כמה חברות הביטוח מחזירות לכם על כל שקל שמשלמים להן

השבוע פרסמה רשות שוק ההון את מדדי השירות בביטוח לשנת 2017 - וסיפקה הצצה מעניינת לתשלום שקיבל הלקוח במסגרת תביעות שאושרו • עיבוד נתוני הרשות מגלה באילו תחומים התשלום הממוצע עלה, ובאילו תחומים משולמות התביעות הגבוהות ביותר

דורית סלינגר / צלם: איל יצהר
דורית סלינגר / צלם: איל יצהר

חברות הביטוח שילמו בשנת 2017 תשלום כולל של כ-16.3 מיליארד שקל למבוטחיהן בתחומי הביטוח "הצרכניים" - שרלוונטיים לציבור הרחב ולא לעולם העסקי. הכסף שולם במסגרת 600 אלף תביעות ביטוח כמעט שהטיפול בהן הסתיים באותה שנה, ושאושרו על-ידי חברות הביטוח, כלומר שהן שילמו בגינן ולא דחו אותן.

מדובר בשיעור אישור תביעות כולל של 87%, בדומה לזה שנרשם בשנת 2016, ועל פי נתוני רשות שוק ההון, ב-2017 נרשמו בישראל כ-690 אלף תביעות בתחומי הביטוח, בעוד שבשנת 2016 נרשמו יותר מ-702 אלף תביעות ביטוח בתחומים הללו, ומתוכן אושרו כ-611 אלף תביעות, שבגינן שולמו באותה שנה על-ידי חברות הביטוח תשלומים בהיקף מצטבר של 14.7 מיליארד שקל.

כלומר, מעיבוד נתוני רשות שוק ההון, בשנת 2017 חלה עלייה של כ-10% בתשלומי תביעות הביטוח בפועל למבוטחים, וזאת לאחר שבשנת 2016 נרשמה עלייה של כ-5% בתשלום הכולל, ביחס ל-2015.

מהיכן הגיע השינוי הגדול בתשלום הכולל, אם באותה תקופה נרשם קיטון במספר התביעות שהוגשו, וגם במספר התביעות שאושרו? השינוי הוא בתמהיל התביעות שאושרו, ובהיקפי התשלום הממוצעים בשורת תחומים. למעשה, רק בתחומי הרכב רכוש (הביטוח המקיף וביטוח צד ג') וביטוחי הנסיעות לחו"ל חלה ירידה בהיקף התשלום הממוצע לתביעת ביטוח שאושרה, ובתחום האחרון זה קרה הן ב-2017 והן ב-2016, כנראה על רקע שינוי במאפייני הטיסות לחו"ל.

תביעת ביטוח
 תביעת ביטוח

עלייה בתשלום בסיעוד פרט ובאכ"ע

מוקדם יותר השבוע פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שבראשות דורית סלינגר, את מדד שירות חברות הביטוח לשנת 2017, ובו דירוגי שלל החברות שעובדות עם הציבור הרחב בתשעה תחומי ביטוח. זו השנה הרביעית שרשות שוק ההון מפרסמת את המדד, שבין יתר הנתונים כולל גם את התשלום הכולל ששילמו חברות הביטוח שנסקרו למבוטחים שתבעו אותן, במה שמספק הצצה מעניינת על היקפי התביעות הממוצעים בשלל תחומי ביטוח.

מהנתונים שפרסמה הרשות, ומעיבודם, עולה כי בשנת 2017 הסתיים הטיפול בכל מה שקשור ל-690 אלף תביעות בתחומי הביטוח הכללי (ביטוחי הרכב חובה, הרכב רכוש, והדירה - ביטוחי התכולה וביטוחי המבנה), בביטוחי הבריאות (כולל ביטוחי תאונות אישיות, הביטוח הסיעודי - פרט וקבוצתי, וביטוחי נסיעות לחו"ל), ובביטוחי החיים (למקרי מוות) ואובדן כושר עבודה. אגב, שלא כמו בדוחות הכספיים, הנתונים הללו ממש מציגים את הכסף שיצא, לעומת התביעות שנסגרו. כלומר, את התשלום בפועל למבוטחים, בלי התחשבות בעתודות של החברות.

ומהם עיקרי הנתונים שמצאנו בבדיקתנו? התשלום בתביעה ממוצעת בתחום הרכב חובה, שמספק מענה ביטוחי לנזקים גופניים בגין תאונות דרכים, עמד ב-2017 על קצת יותר מ-92 אלף שקל, בעוד שבביטוחי הרכב רכוש (ביטוח עצמי "מקיף" וביטוח צד ג'), התשלום הממוצע לתביעה שאושרה עמד על כ-16.5 אלף שקל לתביעה.

בביטוח הדירה-רכוש (תכולה ומבנה) עמד ב-2017 התשלום הממוצע לתביעה שאושרה על-ידי החברות על כ-28 אלף שקל, בעוד שבביטוחי נסיעות לחו"ל התשלום הממוצע לתביעות שאושרו עמד בשנה שעברה על 5,000 שקל.

בביטוחי הבריאות והתאונות האישיות התשלום הממוצע לתביעה שאושרה עמד על 18.1 אלף שקל ועל 20.6 אלף שקל, בהתאמה. מדובר בשני תחומי ביטוח צומחים מאוד, שחברות הביטוח שמות דגש גדול על שיווקם.

שחיקה בתוצאות בתחומי הסיעוד

ומה לגבי התחומים "הכבדים" יותר? חברות הביטוח שפועלות בתחום ביטוחי הסיעוד מדווחות כבר תקופה ניכרת על "הרעה" בתביעות, ועל שחיקה בתוצאותיהן. עיבוד נתוני מדד השירות של רשות שוק ההון מעלה, כי התשלום בגין תביעות הסיעוד פרט וקבוצתי יחדיו, וגם כל אחד בנפרד, גדלו בכל אחת מהשנתיים האחרונות. גם בשורת התביעה הממוצעת, הן בפרט והן בקבוצתי, התשלום הממוצע בתביעות שאושרו גדל.

כל זאת בעוד שמספר התביעות הכולל בסיעודי הקבוצתי ירד מהותית בשלוש שנות הבדיקה, וכך גם מספר התביעות המאושרות, שירד משמעותית בתחום זה (בגלל ביטול הביטוחים הקבוצתיים שהובילה הרגולציה). כמו כן בביטוחי הפרט חל גידול במספר התביעות שהוגשו, ובוודאי שחלה עלייה ניכרת במספר התביעות שאושרו, משיעור תביעות של 59% ב-2015, לשיעור אישור של 73% ב-2017 בביטוחי סיעודי פרט (בדומה לשיעור האישור שקיים, ושהיה קיים, בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים).

בהשוואה לתחומים אחרים, היקף התשלום בתביעת ביטוח שאושרה בביטוח סיעודי גבוה משמעותית מאשר בתחומים אחרים, מה שאולי מסביר את הזווית של חברות הביטוח, שנוטות לאשר הרבה פחות תביעות בתחום זה, לעומת, למשל, בביטוחי הרכב רכוש, שם שיעור התביעה הממוצעת נמוך בהרבה.

אגב, התשלום הכי גבוה בתביעה ממוצעת הוא בתחום ה"סיכון חיים", הלא הוא "ביטוח חיים טהור", או "ריסק מוות", שבו התשלום הממוצע בתביעה שאושרה עומד על כ-277 אלף שקל - גידול עקבי ביחס לשנים שעברו. בתחום זה שיעור התביעות המאושרות גבוה, ועומד על 93% בעקביות. מצד אחד בתחום זה כמעט תמיד אין מחלוקת על קרות האירוע (מות המבוטח), אלא שלעתים נסיבות הפטירה עלולות להוביל לאי-תשלום. גם ברכב חובה, שמבטח נזקי גוף בתאונות דרכים, היקף התביעה הממוצעת גבוה יחסית, וכך גם בביטוחי אובדן כושר עבודה.

ביטוחי אובדן כושר עבודה, המוכרים גם כאכ"ע, ושבהם כל תביעה שאושרה מסתכמת בתשלום ממוצע של כ-60 אלף שקל, מתאפיינים בשיעורי אישור תביעות נמוכים למדי, של פחות מ-80%. זה נכון גם לביטוחי תאונות אישיות ולביטוחי סיעוד. עם זאת, מורגשת עלייה משמעותית בתשלום הממוצע בביטוחי הסיעודי פרט ובביטוחי אובדן כושר עבודה, וזה קורה הודות להתערבות רגולטורית, בהובלת הממונה דורית סלינגר וצוותה, ובו הסגן הבכיר אסף מיכאלי, שפועלים לשינוי סטנדרטים בענפי הביטוח, בדגש על הענפים הללו, שבהם מצב המבוטח חלש ובעייתי באופן מסורתי.

תשעת התחומים שאותם סוקרת רשות שוק ההון במדדי השירות שלה, הצרכניים במהותם, שונים מהותית האחד מהשני בשלל היבטים חשובים, ובהם גם מועד מתן התשלום. ישנם ביטוחים שבהם התשלום ניתן בגין נזק משנים עברו, כמו רכב חובה, ויש ביטוחים שבהם התשלום ניתן למבוטח מיידית, כמו ברכב רכוש.

ואולם, רק כדי לסבר את האוזן, נציין כי התשלום הממוצע עבור תביעת ביטוח שאושרה על-ידי חברות הביטוח עמד בשנת 2017 על סך של 27,126 שקל, גידול של כ-12.6% ביחס לתשלום הממוצע שנרשם ב-2016, אז כל תביעה שאושרה שילמה בממוצע סך של כ-24,099 שקל. 

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988