ורמוס נגד פז: "הגדלת ההון לא נוצלה להרחבת הפעילות"

קרן נוקד קפיטל, המחזיקה בכ-2% ממניות פז נפט, העלתה במכתב להנהלת פז ולדירקטוריון שלל טענות בנוגע להתנהלות הפיננסית והעסקית של החברה, שהובילה להתפטרותו של היו"ר יצחק עזר • פז בתגובה: "נקודת המבט של מי שנושא באחריות לחברה וליציבותה עשויה להיות שונה מתיאבון הסיכון של מי שאינו נושא באחריות כלשהי"

רועי ורמוס / צילום: שלומי יוסף
רועי ורמוס / צילום: שלומי יוסף

נמשך חוסר השקט בחברת האנרגיה פז נפט . לאחר ההתפטרות המפתיעה של יו"ר החברה, יצחק עזר, בשבוע שעבר מתפקידו, שחשפה חילוקי דעות קשים בינו לבין המנכ"ל הדומיננטי יונה פוגל וגורמים נוספים בהנהלה ובדירקטוריון החברה, כעת נחשפת ביקורת חריפה על התנהלותה של פז מצידה של קרן נוקד קפיטל של רועי ורמוס ושלומי ברכה.

בהמשך להתפטרותו של עזר, שהעלה טענות בנוגע לדרך ניהולה של פז, המבנה הארגוני שלה ואסטרטגיית הפעילות שלה, נוקד קפיטל, שמחזיקה בכ-2% ממניות פז, פנתה במכתב חריף להנהלת החברה והדירקטוריון. במכתב היא מעלה שלל טענות בנוגע להתנהלות הפיננסית והעסקית של החברה, ודורשת כי דירקטוריון החברה ינהל דיון בנושאים הרלוונטיים. בנוקד גם התייחסו לביצועי מניית פז, שלגביה ציינו כי התשואה שהיא מציגה בשלוש השנים האחרונות, של כ-15%, נמוכה גם אבסולוטית וגם ביחס למתחרות, למרות תנאי רקע נוחים.

בעניין מצבה הפיננסי של פז, בנוקד ציינו בין היתר ירידה בתשואה על ההון העצמי של החברה בעשור האחרון, מ-20% ל-15%, לצד עלייה ניכרת בהון העצמי, ל-4.1 מיליארד שקל בסוף 2017, לעומת 2.7 מיליארד שקל ב-2007, ש"לא תורגמה לשיפור ברווח וב-EBITDA (רווח לפני התאמות שונות א'ל)".

יתרות גדולות, דיבידנד נמוך

לפי נוקד, אי ניצול השיפור בהון "לצרכי הרחבה משמעותית של הפעילות או לצורך החזר הון לבעלי המניות", הוביל "לשחיקה מהותית בתשואה על ההון של החברה ובהתאם לאובדן ערך רב לבעלי המניות".

בנוקד ציינו גם כי למיטב ידיעתם "אין לחברת פז כיום תוכניות מוגדרות להשקעות בהיקף משמעותי ביחס לפעילות השוטפת או למקורות ההון הזמינים עבורה". זאת כשהחברה "שומרת על יתרות מזומנים ופיקדונות בהיקף רב של כ-2.8 מיליארד שקל ומחלקת לבעלי מניותיה דיבידנד הנמוך משמעותית מתזרים המזומנים החופשי של החברה".

מיעוט עסקאות בנדל"ן הלוהט

עוד מתחו ביקורת בנוקד על תוכנית ההתייעלות בהיקף של 100 מיליון שקל עליה הכריזה פז באחרונה. בקרן ציינו כי התוכנית הגיעה "בתגובה להחלטה על הפחתת מרווח השיווק", וקראו לקביעת "יעדים שקופים וברורים לשיפור בפרמטרים התפעוליים".

בנוקד גם התייחסו לנכסי הנדל"ן של החברה וציינו כי "בעשור האחרון, שאופיין בגאות נדל"נית ממושכת, תחום זה בחברה התאפיין במיעוט יחסי של עסקאות מכירה או השבחת ערך אחרת".

לגבי פעילות בית הזיקוק של פז באשדוד, שככל הידוע עתיד פעילותו וכדאיות ההחזקה בו היו חלק מהותי מהמחלוקות שהתעוררו בין היו"ר המתפטר עזר לבין הנהלת פז, בנוקד סבורים כי ראוי שהעניין ייבדק על-ידי הדירקטוריון, ושלתוצאות הדיונים בנושא "יהיה אופי פומבי".

פז: דגש על יעילות; תשואה מעל ת"א 35

בפז לא נותרו חייבים, ובתגובה למכתב של נוקד פרסמו התייחסות המבטלת את הטענות העולות בו, תוך שהדגישו כי "החברה רואה חשיבות עליונה בשיח מפרה עם בעלי המניות בה, וחרטה על דגלה לפעול בהתאם לסטנדרט גבוה של ממשל תאגידי, אשר בא לידי ביטוי גם בהליכי מינוי הדירקטורים".

לגבי פעילות הדירקטוריון בפז מציינים כי הוא "דן באופן שוטף ומעמיק בהיבטים המהותיים הנוגעים לפעילות העסקית, ובכלל זה בנושאים שהועלו במכתבכם, והכל מתוך ראיית טובת בעלי המניות ובעלי עניין אחרים לרבות מחזיקי האג"ח של החברה", וכי "דירקטוריון החברה והנהלתה ימשיכו לדון כל העת, באופן יסודי ומעמיק, בהיבטים המהותיים השונים הנוגעים לפעילות העסקית".

עוד ביקשו להדגיש כי פז "רואה חשיבות בנקיטת מדיניות פיננסית אחראית הבאה לידי ביטוי במבנה החוב של החברה", וכי "מובן שנקודת המבט של מי שנושא באחריות לחברה וליציבותה עשוי להיות שונה מתיאבון הסיכון של מי שאינו נושא באחריות כלשהי".

בפז ציינו גם כי החברה "שמה דגש על יעילות בכל תחומי פעילותה ונוקטת בצעדים הנדרשים להתאמת רמת ההוצאות להכנסות הקיימות והחזויות", ובעניין פעילות הנדל"ן שלה הוסיפו כי בפז פעלו בשנים האחרונות "למיצוי פוטנציאל הנדל"ן", וכי פעילות זו הניבה לחברה רווחים משמעותיים עד כה.

לגבי ביצועי המניה ציינו בפז כי זו "השיגה בשלוש השנים האחרונות תשואה מתואמת דיבידנד העולה על תשואת מדד ת"א 35 ומדד ת"א 125. לא זו אף זו, בעשור האחרון החברה יצרה ערך רב לבעלי מניותיה ובשנים האחרונות גם שיפרה משמעותית את רווחיותה".

לגבי חלוקת הדיבידנד ציינו בפז כי החברה אימצה בשנה שעברה מדיניות לחלוקת 70% מרווחיה וחילקה באופן עקבי דיבידנד בשנים קודמות והוסיפו כי "יש להסתכל על נתוני המניה המתואמים לחלוקת הדיבידנד".

כאמור, פז עלתה לכותרות בשבוע האחרון בעקבות התפטרותו המפתיעה של היו"ר יצחק עזר, וזאת בשל חילוקי דעות מול הנהלת החברה בראשות המנכ"ל פוגל.

ההתפטרות של עזר התרחשה זמן קצר לפני אסיפת בעלי מניות המתוכננת בשבוע הבא (16.10), בה צפוי להשתנות הרכב הדירקטוריון של פז. עזר מונה לתפקיד יו"ר פז לפני כשנתיים, בעקבות מכירת מניות השליטה בפז על ידי צדיק בינו, ששימש בתפקיד היו"ר עד אז.

בעלי המניות בפז, שכיום כוללים בעיקר גופים מוסדיים המחזיקים יחד כ-61% מהמניות, יתבקשו לבחור שלושה מבין שישה מועמדים להצטרף לדירקטוריון - שאול צמח, איציק צאיג ופרופסור יחזקאל (חזי) אופיר, שהציגה החברה, ועודד גילת, אליעזר שקדי ואריק שטיינברג, שהומלצו על-ידי חלק מהמוסדיים. לא מן הנמנע כי גם במקרה בו עזר היה נשאר בתפקיד, לאחר השינויים הפרסונליים הצפויים בהרכב הדירקטוריון, אחד מהחברים החדשים בו היה מחליף אותו בתפקיד. 

צרו איתנו קשר *5988