם באותו בית (מה שגם מקשה על מציאת תיק מובהק להשוואה ברמת הענף).

כך או כך, ניתוח התשואות בשוק המשתתף ברווחים ל-12 החודשים האחרונים, שלפיו אנו מדרגים את הגופים שמנהלים חיסכון באפיקי הפנסיה, הביטוח והגמל, מלמד כי מי שמובילה את הדירוג בפוליסות המשתתפות ברווחים היא קבוצת הביטוח הפניקס, שאת השקעותיה מנהל רועי יקיר ושאת השקעות העמיתים והמבוטחים שלה מנהל יניב כהן.

ב-12 החודשים האחרונים רשמה הפניקס תשואה נומינלית ברוטו של 7.65%, והיא עומדת בראש הדירוג. אגב, תשואה זו ממצבת את תיק המשתתף של הפניקס היטב גם ביחס למצב בשוק הפנסיה.

עוד בולטות לחיוב שתי החברות הגדולות ביותר בשוק ביטוחי המנהלים - מגדל (הגדולה ביותר) וכלל ביטוח (שאחריה). שתי החברות רשמו ב-12 בחודשים האחרונים תשואות נומינליות ברוטו של כ-7.2% בתיק המשתתף - מגדל, שאת השקעותיה מנהל אסף שהם, קצת יותר ממספר זה - וכלל ביטוח, שאת השקעותיה מנהלת ענת לוין, מעט פחות.

בדומה למגמה ארוכה הרבה יותר, גם ב-12 החודשים האחרונים נמצאות שתי החברות הקטנות בשוק זה - הכשרה ביטוח ואיילון - הרחק מאחור, עם תשואות של 4.9% ו-5.7%, בהתאמה.

אלטשולר, מנורה וכלל ביטוח בראש

עיקר שוק הפנסיה החדשה מנוהל בחמישה גופים, שמחזיקים בידם יותר מ-96% מנכסי הציבור באפיק חיסכון זה. חמשת הגופים האלה הם חברות ניהול קרנות הפנסיה של חמש קבוצות הביטוח, שמחזיקות גם כמעט בכל שוק ביטוחי המנהלים, ובכלל זה בשוק הפוליסות המשתתפות ברווחים. כך יוצא שעיקר הכספים בשני השווקים המהותיים האלה עבור ציבור החוסכים לגמלאות בישראל, מנוהל באותם חמישה מערכי ניהול השקעות של חמש קבוצות הביטוח הגדולות - הראל, הפניקס, מגדל, כלל ביטוח ומנורה מבטחים.

בכל אופן, בשוק הפנסיה החדשה יש בשנים האחרונות ניצני תחרות, שמתגברים והולכים, אם כי עדיין באיטיות, ואלה נובעים מכמה שחקנים קטנים בהרבה במונחי נכסים, שמגיעים מבתי ההשקעות.

מדובר בראש ובראשונה בקרן החדשה המקיפה של בית ההשקעות אלטשולר שחם, הקטנה משמעותית מזו של חמש קבוצות הביטוח הגדולות, ושזה זמן רושמת את התשואות הגבוהות ביותר בענף הפנסיה. מי שמנהל את התשואות באלטשולר שחם הוא הבעלים והמנכ"ל המשותף, גילעד אלטשולר.

כך, בדיקת "גלובס" מגלה כי גם במארס 2018 התשואות הגבוהות ביותר בשוק הפנסיה החדשה מגיעות מקרנות של אלטשולר שחם, שמובילו בשתי הקטגוריות שבחנו ושבהן היא נכללת.

אגב, מי שניצבת במקום השני בשתי הקטגוריות האלה, שנייה רק לאלטשולר שחם הקטנה בהרבה, היא חברת הניהול של הפנסיה החדשה הגדולה ביותר - מנורה מבטחים - מה שממצב אותה במקום הראשון מקרב הקרנות הגדולות בשתי קטגוריות אלה. מנהל ההשקעות בקבוצת מנורה מבטחים הוא יוני טל.

בדקנו גם קטגוריה שלישית, שכוללת את ארבעת המסלולים הכלליים הגדולים של ארבע חברות הניהול של פנסיה חדשה הגדולות בשוק, שהם המסלולים הגדולים ביותר בשוק זה, ומצאנו כי מי שמובילה את הרשימה הזו (הרלוונטית להכי הרבה חוסכים בפנסיה המקיפה החדשה) היא כלל ביטוח, עם מסלול ספיר. אגב, מבטחים החדשה שנייה גם בקטגוריה זו.

במה מדובר? הקטגוריה הראשונה שבחנו היא מסלולי הפנסיה החדשה עד גילאי 50, שם מוביל אלטשולר שחם את הרשימה עם תשואה של כ-8.9% ב-12 החודשים האחרונים, כשאחריה ניצב מסלול יעד פרישה 2045 של מנורה מבטחים, עם תשואה של 8.15%.

המסלול היחידי עד גיל 50 בפנסיה החדשה, שרשם תשואה הגבוהה מ-7% בתקופה זו, הוא המסלול של קבוצת הביטוח הפניקס, שהציגה תשואה של יותר מ-7.2% במסלול זה. בתחתית הדירוג ניצבים, בסדר יורד, המסלולים הרלוונטיים של הלמן אלדובי קרן, של פסגות ושל מגדל מקפת.

לצד זאת, בחנו גם את הקטגוריה של גילאי 50 עד 60, שבה ההובלה גם נמצאת בידי בית ההשקעות אלטשולר שחם, שהציג ב-12 החודשים האחרונים תשואה של כ-7.4% במסלול זה. גם כאן ניצבת במקום השני מבטחים החדשה, עם מסלול יעד פרישה 2030, שרשם בתקופה האמורה תשואה נומינלית ברוטו של כ-6.7%, על היקף נכסים גדול בהרבה מזה של בית ההשקעות שמעליו.

בקטגוריה זו נמצא במקום השלישי המסלול הרלוונטי של בית ההשקעות מיטב דש. גם כאן השלישייה הסוגרת היא אותה שלישייה כמו בקטגוריה הקודמת, הפעם בסדר שונה - מגדל, פסגות והלמן אלדובי - שסוגרת את הרשימה עם תשואה של קצת יותר מ-4.5% בלבד.

וכאן אנו מגיעים לקטגוריה הרלוונטית רק לגדולים, ושבה נמצא חלק משמעותי מהחוסכים בשוק הפנסיה החדשה: המסלולים הכלליים, שנשמרו כפי שהם ולא הפכו בשנים האחרונות למסלולים תלויי גיל. מדובר בארבעה מסלולים שבחנו ושבהם מנוהלים כ-211 מיליארד שקל.

מי שמובילה את הדירוג החשוב הזה היא כלל ביטוח, שאת ההשקעות של עמיתיה ומבוטחיה מנהלת לימור דנש. כלל פנסיה מציגה ב-12 החודשים האחרונים תשואה נומינלית ברוטו של 7.42% במסלול ספיר, שבו מנוהלים נכסים בהיקף של כ-41.3 מיליארד שקל. אחריה ניצבת מנורה מבטחים, עם מבטחים החדשה, שרשמה תשואה של 7.25% על נכסים של כ-77.6 מיליארד שקל. אחריהן, בסדר יורד, המסלולים הכלליים המרכזיים של הראל (גילעד כללי) ושל מגדל מקפת (מקפת אישית).

צרו איתנו קשר *5988