הקלה לשוק: בעל שליטה בגוף מוסדי יורשה להמשיך ולהיות יו"ר

עוד טיוטה שנייה בנושא דירקטוריון גוף מוסדי שהוציא רשות שוק ההון: לפחות שליש מחברי הבורדים בגוף מוסדי גדול יהיו בלתי תלויים, שליש מחברי הבורד יהיו בעלי ידע בביטוח ופנסיה, ולהוציא מקרים חריגים שיצדיקו אישור מהפיקוח, על כל חברי הבורד להיות דוברי עברית

דורית סלינגר / צילום: חן גלילי
דורית סלינגר / צילום: חן גלילי

בעלי שליטה בגופים מוסדיים, וקרוביהם, יורשו להיות יושבי ראש של גופים מוסדיים. כך קובעת טיוטה שנייה שהוציאה היום רשות שוק ההון בעניין "דירקטוריון גוף מוסדי". הגופים המוסדיים שתחת פיקוח רשות שוק ההון אחראים יחדיו על יותר מ-1.7 טריליון שקל.

ההיתר לבעל שליטה או לקרובו להיות יו"ר של הגוף המוסדי הוא למעשה חזרה לאחור מהנחיה שהייתה כלולה בטיוטה הראשונה, שלפיה בעלי שליטה לא יורשו להיות יו"רים של גוף מוסדי, וזאת לאחר ביקורת חריפה שנשמעה מהשוק, בעיקר מצד גופים שבראשם נמצא בעל השליטה, ומאבק עיקש מצדם בהוראה זו. מאבק שעתה נושא פרי. בשוק ישנם כמה בעלי שליטה שהינם יו"רים של גופים מוסדיים, כגון יאיר המבורגר, ערן גריפל, רן שחם ודב ילין.

עם זאת, אין מדובר בשימור המצב הקיים ביחס לבעלי השליטה. זאת משום שהטיוטה קובעת שורה ארוכה של הוראות ממשל תאגידי והגבלות על פעילות הדירקטוריון, בדגש על כוחו של בעל השליטה, כולל התייחסות לכך שאם בעל שליטה הוא היו"ר אזי לפחות מחצית מחברי הבורד יהיו בלתי תלויים.
כמו כן, בטיוטה הראשונה הרשות הגבילה את כהונת היו"רים ל-6 שנים, ואילו עתה היא מתירה לגופים לקבוע מדיניות עצמאית בהיבט זה, וזאת בדומה להנחיות הפיקוח על הבנקים.

עוד קובעת הטיוטה השנייה בעניין תפקידי והרכב הדירקטוריונים בגופים מוסדיים, כי לפחות שליש מחברי הבורדים בגוף מוסדי גדול יהיו בלתי תלויים, כשבגוף מוסדי קטן יהיה מדובר בלפחות בשיעור של 25%. כמו כן, הטיוטה החדשה כבר לא דורשת כי היו"ר של גוף מוסדי יהיה תושב ישראל, במידה ובעל השליטה יהיה זר.

כמו כן רשות שוק ההון רוצה שלפחות שליש מחברי הבורד יהיו בעלי ידע בביטוח ופנסיה, לפחות מחצית בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ולפחות דירקטור אחד יהיה בעל ניסיון בניהול סיכונים או בניהול השקעות. גם כאן מדובר בהקלה ביחס לטיוטה הקודמת, אז רצתה הרשות שגם יהיה דירקטור בעל ידע בסייבר בכל גוף מוסדי. עוד קובעת הטיוטה, בין היתר, כי להוציא מקרים חריגים שיצדיקו אישור מהפיקוח, על כל חברי הבורד להיות דוברי עברית. עתה קובעת הרשות גם שיינתן ייצוג "הולם" לשני המינים בכל בורד, בדומה לטיוטה הראשונה .

בנוסף, הטיוטה כוללת שורת הוראות חשובות נוספות לשיפור הממשל התאגידי בשוק המוסדי, בהן דרישות לוועדות איתור, קביעה כי תהיה כהונה של 9 שנים לדירקטור בלתי תלוי עם קושי ממשי לפטר אותו, שיפור כשירות מקצועית, מניעת זיקה אישית ועוד.

צרו איתנו קשר *5988