מוטב מאוחר: אורון דיווחה לבורסה על התאונה באתר הבנייה

שבועיים לאחר תאונת העבודה שגבתה את חייו של פועל, עדכנה קבוצת אורון כי האתר ייסגר עד ה-6 לאוגוסט • רשות ני"ע: "נושא תאונות העבודה באתרי בנייה הוא תופעה כואבת, שדורש טיפול רוחבי"

תחנת אגירה שאובה בגלבוע /צילום: יחצ
תחנת אגירה שאובה בגלבוע /צילום: יחצ

הלחץ השפיע: לאחר דרישות של הקבוצה למאבק בתאונות הבניין והמכון לאחריות תאגידית לחייב חברות ציבוריות לדווח על תאונות עבודה, ומכתבים שנשלחו בנושא לרשות לניירות ערך ולגורמים נוספים, נראה שלדרישה יש השפעה בפועל.

קבוצת אורון אחזקות והשקעות  המשמשת כקבלן משנה בפרויקט אגירה שאובה בגלבוע דיווחה לפני זמן קצר לבורסה על התאונה, החקירה והעובדה שהאתר נסגר עד ה-6 לאוגוסט.

על פי הדיווח לבורסה: "החברה מעדכנת בזאת, בתגובה לפרסומים בתקשורת בדבר אירוע שאירע במהלך ה- 13 ביולי 2018 במהלך עבודות בפרויקט אגירה שאובה בגלבוע ('הפרויקט') במסגרתו פועלת החברה כקבלן משנה, כי על פי מידע שנמסר לה ממזמין העבודה בפרויקט, לא ניתן לחזור לעבודה באתר הפרויקט לפני יום 6 באוגוסט 2018. למיטב ידיעתה של החברה, הפסקת העבודות היינה על רקע אירוע במסגרתו התנתק דוד בטון מכבל משאית מנוף בתוך פיר באתר הפרויקט וכתוצאה מכך קיפח את חייו עובד המועסק על ידי קבלן משנה המבצע עבודות עבור החברה בפרויקט, ונפצעו מספר עובדים נוספים. עם קרות האירוע, כפי שנמסר לחברה, ניתן צו הפסקת עבודות, אשר הוארך מספר פעמים ובשלב זה, כאמור לא ניתן לחזור לעבודה לפני יום ה-6 באוגוסט 2018. כמו כן, לשלמות התמונה יצוין כי נמשכת חקירת האירוע על ידי הגורמים המוסמכים".

עוד נכתב בדיווח כי: "למועד הדוח, בהתחשב, בין היתר, בשלבים המתקדמים לסיום עבודות החברה בפרויקט, מעריכה החברה כי לא צפויה השלכה מהותית על פעילותה כתוצאה מהאירוע".

נזכיר כי לפני יומיים שלחו הדס תגרי מהקבוצה למאבק בתאונות הבניין וליעד אורתר מנהל המכון לאחריות תאגידית מכתב ליו"ר הרשות לניירות ערך ענת גואטה, בו הועלתה השאלה האם הרשות הורתה לחברות היזמיות או לחברת הביצוע לדווח לבורסה על התאונה. בין היתר נכתב אודות התאונה וסגירת האתר וכי: "דומה שמכלול האירועים האמורים לא יכולים להותיר מקום לספק כי בהתרחשותה של התאונה והאירועים שבאו בעקבותיה יש משום עניין רב למשקיע הסביר ולו בשל הנזקים הכלכליים והתדמיתיים והחשש הממשי שאלו יגברו, אף בהתעלם משיקולי אכפתיות אנושית.

"קשה להניח שאין שיעור משמעותי מבין משקיעים אלה, אשר אך יום קודם לתאונה יידעה אותם 'אלקטרה בנייה' אודות זכייתה במכרז להקמת מנהרת תשתיות בפרויקט חיבורי נמל מפרץ חיפה, אשר לא יבקשו לתת דעתם לשלוש תאונות קטלניות שהתרחשו במנהרות של פרויקט אחר בזכיינות החברה. דומה, שדי בסיקור הנרחב לתאונה בתקשורת הכלכלית כדי להעיד על העניין הרב שציבור המשקיעים צפוי לגלות בדיווח זה, לכל הפחות כפי שמעריכים זאת עורכי התקשורת הכלכלית שבכך מומחיותם. לאור כל האמור, אנו סבורים כי הימנעות החברות מלדווח על התאונה מהווה הפרה של חובות הדיווח האמורות, המצריכה פעולה מתקנת של הרשות לניירות ערך".

עמדת הרשות שנשלחה בתגובה למכתב הייתה כי: "נושא תאונות העבודה באתרי בנייה הוא תופעה כואבת, שדורש טיפול רוחבי. חוק ניירות ערך מחייב תאגידים מדווחים לדווח על אירועים מהותיים למשקיע, וככל שתאונת עבודה מהווה אירוע כזה באותו תאגיד אזי הוא כמובן מחוייב בדיווח".

עמדה זו אינה גורסת כי בכוונתה לחייב את החברות באופן גורף לדווח על תאונות, אולם העובדה שהחברה דיווחה היום לבורסה מעידה כי ייתכן ומשהו משתנה בגישה, הן של החברות וייתכן שגם בגישתה של הרשות.

צרו איתנו קשר *5988