למרות שנפתח ללא טופס 4: קניון נעימי בנתניה ימשיך לפעול

ביהמ"ש, שדן בבקשה של הוועדה המקומית לצו סגירה, קבע כי עסקים שכבר נפתחו יוכלו להמשיך לפעול • הנהלת בתי המשפט: מדובר באיזון ראוי בין עובדות המקרה לבין הפגיעה האפשרית בבעלי העסקים

קניון נעימי  / צילום: איל יצהר
קניון נעימי / צילום: איל יצהר

בית המשפט לעניינים מקומיים בנתניה אישר לאחרונה הסכמות שהושגו בין הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נתניה, לבין עסקים הפועלים ללא טופס 4 בקניון נעימי בשכונת קרית השרון בעיר. לפי ההסכמות שהושגו, הצו השיפוטי לסגירת חלק מהעסקים ייכנס לתוקף בעוד 60 יום, אך לגבי חלק מהעסקים ייכנס הצו לתוקף רק בעוד חצי שנה. המשמעות: העסקים שפועלים בניגוד לחוק, ימשיכו לעשות זאת בהסכמת הוועדה המקומית ובחסות בית המשפט.

בחודש פברואר הגישה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נתניה באמצעות עו"ד עידית פלד בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי נגד חברת מגדלי נעימי שהקימה את הקניון, ושלושה בעלי עסקים הפועלים בקניון ללא טופס 4 ובהם: מספרה, סטודיו לחוגים, ותחנת מוניות.

בבקשה ציינה הוועדה המקומית כי חברת מגדלי נעימי שבבעלות מיכאל נעימי, ביצעה במהלך השנים 2015-2016 עבודות להקמת שתי קומות מרתף בשטח 24 אלף מ"ר ללא היתר בנייה, והוגש נגד החברה ונגד בעליה כתב אישום באשמת ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין ללא היתר ואי קיום צו הפסקת עבודה. החברה שהוציאה היתר בנייה להקמת קניון ללא חניון תת קרקעי, ביצעה לבסוף עבודות להקמת חניון תת קרקעי בשטח נרחב, לא הצליחה לקבל טופס 4 לאכלוס הקניון, בשל העבירות שבוצעו. זאת כאשר מנגד, עסקים שחתמו על הסכם לשכירת שטחים עם החברה, התקשו לעמוד כלכלית בעיכובים באכלוס הקניון בשל העבירות שביצע היזם. כתוצאה מכך, ומהלחץ הכלכלי בו התקשו לעמוד, החליטו מספר עסקים קטנים לפתוח את העסק ללא טופס 4.

בבקשה צוין כי אכן בביקורת מפקח על הבנייה ממאי 2017 ואוגוסט 2017 נמצא כי אוכלס חלק מהבניין בקומה ג', ומשתמשים בו משרדים שונים מבלי שניתן טופס 4 ואישור להספקת חשמל ומים, ועל כן הוגש כתב אישום מתוקן. על אף הגשת כתב האישום, בביקורת המפקח מינואר 2018 נמצא כי אוכלסו חלקים נוספים מבלי שניתן טופס 4 ובהם: סטודיו למחול "דונה", בשטח 130 מ"ר בקומה א', מספרה בשם "איציק חודידה מעצב שיער" בשטח 50 מ"ר בקומת קרקע, ותחנת מוניות "מוניות צפריר" בשטח 12 מ"ר בקומת הקרקע. "שימושים אלה נעשו ללא אישור להספקת חשמל ומים- טופס 4 בניגוד לתנאי ההיתר", צוין בבקשה.

בנוסף לכך מציינת הוועדה המקומית בבקשה כי בינואר 2018 התבצעה ביקורת במקום על ידי מפקח בטיחות אש מטעם הרשות הארצית לכבאות והצלה תחנה איזורית נתניה ונמצא כי 3 עסקים אלה, מספרה, סטודיו למחול ומשרד מוניות פועלים לא אישרו הרשות הארצית לכבאות והצלה. על כן ביקשה הוועדה המקומית מבית המשפט להורות לבעלי העסקים להפסיק לאלתר את כל השימושים בנכס, ולתת צו סגירה לבניין עד לקבלת אישור להספקת חשמל ומים - טופס 4, ולהורות למשטרת ישראל לסייע באכיפת הצו, ככל שיידרש.

בשני דיונים שהתקיימו בסוף חודש מרץ ובסוף חודש אפריל 2018, אישר שופט בית המשפט לעניינים מקומיים בנתניה אלי ברנד את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים בהמלצת בית המשפט. על פי ההסכמות ניתן צו שיפוטי לכל הבניין הכולל 16 עסקים הפועלים ללא טופס 4, כאשר הצו ייכנס לתוקף בתוך 60 יום, בהסכמת העירייה. אלא שלגבי 6 מהעסקים סוכם כי הצו יידחה בחצי שנה בכפוף לכך שישיגו אישור מכיבוי אש. כלומר, העסקים הפועלים ללא טופס 4, ימשיכו לפעול ללא אישור כחוק. יש ליין כי עיריית נתניה נתנה הסכמתה לפשרה זו המתייחסת לעסקים הפועלים בחזית הבניין בקומת הקרקע, אך התנגדה לדחיית הצו לתקופה כה ממושכת כלפי סטודיו דונה הפועל מהקומה הראשונה של המבנה. למרות התנגדותה קיבל בית המשפט את עמדת סטודיו דונה וקבע כי הצו ייכנס לתוקף לגבי עסק זה רק בעוד חצי שנה.

מעיריית נתניה נמסר: "ב-22 במרץ ניתן לבקשת הוועדה המקומית צו שיפוטי להפסקת שימוש וסגירה לכלל הבניין, בכפוף להסתייגויות באשר לעסקים בקומת קרקע שהיו כבר פתוחים במועד מתן צו ההפסקה השיפוטי (לגביהם הוסכם על דחיית כניסתו לתוקף של הצו למשך 6 חודשים בכפוף לאישור כיבוי אש, וזאת בהתאם לאישור בטיחות אש עבור השטחים המאוכלסים שהוצג והוגש בבית המשפט, ועל פי בקשה חדשה להיתר שהוגשה בוועדה המקומית.

באשר לעסקים נוספים מעל קומת הקרקע ומחזיקי יחידות נוספים בבניין שלא היו צד פורמלי לבקשה, ניתן בדיון שהתקיים ב-30 באפריל צו שיפוטי להפסקת שימוש וסגירה באשר לעסקים הנוספים שנפתחו מעל קומת הקרקע (למעט סטודיו דונה למחול) ובאשר לעסק חדש בקומת הקרקע, בית המשפט קבע כי צווים אלה ייכנסו לתוקף תוך תקופת התארגנות של 60 ימים, וזאת בכפוף להמצאת אישור יועץ בטיחות תוך 48 שעות, וכן בכפוף להפקדת בטוחות בסכומים של בין 10,000 ל- 60,000 לכל עסק לצורך הבטחת ביצוע הצו, כפי שקבע בית המשפט. לגבי סטודיו דונה למחול, הורה בית המשפט, על אף התנגדותנו, כי מועד כניסתו לתוקף של צו הפסקת השימוש והסגירה יידחה למשך 6 חודשים, כמו העסקים בקומת הקרקע".

מהמחלקה להנחיית תובעים עירוניים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים נמסר: "בית המשפט ביצע הבחנה בין אכלוס קומת הקרקע לבין אכלוס הקומות הנוספות. עמדת התובעת העירונית במקרה זה התבססה על שיקולים ענייניים וסבירים. מדובר בעמדה אשר נבחנה ע"י בית המשפט וקיבלה את אישורו . יובהר כי ההסכמה לדחיית הצו להפסקת השימוש היתה בכפוף להמצאת אישור מכבי אש. בהתאם לבקשה חדשה שהוגשה לועדה המקומית לקבלת היתר, ניתנה ארכה לאותם עסקים בקומת הקרקע. בדיון שהתקיים בסוף אפריל בבית משפט השלום בנתניה, במעמד התביעה המקומית נתניה, בעניינם של השוכרים שהחלו בשימוש בקניון לפני טופס 4, בית המשפט קיבל את בקשת התביעה המקומית למתן צו להפסקת שימוש, לגבי המשתמשים בקומות העליונות בקניון, תוך מתן אורכה להתארגנות . האורכות ניתנו בכפוף לאישור יועץ בטיחות בתוך 48 שעות והפקדת בטוחות (אישור יועץ הבטיחות כבר הוגש לבית המשפט) . חריג לכך הוא הסטודיו למחול, הנמצא בקומה הראשונה, אשר לגביו קיבל בית המשפט את הבקשה לצו הפסקת שימוש, אך בניגוד לעמדת התביעה המקומית, הוחל עליו הסדר בדומה לעסקים בקומת הקרקע" .

מהנהלת בתי המשפט נמסר: "לפרויקט נשוא הבקשה קיים היתר בנייה מיום 10.9.14. ברקע מתנהלים הליכים משפטיים נוספים בין היזמים, השכנים והוועדה מקומית לתכנון ובנייה נתניה במסגרתם כבר עלתה הטענה להיעדר טופס 4 אשר אינו נובע מטעמי בטיחות או טענה תכנונית, אלא על רקע חזית מחלוקת בין הצדדים בנושא פתרון חנייה לקניון. במסגרת כתבי הטענות על נספחיהם בהליך כאן, הוברר כי קיים אישור יועץ בטיחות. בהחלטת כבוד השופט ברנד מיום 22.03.2018 ניתן תוקף הסכמות בין הצדדים לאחר שהוברר כי אין סיכון בטיחותי ובשים לב לאיזון הראוי בין הסיבה לאי מתן טופס 4 לבין הנזקים לבעלי העסקים ונסיבותיהם האישיות, תוך קביעה כי יינתן צו סגירה מיידי לגבי כלל הבניין".

צרו איתנו קשר *5988