חדשות טובות לכלכלה הישראלית: דירוג האשראי עלה רשמית

דירוג האשראי של ממשלת ישראל עולה מ-A פלוס בדרגה אחת ל-AA מינוס • לאחר העלאת הדירוג מצטרפת ישראל למועדון המצומצם והמכובד של המדינות המדורגות AA המונה 15 מדינות

חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P פרסמה היום (ו') כי העלתה את דירוג האשראי של מדינת ישראל בדרגה אחת לרמה של AA- עם תחזית 'יציבה'. מדובר בפעולת דירוג ראשונה מאז ביקורם השנתי של נציגי החברה בישראל, שהתקיים בחודש יולי האחרון. ההודעה של חברת הדירוג משלימה תקופה של שנה בה תחזית הדירוג עמדה על 'חיובית'. כזכור לפי כשבועיים חברת הדירוג Moody's עדכנה את תחזית הדירוג של המדינה ל'חיובית'.

מעניין לציין כי ההעלאה הצפויה בדירוג האשראי לא קיבלה היום ביטוי במסחר במט"ח ושער השקל שמר על יציבות מול הדולר והאירו. זאת למרות שהעלאת דירוג אמורה לגרום לייסוף בשער השקל בגלל הציפיות להגדלת ההשקעות בישראל.

שר האוצר, משה כחלון אמר כי: "האמון שמביעים בנו הגופים הכלכליים החזקים בעולם מאפשר לנו להמשיך ולהצמיח את המשק ובעזרת פירות הצמיחה לקיים מדיניות של צמצום פערים חברתיים וחיזוק מעמד הביניים והשכבות החלשות. העלאת הדירוג לרמה של AA - תחסוך לנו הוצאות מימון של מיליארדי שקלים אותם נפנה עבור המשרדים החברתיים - הבריאות, החינוך והרווחה. נמשיך להוביל מדיניות כלכלית וחברתית נטולת פניות, ממלכתית ואחראית שרואה את האזרח הישראלי במרכז".

החשב הכללי, רוני חזקיהו אמר כי "העלאת הדירוג של מדינת ישראל לרמה הגבוהה ביותר אי-פעם משקפת את הכרת הגופים הכלכליים הבינלאומיים בחוזקה של כלכלת ישראל ומדגישה את החשיבות בקידום מדיניות המעודדת צמיחה תוך שמירה על משמעת פיסקלית".

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, מברכת על החלטת חברת S&P: "ההחלטה משקפת אמון של המוסדות הבינלאומיים במדיניות הכלכלית של הממשלה, ובמדיניות המוניטרית שהנהיג בנק ישראל שתרמה לצמיחת המשק וליכולתה של הממשלה לעמוד בהתחייבויותיה העתידיות . ההחלטה מהווה הוכחה נוספת לחשיבות של ההפחתה המתמשכת של יחס החוב לתוצר, ולתרומתה של הירידה בנטל החוב לחוסנה של כלכלת ישראל". 

מעל סין ויפן

העלאת הדירוג מכניסה את מדינת ישראל לרשימה מצומצמת של מדינות בדירוג אשראי "במשפחת ה-AA ", וממקמת את ישראל מעל מדינות רבות כמו סין, יפן, צ'ילה ואחרות. בהודעה לעיתונות שפרסמה היום החברה, צוין שהעלאת הדירוג באה על רקע שיפור במדיניות הפיסקלית של ממשלת ישראל, אשר לצד ביצועים כלכליים חזקים במיוחד, הביאו לירידה ניכרת ביחס החוב הממשלתי נטו לתוצר בשנים האחרונות. נציגי חברת הדירוג מדגישים את חוזקות הליבה של דירוג האשראי של ישראל, כגון: כלכלה מגוונת, מודרנית ומשגשגת, חשבונות חיצוניים חזקים, משמעת פיסקלית ומסגרת מוניטרית גמישה.

בחברת S&P מעריכים כי כלכלת ישראל תצמח בשיעור ממוצע של כ-3.3% בשנים 2018-2021, כאשר גורמי הצמיחה העיקריים יהיו הצריכה הפרטית, המשך פעילות השקעות של תאגידים וכן ביצועים חזקים בתחום יצוא השירותים. בדוח מצוין כי הצמיחה החזויה הינה מעל לביצועים הכלכליים האיתנים של ישראל מאז המשבר הפיננסי העולמי שהחל ב-2008. באופן ספציפי, התוצר במונחי דולר גדל ביותר מ-50% בהשוואה לשנת 2010 ושיעור האבטלה נמצא בשפל היסטורי.

בהודעת החברה מצוין כי למרות הפוליטיקה המקומית המפולגת, הקואליציה העבירה בהצלחה את התקציב הדו-שנתי לשנים 2017-2018, ואת התקציב לשנת 2019. יתרה מכך, במהלך השנים האחרונות האנליסטים רואים מחויבות גוברת למשמעת פיסקלית, יחד עם עמידת הממשלה ביעדים התקציביים שלה, במיוחד ע"י ציות לכללים הפיסקליים. כמו כן, מודגשת החשיבות של הסכם ההוצאות הרב שנתי עם משרד הביטחון, מקור לגידול בהוצאות בשנים הקודמות.

נציגי החברה מציינים כי המבנה המגוון של הקואליציה עלול להגביל את יכולת הממשלה לטפל בסוגיות מבניות ארוכות טווח של המשק והחברה, כגון עודף בירוקרטיה, פערי תשתיות, השתתפות של אוכלוסיות חלשות בשוק העבודה, כישורים ירודים של קבוצות מסוימות בחברה וסוגיות הקשורות לשוק הדיור. האנליסטים צופים המשך בהבדלי הגישות בין ארה"ב לבעלי עניין אחרים (בעיקר האיחוד האירופי) בנוגע לתהליך השלום עם הרשות הפלסטינית, במיוחד לאחר החלטת הממשל האמריקאי על העברת השגרירות לירושלים. כמו כן, הם מציינים כי הסיכונים הגיאופוליטיים הביטחוניים, על אף שעודם גבוהים, התמתנו במידת מה.

בהודעת האוצר מדגישים כי בחברת הדירוג מציינים שהסבירות להיחלשות פיסקלית מהותית פחתה. זאת מכיוון שהצמיחה הכלכלית האיתנה אמורה לאפשר לממשלה לפצות על קיצוצי המיסים האחרונים וכן להכיל לחצים להוצאות בתחומים שונים. האנליסטים מאמינים כי הצעות מהותיות להגדלת הוצאות, למשל אלו הקשורות למטרה המוצהרת של שיפור התשתיות הציבוריות, ככל הנראה לא יפגעו ביציבות הפיסקלית, זאת בעיקר הודות להפגנת מחויבות המדינה ולקונצנזוס הפוליטי הקיים כלפי הגבלת החוב הציבורי.

עוד מצוין בדוח כי ביצועי יצוא חזקים ופיתוח מתמשך של מאגרי הגז הטבעי בחופי ישראל תורמים למעמדה החיצוני של מדינת ישראל. המאזן החיצוני של ישראל ממשיך להתחזק ומעמדה של המדינה כמלווה נטו מול העולם מתגבר. מחירי הדיור מצוינים כאחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני המשק הישראלי.

חברת S&P מציינת כי פעולת דירוג חיובית נוספת עשויה לנבוע מביצועים פיסקליים חזקים, אך סבירות זו נמוכה כיום. לחילופין, היחלשות של הביצועים הכלכליים או הפיסקליים, כמו גם התגברות משמעותית בסיכונים הביטחוניים עלולים לפגוע בדירוג האשראי של ישראל.

"יום חג לכלכלה הישראלית"

יו"ר בית ההשקעות פסגות מיכל עבאדי בויאנג'ו שהיתה החשבת הכללית בשנים 2011-2017 אמרה הערב כי "מדובר ביום חג לכלכלה הישראלית". בהודעה שפרסם בית ההשקעות אמרה בוינאג'ו כי העלאת הדירוג הושגה בזכות "מאמצי המדינה להוריד את יחס החוב- תוצר, לשמור על גירעון נמוך ומנגד לפעול להגדלת הצמיחה הם בין הגורמים המשמעותיים להצלחה כבירה זו. אני תקווה שבקרוב נזכה להעלאות דירוג גם בחברות מדרגות נוספות". כלכלנים בכירים אחרים שברכו על הצעד אמרו ל"גלובס" כי לצד ההישג העלאת הדירוג "מגבירה את כובד האחריות על קובעי המדיניות לשמור על מסגרות התקציב - אחריות שמתחדדת על-רקע שנת הבחירות ודרישות מערכת הביטחון".

"במבט קדימה יתכן שישראל נמצאת כעת בשיא" אומר אלכס זבזי'נסקי הכלכלן הראשי של ההשקעות מיטב דש "המשק ממצה את הפוטנציאלי צמיחה שלו עם אבטלה ברמות הנמוכות היסטורית. בתנאים כאלה היינו מצפים לראות גרעון ממשלתי אפסי, אך בפועל הגירעון צפוי להיות השנה קרוב ל-3%. זה לא גירעון נמוך למשק בשלב זה של מחזור העסקים. שנית, המשק עבר שנים של צמיחה גבוהה תוך עלייה חדה במחירי הדירות ועלייה מהירה בחוב הצרכני. נשאלת השאלה, מה יקרה כשהריבית תעלה ואיך תוכל להגיב מדיניות הריבית כשהצמיחה תהפוך להאטה או מיתון כפי שקורה מדי פעם".

אם העלאת הדירוג תחזק את אווירת הזחיחות וחוסר האחריות בממשלה - אפשר יהיה לסמן אותה כנקודת ציון בדרך למשבר הבא.

צרו איתנו קשר *5988