נאמני אפריקה ישראל מבקשים לחלט לבן משה 100 מיליון שקל

נאמני החברה הודיעו על חילוט של הפיקדון על רקע הפיצוץ במגעים על הסדר החובהנאמנים יכנסו השבוע אסיפת מחזיקים לדיון בהתפתחויות האחרונות

מוטי בן משה / צילום: תמר מצפי
מוטי בן משה / צילום: תמר מצפי

עליית מדרגה במשבר בין מוטי בן משה לנאמני איגרות החוב של אפריקה ישראל סביב השלמת הסדר החוב בחברה. ביום חמישי האחרון החליטו נאמני האג"ח לחלט פיקדון על סך 100 מיליון שקל, שהעמידו לטובתם חברות, שבשליטת בן משה, וזאת על רקע המשבר שנוצר בין הצדדים. במקביל, יכנסו השבוע נאמני האג"ח אסיפת מחזיקים נוספת לדיון בהתפתחויות האחרונות.

הפיקדון המדובר כולל 50 מיליון שקל שהעמידה חברת אקסטרה הפרטית של בן משה, 40 מיליון שקל שהעמידה חברת האג"ח אלון רבוע כחול, ועוד 10 מיליון שקל שהועמדו בידי חברת דור אלון. בתגובה לחילוט טענו החברות של בן משה כי לתפיסתן לא התקיימה עילת חילוט וכי בכל מקרה כפוף חילוט הפיקדון להכרעה שיפוטית.

בשבוע שעבר חשף "גלובס" את דבר הפיצוץ במגעים להסדר החוב של אפריקה ישראל, עקב חוסר הסכמות בין נאמני האג"ח לבין בן משה סביב תשלום החוב האפשרי למס הכנסה. בתום דיון שנערך ביום רביעי האחרון בבית המשפט המחוזי בת"א, החליט הנשיא איתן אורנשטיין להעניק לצדדים חמישה שבועות נוספים למציאת פתרון למחלוקת.

בהחלטתו כתב הנשיא אורנשטיין כי אם יחליטו הנאמנים לעמוד על דרישתם לאכיפת הצעת ההסדר שהגיש בן משה, יהיה עליהם להגיש בקשה סדורה בנושא עד ל-15 ביוני השנה. עם זאת, בהחלטתו גם המליץ הנשיא אורנשטיין לצדדים למצוא פתרון למשבר והחלטתו להעניק להם זמן ארוך יחסית מעידה על רצונו שכך אכן יקרה.

הנשיא אורנשטיין כתב בהחלטתו כי "ללא קשר, טוב ייעשה אם הצדדים, לרבות רשויות המס, ינקטו בהליך של גישור, אשר במסגרתו יפעלו להביא להסכמה בין שלושתם, קרי, הנושים, הרוכשת (חברת אקסטרה בבעלות בן משה, ע"כ) ורשויות המס, ושאליו תצטרף גם החברה בכל הקשור לבקשה 25 (בקשה לביטול צו שומה של 245.5 מיליון שקל, ע"כ), דבר אשר יסלול את הדרך לקידום הליך הסדר הנושים".

לדברי אורנשטיין: "מצופה שרשויות המס ייאותו להצטרף להליך של גישור תוך שמודע אני למדיניות של רשויות המס בהקשר זה, עניין שנחשפתי לו רק לאחרונה, ולו באופן חריג בהינתן נסיבות המקרה. לחילופין, יקיימו הצדדים האמורים מו"מ שלא בהליך גישור".

אורנשטיין אף הציע שהצדדים יסתייעו בשירותיו של השופט בדימוס פרופ' דן ביין לגבי קידום הסדר כאמור. פרופ' ביין בן ה-83, נחשב לאחד השופטים המובילים בישראל בתחום המס. הוא כיהן כשופט בביהמ"ש המחוזי בחיפה במשך 21 שנה, מתוכן ארבע שנים בתפקיד סגן נשיא.

על פי הסדר החוב השני של אפריקה ישראל, אמורה חברת אקסטרה שבבעלותו של בן משה, לרכוש את הבעלות המלאה על אפריקה ישראל. במקביל, אמורות שתי חברות נוספות שבשליטת בן משה לרכוש נכסים מידיה של אפריקה ישראל ובכך לפצל ולצמצם את נטל ההסדר. כך אמורה אלון רבוע כחול לרכוש את מניות השליטה (55.9%) באפריקה נכסים ואילו דור אלון אמורה לרכוש מאפריקה ישראל את החזקותיה (35.5%) בחברות המפעילות את כביש 6.

בסך הכול אמורים מחזיקי האג"ח לקבל מזומנים וניירות ערך בשווי של כ-2.4 מיליארד שקל, כנגד חוב של כ-3 מיליארד שקל שחבה להם אפריקה ישראל כיום. אלא שרגע לפני אישור ההסדר קם לאפריקה ישראל נושה מהותי חדש בדמות מס הכנסה, שהוציא לחברה צו שומה על סך של 245.5 מיליון שקל.

בתגובה, פנתה אפריקה לישראל, בשיתוף בן משה והנאמנים לביהמ"ש בדרישה לביטול צו השומה (בקשה 25). בהמשך הציע אורנשטיין כי סכום המס המקסימלי יופחת ל-120 מיליון שקל, וכי מחזיקי האג"ח הלא מובטחות יפרישו סכום שווה מתוך התמורות שיקבלו מבן משה עד לבירור סוגיית החוב בעתיד.

הצעה זו התקבלה על כל הצדדים, אלא שבין נאמני האג"ח לבין בן משה התגלעה מחלוקת בנוגע לקביעת אורנשטיין כי למחזיקים תישאר האפשרות לפנות לבן משה בדרישה לפצותם על תשלום החוב למס הכנסה, במידה שייקבע בעתיד כי חוב זה שריר וקיים. בן משה התנגד לשלם סכומים נוספים מעבר לאלו שכבר התחייב אליהן, ועקב כך הסתיים הדיון האחרון אצל אורנשטיין ללא הכרעה. בתגובה, חילטו כאמור הנאמנים את הפיקדון שהעמידו החברות של בן משה לטובת העסקה.

ירידות בניירות הערך של בן משה

בינתיים מתמודד בן משה עם ירידה של כ-10% מתחילת השנה במניות שתי החברות התפעוליות המרכזיות שלו, רבוע כחול נדל"ן ודור אלון . עקב כך ירדה בתקופה זו גם אג"ח ד' של החברה האם של שתיהן, אלון רבוע כחול, בכ-5% והיא נסחרת כיום לפי תשואה שנתית לפדיון של 5.2%.

לאלון רבוע כחול היה בסוף דצמבר חוב פיננסי של 1.026 מיליארד שקל, כשבקופתה מזומנים וני"ע סחירים בשווי של כ-198 מיליון שקל (כולל הפיקדון המשועבד על סך 40 מיליון שקל). ב-2018 נדרשת החברה לפרוע כ-68 מיליון שקל למחזיקי האג"ח וכן אשראי בנקאי קצר של 62 מיליון שקל.

מהחברות שבשליטת בן משה נמסר כי הן עומדות מאחורי הצעותיהן ונחושות להשלים את ההסדר לרכישת אפריקה ישראל, אפריקה נכסים וחברות המפעיל. לראיה החברות האריכו את תוקף הצעותיהם ביום חמישי האחרון.

הן הוסיפו כי "הודעת החילוט מצד נאמן האג"ח היא מופרכת ומבוססת על טענות כזב מטעות, ואין לו את הסמכות לעשות זאת. תמוה בעינינו שהנאמן חותר לפיצוץ ההסדר, בשעה שמדובר בהסדר מצוין למחזיקי אגרות החוב. מה גם שבתום הדיון הוסכם בין נאמן האג"ח ואקסטרה לקדם פתרון למחלוקת מול רשות המסים באמצעות מו"מ או גישור שאקסטרה הסכימה לו".

אלון רבוע כחול ודור אלון מדגישות כי המחלוקת מול רשות המסים אינה קשורה אליהן והצעותיהן אינן תלויות בזו של אקסטרה והן מבקשות לקדם את העסקאות מולן באופן מיידי", נמסר מהחברות של בן משה.