בנק ישראל: עלייה של 30% בתלונות הציבור נגד הבנקים ב-2017

12% מהתלונות נמצאו מוצדקות • בעקבות התלונות הבנקים שילמו ללקוחותיהם כ-2 מיליון ש'

בניין בנק ישראל / צילום: אריאל ירוזולימסקי
בניין בנק ישראל / צילום: אריאל ירוזולימסקי

נמשכת העלייה במספר תלונות הציבור כנגד הבנקים, אם כי שיעור התלונות המוצדקות עדיין נמוך למדי. מדוח הפיקוח על הבנקים עולה כי בשנת 2017 התקבלו ביחידה לפניות הציבור 7,036 פניות בכתב, מתוכן טיפל בנק ישראל ב 6,941-פניות, כאשר הטיפול הסתיים ב-1,928 תלונות. לשם השוואה בשנת 2016 טיפל בנק ישראל ב-5,360 תלונות, כלומר נרשמה עלייה של 30% בתלונות המטופלות אשתקד.

בבנק ישראל מסבירים כי העלייה במספר התלונות נובעת מעלייה במודעות הציבור: "ניתן ללמוד ממנה כי בקרב לקוחות הבנקים גוברת המודעות לשירותי היחידה לפניות הציבור וכי הפונים מעוניינים לנהל את עסקיהם הבנקאיים תוך מיצוי מלוא זכויותיהם", כותבים בבנק ישראל.

עוד מציינים בבנק ישראל כי ב-818 תלונות התקבלה הכרעה, כאשר רק 12% מהתלונות נמצאו מוצדקות. במסגרת הטיפול בתלונות, שילמו הבנקים ללקוחות כ-2 מיליון שקל. בבנק ישראל מציינים כי עיקר התלונות המוצדקות עסקו בסירוב לפתיחת חשבון בנק ביתרת זכות ובליקויים בגביית חובות.

מספר הפניות ותלונות הציבור
 מספר הפניות ותלונות הציבור

בבנק ישראל מציינים כי התלונות עוסקות במגוון רחב מאד של נושאים, ולא נמצא שהן חוזרות על עצמן. "עם זאת מצאנו כי פניות רבות עסקו בנושאים הבאים: 18% מהתלונות קשורות באמצעי תשלום, 17% עסקו בחשבונות עו"ש כגון סירוב לפתיחת חשבון או הנפקת אמצעי תשלום בסיסיים. 15% עסקו באיכות השירות הבנקאי", כותבים בבנק ישראל ומוסיפים כי התפלגות הנושאים שכלל הפניות עסקו בהם בשנה הנסקרת אינה שונה באופן מהותי מהתפלגותם בשנת 2016.

הדוח מתייחס גם לנושא הלקוחות המוגבלים - לקוחות שהוטלה הגבלה על פעילותם מסיבות שונות. מספר הלקוחות המוגבלים נמצא הירידה והוא עמד אשתקד על 256 אלף לעומת 269 אלף בשנת 2016.

"במהלך 2017 ירד מעט מספר הלקוחות המוגבלים, כתוצאה מכך שמספר ההגבלות מצד גופים חוץ-בנקאיים (ההוצאה לפועל, כנ"ר, מרכזי הגבייה והקנסות ובתי הדין הרבניים) ירד בשעה שמספר ההגבלות הבנקאיות נותר יציב", מציינים בבנק ישראל.

צרו איתנו קשר *5988