דלק קידוחים מתחמקת מתשלום שכ"ט למפקח בהליך מיסוי?

משרד גיסין קידר שמונה כמפקח בהליך המיסוי של שותפות אבנר טוען כי דלק קידוחים מתחמקת מתשלום הוצאותיו בהליך ודורשת כי נטל התשלום יתחלק באופן שווה בין כל בעלי ההחזקות בשותפות • החברה: למרות שנקבע שכל צד יישא בהוצאותיו, הסכמנו לקבלת אישור בנושא מהאסיפה הכללית

אסדת קידוח / צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב
אסדת קידוח / צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

האם דלק קידוחים שבבעלות יצחק תשובה מתחמקת מתשלום 400 אלף שקל הוצאות ושכר טרחת עורך דין שהוטלו עליה במסגרת הליך המיסוי הדרמטי שניהלה רשות המסים נגד שותפות אבנר? משרד גיסין את קידר, המפקח על שותפות הגז אבנר חיפושי נפט (שהתמזגה בינתיים לשותפות עם דלק קידוחים), הגיש לביהמ"ש המחוזי בת"א בקשה לחייב את דלק קידוחים לשלם את הוצאותיו בהליך שעסק בשאלת המיסוי המוטל על מחזיקי יחידות ההשתתפות.

לטענת עוה"ד גיא גיסין ואורי קידר, דלק קידוחים, השותפה הכללי בשותפות הגז, מסרבת לשאת בעלויות באופן בלעדי, ודורשת כי נטל התשלום - העומד בסה"כ על סך של 400 אלף שקל - יתחלק באופן שווה בין כל בעלי ההחזקות בשותפות.

הנושא מובא לפתחו של בית המשפט הכלכלי בת"א, במסגרת בקשה ראשונה מסוגה המבקשת מבית המשפט להשית את עלויות המפקח על השותף הכללי בלבד, דלק קידוחים, מחשש לקיפוח זכויות מחזיקי יחידות ההשתתפות האחרים.

הרקע לבקשה הנו פסק דינו של שופט המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א, מגן אלטוביה, שקבע לפני כחצי שנה כי על שותפויות הגז לשאת במלוא חבות המס של כל אחד ממחזיקי יחידות ההשתתפות, בהתאם לשיעור המס המקסימלי שחל עליו. דלק קידוחים ערערה על פסק הדין לבית המשפט העליון, והתיק טרם הוכרע.

פסק הדין דוחה את המנגנון שרצו להנהיג השותפויות, לפיו הן ינכו מהמחזיקים מס בחישוב של ממוצע משוקלל בין היחידים לחברות, במקום תשלום שיעור מס שונה ליחידים וחברות. באופן זה, ייאלצו היחידים להשלים את תשלומי המס לרשות, ואילו המחזיקים שהם חברות יוכלו לבקש החזרים.המשמעות של פסק הדין מבחינת רשות המסים היא ייעול גביית המס מהמחזיקים היחידים, שמוערכת במאות מיליוני שקלים בשנים הקרובות.

במסגרת ההליך המשפטי מונה גיסין קידר ל"מפקח". לאחר קבלת פסק הדין פנו משרדי עורכי הדין כבירי נבו קידר ושות' ומשרד גיסין ושות' לשותפה הכללי בשותפות, דלק קידוחים, בדרישה להחזר הוצאות המפקח, לרבות שכר טרחת עורכי הדין, החזר על תשלומי אגרות והוצאות שונות. הדרישה התבססה על הוראות פקודת השותפויות, שקובעת כי ברירת המחדל היא שהשותף הכללי בשותפות הוא שיישא בהוצאות המפקח, אלא אם קבע בית המשפט אחרת. בשלב זה, כך לפי הבקשה שהגישו המפקחים, טענו בדלק קידוחים כי מכיוון שהשופט אלטוביה קבע בסוף פסק הדין, כי "בנסיבות העניין כל צד יישא בהוצאותיו", אין הם חייבים לשאת בהכרח בכל התשלום, ומוטב שהנושא יובא להכרעת האסיפה הכללית.

מהבקשה עולה, כי לקראת מועד כינוס האסיפה, נתקבלה עמדת חברת אנטרופי, העוסקת בייעוץ לגופים מוסדיים לגבי אופן ההצבעה באספות כלליות, שהמליצה להשית את תשלום הוצאות המפקח על השותף הכללי בלבד, ולא לחלק את התשלום בין כלל בעלי ההחזקות בשותפות באופן שוויוני.

בעקבות עמדת אנטרופי, הודיעה דלק קידוחים לקראת הדיון באסיפה הכללית, כי לעמדתה "אין לאסיפה הכללית של מחזיקי היחידות כל סמכות לחייב את השותף הכללי לשאת בתשלום שכר-טרחת עורכי-דין".

על אף עמדתה של דלק קידוחים, אישרה האסיפה הכללית של השותפות את תשלום החזר ההוצאות של המפקח בסך של כ-400 אלף שקל. לאחר ששב המפקח ודרש מדלק קידוחים להעביר את התשלום המבוקש לאור החלטת האסיפה הכללית, הבהירה דלק קידוחים, כי "אין בכוונת השותף הכללי להיענות לבקשתכם שלפיה תשלום שכר טרחת המפקח או באי-כוחו יתבצע מקופת השותף הכללי".

כעת טוען המפקח, כי "עמדה זו של השותף הכללי הינה קיפוח ברור של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות, ועומדת גם בניגוד להוראת החוק, והיא הורתה של בקשה זו". עוד נכתב בבקשה, כי "לסירובו של השותף הכללי לשאת בהוצאות המפקח עלולה להיות השלכה רוחבית חמורה על השיקולים שינחו בעתיד מפקחים בשותפויות מוגבלות בבואם לפנות לבית המשפט מתוקף תפקידם".

לאור זאת, מבקש המפקח כי בית המשפט יורה לדלק קידוחים לשאת בעלות שכר הטרחה וההוצאות שכבר הוצאו במסגרת ההליך המשפטי שהסתיים, וכן לשאת בעלויות הגשת התביעה הנוכחית, ובעלויות העתידיות שהוא צפוי להוציא במסגרת הערעור על פסק הדין בנושא המס, הנדון כעת בבית המשפט העליון.

מדלק קידוחים נמסר: "למרות שבית המשפט המחוזי קבע שכל צד יישא בהוצאותיו בהליך המשפטי, הסכים השותף הכללי לפנות לאישור האסיפה על מנת שדלק קידוחים תישא בהוצאות המפקח, כפי שנעשה בעבר."