מנכ"ל הבורסה: הפועלים מפעיל עמותות להשפיע על ח"כים

איתי בן זאב טוען כי רן מלמד מעמותת ידיד ונירית בלייר מהתנועה לחופש המידע הטעו במכתבם את ועדת הכספים של הכנסת ועבדו במטרה לקדם את האינטרסים של בנק הפועלים • הפועלים בתגובה: "מי שמדבר על חוסר שקיפות – ראוי שיציג בשקיפות מלאה את ההסכם למכירת הבורסה"

מנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב / צילום : יעל ארנון
מנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב / צילום : יעל ארנון

הוצאת השליטה בבורסה לניירות ערך בתל אביב מידי הבנקים והעברתה לידי גופים זרים, מייצרת סכסוך חריף בין הנהלת הבורסה, בראשות המנכ"ל איתי בן זאב, שיזמה ודחפה את המהלך, לבין בנק הפועלים. היום נרשמה עליית מדרגה בסכסוך, כשבן זאב האשים במכתב רשמי את בנק הפועלים בהפעלת אחרים ובהטעיית ח"כים במטרה לדאוג לרווחיו.

מצד שני, טוען הבנק, בראשותו של המנכ"ל אריק פינטו, כי בן זאב נוהג בחוסר ענייניות ובהתחמקות. כל זאת, ברקע המהלך שמקדם בן זאב למכירת כ-20% ממניות הבורסה לקרן הזרה מניקיי, לפי שווי חברה של יותר מחצי מיליארד שקל, ומכירת מניות נוספות לכמה משקיעים בינלאומיים ולציבור.

מנכ"ל הבורסה טוען כי רן מלמד, סמנכ"ל בעמותת ידיד וחבר הוועד המנהל בתנועה לחופש המידע, ונירית בלייר, מנכ"לית התנועה לחופש המידע, ששלחו לחברי הכנסת מכתב חריף נגד הבורסה בנושא "פרסום המידע בגין העברת מניות הבורסה לני"ע לקרן מניקיי", "מטעים את חברי ועדת הכספים של הכנסת, שהם נבחרי הציבור, ובכך עלולים לגרום לשיבוש עבודת הכנסת", וזאת מאחר שלמרות ש"המכתב שנשלח מתיימר להיות פניה עצמאית של שתי עמותות", הרי ש"מהמידע שבידינו עולה כי המכתב נועד לקדם את האינטרסים הצרים של בנק הפועלים, ולא את טובתו של כלל הציבור, ובנק הפועלים הוא העומד מאחורי מכתב זה".

"לבנק אין צורך להסתתר"

בתגובה להאשמה החריפה שמשמיע מנכ"ל הבורסה, שהגיע אליה מתפקיד בכיר בבנק לאומי (ושאביו היה בעבר מראשי בנק הפועלים), בדבר "חשש להטעיית נבחרי ציבור ושיבוש של עבודת הכנסת", נמסר היום מבנק הפועלים כי "חבל שמנכ"ל הבורסה מגיב באופן לא ענייני, בוחר להתחמק ממתן תשובה ואינו חושף בשקיפות את הסכם המכירה של הבורסה, שעלול להביא להעלאת תעריפים ללקוחות הבורסה. מי שמדבר על חוסר שקיפות, ראוי שיציג בשקיפות מלאה את ההסכם למכירת הבורסה - דבר שיש בו עניין ציבורי ממעלה ראשונה. בנק הפועלים פירט את הטענות שלו למנכ"ל הבורסה במכתב ישיר וברור, ואין לו צורך להסתתר מאחורי עמותות כאלה ואחרות".

הצדדים כבר החליפו ביניהם מהלומות בנוגע להתנהלות הבורסה תחת המנכ"ל הדומיננטי, ומחוץ לשליטת הבנקים. כך, בתחילת החודש הנוכחי הגיבה הבורסה בחריפות למכתב חריף וחריג גם כן ששלח הפועלים בעניין שינוי העמלות עבור המידע שהבורסה מספקת, ושבו נכתב כי "אנו רואים בדאגה את היד הקלה על ההדק והאופן החד-צדדי שבו הבורסה מעלה בצורה כה משמעותית את עמלותיה על חשבון חברי הבורסה ולקוחותיהם".

כך, לפני כשלושה שבועות הגיבה הבורסה למכתב של בנק הפועלים במלים חריפות מאוד: "מצער ואף תמוה לראות שבנק הפועלים מעדיף לפעול מאינטרס צר, ולצמצם את התחרות בשוק ניירות הערך תוך פגיעה בלקוחותיו. מוטב היה לבנק לנהוג באופן שקוף, ולקחת חלק במהפכת המידע הדיגיטלי שמובילה הבורסה, במקום לפעול לצמצום המידע שמגיע לציבור".

בכל אופן, העימות החריג והחריף מהיום נובע ממכתב ששלחו עמותת ידיד והתנועה לחופש המידע בדבר "פרסום המידע בגין העברת מניות הבורסה לני"ע לידי קרן מניקיי", שאליו כותבו מנכ"ל הבורסה, היו"ר אמנון נויבך, יו"רית רשות ני"ע, ענת גואטה, ח"כ איתן כבל וחברי ועדת הכלכלה של הכנסת, ח"כ משה גפני וחברי ועדת הכספים, וח"כ סתיו שפיר וחברי הוועדה המיוחדת ליישום והנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור.

במכתב, שבו הוגדרה הבורסה כמונופול, נכתב, בין השאר, כי "כדי לחשוף את המידע הנוגע למניות הבורסה והליך מכירתן לכלל אזרחי המדינה, לרבות כל הסכם, מסמך, או נספח הקשורים בתהליך, נהלים והליכים שנעשו בגינו", תוך שצוין, נוסף על כך, "ניתוקה של הבורסה מהחברה הישראלית כולה ואת היותה מועדון סגור - דבר המדגיש עוד יותר את הצורך בשקיפות".

"חשש להטעיית נבחרי ציבור"

בתגובה לפניה זו, שנשלחה לח"כים, ובין השאר, גם לחברת הנהלת בנק הפועלים, יעל אלמוג - משנה למנכ"ל הבנק והיועצת המשפטית הראשית שלו - שלחה הבורסה מכתב חריף מאוד, שמוען לחברי הכנסת ושכותרתו: "חשש להטעיית נבחרי ציבור ושיבוש של עבודת הכנסת".

מנכ"ל הבורסה הוסיף וטען במכתבו לחברי הכנסת כי "מסקנה זו נסמכת, בין היתר, על כך שהמכתב ממוען גם ליעל אלמוג, המכהנת כמשנה למנכ"ל והיועצת המשפטית הראשית של בנק הפועלים, ועל כך שבסמיכות מעוררת חשד התקבל בבורסה גם מכתב בנוסח דומה מטעם הבנק. החשש הוא אם כן, כי בנק הפועלים בחר לפעול באמצעות עמותת ידיד, עמותה שאמורה לפעול בשקיפות מלאה ולפעול למען האינטרס הציבורי, ללא משוא פנים ובוודאי ללא כל זיקה לגופים קשורים. הפעלת העמותה על ידי בנק הפועלים, והעובדה כי הפועלים בחר לפעול באמצעות העמותה, היא חמורה כשלעצמה".

עוד כתב מנכ"ל הבורסה במכתב התגובה כי "מכירת כ-20% ממניות הבורסה למניקיי, משקיע בעל ניסיון רב בהשקעה בבורסות ברחבי העולם שעברו תהליך שינוי מבני, יוצרת את התשתית להעברת כשליש ממניות הבורסה לציבור הרחב, שנועדה להתמודד עם החשש המרכזי שעמד בפני ועדת הכספים בבואם לאשר את החוק, המשך אחיזת הבנקים בבורסה". הוא הוסיף ש"העסקה יוצרת את התשתית להגברת התחרות בשוק ההון המקומי ולהוזלת העלויות למשקיעים מקרב הציבור", תוך שהצהיר כי "בניגוד לטענות על היעדר שקיפות, הבורסה פרסמה בהודעה לתקשורת את מבנה עסקת מכירת המניות, הודעה שזכתה להד תקשורתי רחב".

מעמותת ידיד נמסר בתגובה כי "מכתבנו נשלח למספר רשימות תפוצה, כפי שאנחנו עושים בכל פעם שאנו מוציאים מכתב בעל חשיבות ציבורית גדולה", וכי "אכן בין הרשימות יש לא מעט עובדי בנקים, בין אם מנכ"לים ובין אם עובדים אחרים. בכל מקרה, מדובר כמעט בכל הבנקים בישראל כמו גם חברות ביטוח, בתי השקעות ועוד", וששמה של אלמוג "הופיע ברשימה והיא קיבלה את המכתב כמו לפחות 100 נציגי המערכת הפיננסית והמערכת הממשלתית העוסקת בנושא, ובכלל זה גורמים שונים במשרד האוצר וברשות ניירות ערך. הניסיון להדביק לה ולנו העמותות בשל כך מניעים זרים, מעיד רק על דבר אחד, והוא רמת האתיקה הנמוכה של מנכ"ל הבורסה והסגנון הבלתי ראוי שהחלטת לנקוט במקום להביא את העובדות ולחשוף את המסמכים הרלוונטיים בבקשתנו".

עוד הוסיפו בעמותת ידיד כי ניסיונו של בן זאב "להטיל בעמותת ידיד ובתנועה לחופש המידע דופי הוא ניסיון נואל", תוך שפירטו כי "עמותת ידיד מקבלת תרומות מבנקים בישראל, מקבלת תרומות מגורמים פיננסיים שונים ובמקביל פועלת בתחום ההדרה בשוק האשראי והפיננסים, כאשר היא אינה מבקשת לעולם אישור ממי מהתורמים לה בנוגע לפעילות כזו או אחרת. נהפוך הוא, רבים הם המקרים שבהם עמדותינו אינן עומדות בקנה אחד עם עמדתם של הבנקים. ואנו פועלים ללא משוא פנים הן במישור הפרטני והן במישור המדיניות, הן בכנסת והן במקומות נוספים".

עוד ציינה העמותה כי דרכו של בן זאב פסולה, כשבין השאר, ציינה את "האינטרסים שלך (בן זאב; ר"ש) ושל הנהלת הבורסה שלא לפרסם את הנתונים המלאים לגבי ההתקשרות המדוברת. הגיע הזמן שהשקיפות תגיע גם לבורסה".

מכתב תשובה לעמותת ידיד
 מכתב תשובה לעמותת ידיד

צרו איתנו קשר *5988