Car2Go מכבידה על שגריר: הפסידה 2.5 מ' שקל במחצית השנה

התרחבות Car2Go לערים נוספות ומעבר לים, לצד קידום מיזם האופניים השיתופיים, העיבו על תוצאותיה הכספיות של חברת שירותי הדרך שגריר במחצית הראשונה של 2018, למרות הגידול בהכנסות מיזם הרכב השיתופי

מכונית של Car2Go בתל אביב / צילום: יח"צ
מכונית של Car2Go בתל אביב / צילום: יח"צ

הכיוון השלילי שהציגה אתמול חברת שירותי הדרך שגריר בדוחותיה הכספיים לא נעלם מעיני המשקיעים, ששלחו את מנייתה לירידות חדות של כ-6% והשלימו לה צניחה של כ-25% מתחילת השנה. במוקד ההרעה בתוצאות עומדת חברת הרכב השיתופי קאר2גו (Car2Go). היום נסחרה מניית שגריר  במחזור קטן ובעליות קלות שעמדו בשעות הצהריים על כ-0.5%-1%.

בסיכום רבעוני נהנתה שגריר מעלייה של 3% בסך הכנסותיה שהגיעו ל-56 מיליון שקל, אולם הרווח הגולמי שלה נשחק, וזה התפעולי ירד אף בצורה חדה יותר. בשורה התחתונה רווחיה לתקופה זו התכווצו כמעט ב-60% ועמדו על פחות מ-2 מיליון שקל.

בתקופת המחצית הכיוון בדוחות דומה, עם שיפור של יותר מ-5% בהכנסות, שהגיעו ל-113 מיליון שקל, לצד מגמה שלילית בשורה הגולמית והתפעולית - ועם צניחה של יותר מ-40% ברווח הנקי שהסתכם בפחות מ-5 מיליון שקל.

פילוח תוצאות שגריר
 פילוח תוצאות שגריר

שגריר, שבשליטת חברת די.בי.אס.איי של בועז דותן ויוסי בן שלום, עוסקת בשני תחומים - העיקרי הוא אספקת שירותי רכב שונים לחברות ביטוח דוגמת שירותי דרך, מרכזי שירות לרכב, שירותים לדירה ועוד. בנוסף היא מחזיקה בשליטה במיזם שיתוף והשכרת המכוניות קאר2גו.

בחודש שעבר הגדילה שגריר את חלקה בקאר2גו, בהשקעה של כ-3.5 מיליון שקל ששיקפה לקאר2גו שווי של כ-40 מיליון שקל, וחלקה בחברה הבת הגיע לכ-82%. למרות זאת, בדוחות מציינת שגריר כי היא פועלת לגיוס משקיע או שותף אסטרטגי לחברה הבת, "אשר עשוי להיות בעל ערך מוסף לקידום יעדיה ומטרותיה של קאר2גו".

בסיכום רבעוני, בעוד בפעילות מתן השירותים לחברות הביטוח רווחיה התפעוליים של שגריר שמרו על יציבות, קאר2גו הסבה לה הפסד תפעולי רבעוני של 2 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי דומה ברבעון המקביל, וזאת בגין התרחבותה שככל הידוע דורשת משאבים משמעותיים.

בתקופת המחצית ההפסד התפעולי של קאר2גו הגיע לכ-2.5 מיליון שקל, אחרי רווח תפעולי כפול מכך (5 מיליון שקל) במחצית הראשונה של 2017. הכנסות קאר2גו הרבעוניות עלו ב-18% והתקרבו ל-10 מיליון שקל ובמחצית השנה עלו ב-13% ל-19 מיליון שקל.

בשגריר מציינים כי לצד התרומה להכנסות, הרחבת הפעילות של קאר2גו לערים חיפה, ראשון לציון וירושלים, וכן מעבר לים (מלטה), נוסף לקידום מיזם האופניים השיתופיים של קאר2גו, העיבו על התוצאות.

בחברה מסבירים כי הרחבת הפעילות מתאפיינת "בהוצאות גבוהות בשלב הראשוני ומיעוט מנויים", עם עלייה בהוצאות השיווק וההנהלה בעיקר בשל הגדלת מצבת כוח אדם והשקעת משאבים למיתוג ופרסום.

בשגריר מפרטים כי "כל מערך חדש מאופיין, בשלביו הראשונים, בהוצאות חדשות כגון השכרה או הוצאות פחת בגין הרכבים, צוות ניהול ותפעול המערך, התאמת הטכנולוגיה ועלויות הרכשת לקוח (פרסום, מיתוג וכדומה) ומנגד במיעוט מנויים ובהכנסות הנובעות משימוש בפועל, תוך צמצום הפערים בין ההכנסות להוצאות עם הצטרפותם של משתמשים חדשים".

עוד מציינים בשגריר כי בסיכום מחצית השנה נרשמה גם עלייה בעלויות בגין המערכת הטכנולוגית של החברה הבת גו טו מוביליטי - העוסקת בפיתוח טכנולוגי לשירותי הקמה, ניהול ותפעול צי רכבים שיתופיים, ומוסיפים בעניינה, כי החברה פועלת גם פה לאיתור וגיוס משקיע או שותף אסטרטגי כדי "לאפשר פיתוח מואץ של הטכנולוגיה".

בסיכום מחצית השנה מספקת שגריר גם סימן שלילי לגבי הפעילות של קאר2גו בתל אביב, כשהיא מציינת כי נרשמה ירידה ברווחיות "בעקבות המעבר לשלב התפעולי והגידול בעלויות ניהול ותפעול המערך".

למרות המגמה השלילית המובהקת במניית שגריר מתחילת 2018, מאז הנפקת מניות החברה בבורסה, בסוף יוני 2016, היא מציגה זינוק של כמעט פי 3 בערכה - ומשקפת לשגריר שווי נוכחי של כ-130 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988