עוקבת ישראל: הרכבת מחפשת משרד חקירות לריגול

אתם עובדים או ספקים של רכבת ישראל? אתם עלולים להיות נתונים למעקב ולצילום ואף לחקירות במשרדי החברה • נוסעים ברכבת? החל משנת 2020 חלק מהקרונות יהיו מצולמים • רכבת ישראל מבקשת להעסיק משרד חקירות שיספק לה צילום סמוי במקומות רגישים, עבודה בכיסוי בחברה, מעקבים וחקירת אנשים • רכבת ישראל: "כחלק מעבודתה השוטפת נדרשת החברה לבצע בקרה מסוגים שונים, בפרט בהיבטי אבטחה וביטחון"

רכבת ישראל /צילום: דוברות רכבת ישראל
רכבת ישראל /צילום: דוברות רכבת ישראל

אתם עובדים או ספקים של רכבת ישראל? קחו בחשבון שאתם עלולים להיות נתונים למעקבים ולצילום סמוי, ואפילו לחקירות במשרדי הרכבת. אתם נוסעים ברכבת ישראל? קחו בחשבון שהחל משנת 2020 חלק מהקרונות שבהם תיסעו יהיו מצולמים.

בדיקת "גלובס" מעלה כי מאחורי מכרז תמים כלפי חוץ שפרסמה לאחרונה רכבת ישראל, מסתתרת התנהלות שעלולה להיות מטרידה או להביא לפגיעה בפרטיות.

במכרז שפרסמה לאחרונה רכבת ישראל (מספר 1176), היא מזמינה משרדי חקירות שמעוניינים בכך להגיש מועמדות להתקשרות למתן שירותי חקירות לרכבת ישראל. לפי תנאי המכרז, תקופת ההתקשרות היא בת 24 חודשים עם זכות ברירה לרכבת בלבד להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, המצטברות ל-36 חודשים מתום התקופה הראשונה (כלומר, התקשרות של עד לחמש שנים).

בקרה על חלק מ-4,000 עובדי החברה

מסמכי המכרז מפרטים מהם שירותי החקירה שרכבת ישראל רוצה להפעיל באמצעות משרד החקירות שייבחר במכרז. לפי נספח א' למכרז, המטלות שיידרשו החוקרים לבצע לפי הוראת רכבת ישראל יהיו, בין היתר: צילום סמוי באמצעות מצלמות וידאו זעירות המוסתרות במקומות רגישים לצורך שליטה, חשיפה, גניבות/מעילות, עבודה בכיסוי (השתלה) בחברת רכבת ישראל, וחקירת אנשים במשרדי הרכבת.

דרישות רכבת ישראל ממשרד החקירות שהיא מתעתדת להעסיק לא מסתיימות כאן. מטלות נוספות שבכוונת הרכבת להטיל על החוקרים: חקירה כללית על אדם פרטי, חקירה כללית על חברה (לבדיקת איתנות פיננסית), מעקבים לרבות תימלול, איתור כתובת בכל חלקי הארץ, איתור מקום עבודה בכל חלק הארץ, איתור כתובת לפי מספר טלפון, איתור מספר טלפון של אדם או ברה, איתור פרטי בעלות על כלי רכב, איתור כלי רכב על פי מס' ת.ז/ח.פ, בדיקת פוליגרף, בדיקה גרפולוגית, וביצוע מטלות נוספות (אשר אינן מוגדרות מראש) בתחום שירותי החקירה.

לפי מידע שבידי "גלובס", המשמעות האופרטיבית של כל אותן מטלות שיצטרך לבצע משרד החקירות עבור הרכבת היא, בין היתר, מעקב אחרי ספקים שעובדים עם הרכבת כדי לבצע בקרה עליהם. בנוסף יש 4,000 עובדים ברכבת שעל חלקם צריך לבצע בקרה.

אגב, תנאי המכרז דורשים סודיות מוחלטת מהחוקרים שיעבדו עבור הרכבת באשר לטיב העבודה שהם מבצעים. נספח ד' למסמכי המכרז שעליו צריכים לחתום המתמודדים כולל התחייבות: "לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע העבודה עבור רכבת ישראל, על תוכנה, או על היקפה לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי הממונה על הביטחון ברכבת ישראל, או מי מטעמו".

עוד נדרש כל מתמודד במכרז להתחייב "להודיע לרכבת מיד אודות כל חשש לפריצה או לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלותו. במידה ויינקטו נגדי הליכים אשר על פי דין יאלצו אותי לחשוף את המידע, אני מתחייב להודיע על כך לרכבת באופן מיידי על מנת לאפשר לרכבת לנקוט בכל האמצעים כדי להגן על סודיות המידע, ובכל מקרה לא אחשוף או אגלה אלא את החלק הנדרש במפורש ומכוח הדין ולאחר שאנקוט את כל הפעולות האמורות לעיל".

מעקב גם אחר מה שנעשה בקרונות

המתמודדים במכרז נדרשים לחתום בנוסף על כך שהם יודעים שהם עשויים להיחשף למידע אשר על פי דין ועל פי הכללים הנהוגים אצל הרכבת והם מחויבים לשמור על הסודיות המלאה, וכי אם יפרו את חובת הסודיות הם יהיו חשופים לתביעות אישיות הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.

ולסיום, נזכיר כי גם אם רכבת ישראל אינה מתכוונת לעשות שימוש במשרד החקירות כדי לצלם בתוך הקרונות, בקרוב מאוד חלק מהקרונות יהיו מצולמים. לאחרונה רכשה הרכבת כ-330 קרונועים חשמליים החדשים מדגם סימנס שיפעלו החל משנת 2020 בין היתר בקו המהיר לירושלים, וכן בקווים נוספים שיעברו הסבה לחשמל בשנים הקרובות. הסבת רשת הרכבות לחשמל והפעלת רכבות נוסעים חשמליות צפויות להביא לשיפור משמעותי בחוויית הנסיעה ברכבת. הקרונועים יגיעו עם מערכת אוטומטית לספירת נוסעים באמצעות מצלמה, המאפשרת תמונה בזמן אמת של מספר הנוסעים ברכבת, בדיוק של 95 אחוזים. מצלמה כזו תאפשר, מן הסתם, גם מעקב אחר מה שנעשה בקרונות.

מרכבת ישראל נמסר בתגובה: "כחלק מעבודתה השוטפת, נדרשת רכבת ישראל לבצע בקרה מסוגים שונים, בפרט בהיבטי אבטחה ובטחון, במתחמי הרכבת הפרוסים בכל רחבי הארץ. אין מדובר על שירות חדש, כי אם פנייה לספקים למתן שירות שניתן בעבר לרכבת, במסגרת מכרז קודם שתוקפו הסתיים לאחרונה". 

"לכל סעיף במכרז יש מגבלות חוקיות"

בעל משרד חקירות ותיק שעמו שוחחנו היום (ב') רחוק מלהתרגש מתנאי ופרטי המכרז של רכבת ישראל. לדבריו, "כל העניין של מכרז לחקירות פרטיות והעסקת חוקרים פרטיים מקובל בגופים גדולים". יתר על כן, לדבריו, "כל גוף גדול במשק מעסיק היום חוקרים פרטיים לצרכים שונים, החל מבנק ישראל, דרך משרד הפנים, הסנגוריה הציבורית, משרד התחבורה, בזק, עמידר ועוד. אפילו המשטרה נעזרת בחקירות פרטיות במקרים של תביעות אזרחיות אישיות נגד שוטרים. ככה שבהיבט הזה המכרז הוא לגיטימי לגמרי ואף מקובל".

עם זאת, החוקר הפרטי מזכיר שכל הפעילות שלו ושל חבריו חייבת להיות בהתאם לחוק. "לכל סעיף שמופיע במכרז, למשל, הפעלת מצלמות וידיאו סמויות, השתלת עובדים סמויים, מעקבים וכיו"ב יש את המגבלות החוקיות שלו. אם נניח אתה רוצה לצלם באופן סמוי בשטח מקום העבודה שלך, אתה חייב שהצילום יעמוד בקריטריונים של צנעת הפרט. אסור לצלם אדם בד' אמותיו ואסור לצלם עובד 24 שעות ביממה במקום עבודתו מבלי לומר לו שהוא מצולם. אבל מצד שני, כן מותר לצלם עובד כשיש נגדו חשדות למעילה או גניבה ובלבד שלא פגעת בצנעת הפרט שלו ולא צילמת אותו בשירותים, במקלחת, או במקום אחר שיכול להביא לפגיעה קשה בפרטיות שלו שאותה אסור להפר".

האם מותר לעשות שימוש במצלמות וידיאו בקרונות הרכבת? (מרכבת ישראל נמסר כי אין בכוונתה לצלם בתוך הקרונות).

"בעיקרון, מותר לתעד בתוך קרון רכבת שכן הוא מקום ציבורי. אבל צריכה להיות תכלית לתיעוד. למשל, אם ידוע על כך שיש גניבות ברכבת אז כדי למנוע את הפשע אפשר לצלם ולתעד עד שייתפס הגנב".

אבל "על הדרך" יצולמו גם נוסעים תמימים. בטח אם הציוד מותקן באופן קבוע.

"נכון. במקרה כזה חייב להיות שלט שהקרון מצולם וכשעושים שימוש בצילומים אסור להשתמש בצילומים של נוסעים תמימים שנניח מחטטים באף או מתנשקים עם בת הזוג, אלא, אם להמשיך את הדוגמה שנתתי, מותר לעשות שימוש רק בצילומים שבהם רואים את הגניבה. בכל מקרה, גוף גדול כמו רכבת ישראל חייב להתקשר עם משרד חקירות גדול ורציני כדי שהוא יוכל לספק שירותים ברמה הנדרשת כפי שמתואר במכרז".

שאלה לסיום - לפי מפרט המכרז, הרכבת רשאית לחקור אנשים במשרדיה באמצעות משרד החקירות. זה חוקי?

"כן. זה בהחלט חוקי. לא רבים יודעים אבל לחוקר פרטי מותר לבצע חקירות של אנשים. עם זאת, בניגוד למשטרה למשל, לחוקר אסור להכריח את האדם להיחקר וזה חייב להיעשות בהסכמתו של הנחקר. אבל אל דאגה, חוקרים יודעים לגרום לנחקר לשתף פעולה בכל מיני תרגילי חקירה".

צרו איתנו קשר *5988