יונה פוגל | בלעדי

מיטב דש לרגולטורים: אפשרו למוסדיים לתאם עמדות ביחס לפז כדי למנות יו"ר ראוי

בית ההשקעות פנה לרגולטורים הפיננסיים במטרה שיאשרו למוסדיים לתאם עמדות כדי לשפר ולחזק את הממשל התאגידי בפז • במיטב דש שואפים למנות דירקטור עשירי לחברה שימונה בהמשך ליו"ר • הערכות: הדירקטור הנוסף עשוי להיות אברהם ביגר

בית ההשקעות מיטב דש מעלה הילוך במאבקו לשנות את פני דירקטוריון חברת פז, שהפכה לחברה ללא גרעין שליטה, ופונה לרגולטורים הפיננסיים בבקשה שיאשרו לגופים המוסדיים לבצע תיאום "בקשר עם שיפור וחיזוק הממשל התאגידי בפז", ושייסוב סביב גיבוש תמיכה בשינוי התקנון של פז , כך שיתאפשר מינוי דירקטור עשירי בחברה באסיפת בעלי המניות הבאה, בעוד 45 יום.

ל"גלובס" נודע כי בית ההשקעות, שבניהול אילן רביב, פנה במכתב לממונה על רשות ההגבלים העסקיים, עו"ד מיכל הלפרין, ליו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, ולמיועד לתפקיד הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משה ברקת. מטרת המכתב הייתה לאפשר לבית ההשקעות שבשליטת צבי סטפק ואלי ברקת לחבור למוסדיים נוספים וליצור לעצמם מכפלת כוח שתאפשר להם להרחיב את הדירקטוריון ולהביא למינוי יו"ר, בחברה שאותה מנהל כיום המנכ"ל הדומיננטי יונה פוגל. זאת, לדברי מיטב דש, מאחר ו"המקרה של פז ייחודי ובעייתי", כדברי גורם מעורה. 

המהלך שמוביל בית ההשקעות מיטב דש אינו המהלך היחידי שמוביל גוף מוסדי ביחס למבנה הרצוי מבחינתו בפז. ככל הידוע, בעוד שמיטב דש דורש להרחיב את דירקטוריון פז לעשרה חברים, בית ההשקעות פסגות מעוניין לבדוק עם הדח"צים מדוע התפטר היו"ר הקודם ומה קרה בישיבות החברה. גופים אחרים, כגון קרן הגידור נוקד, מעוניינים לכאורה בשינויים אחרים בצמרת החברה. לפי שעה אין תיאום בין המוסדיים והם בכלל חלוקים ביניהם על הדרך הנכונה להשבחת ערך החזקתם בחברה.

בעלי מניות בולטים בפז
 בעלי מניות בולטים בפז

"קידום האינטרסים של המשקיעים בפז"

כך או אחרת, במכתב ששלח מנכ"ל בית ההשקעות לרגולטורים נכתב, כי "לאור ההתפתחויות האחרונות בפז - ובפרט התפטרותו של היו"ר יצחק עזר, העובדה כי פז הינה חברה ללא גרעין שליטה ועל רקע המגבלות האובייקטיביות החלות על בעלי המניות הגדולים בפז לפעול באופן עצמאי בשל מגבלות תקנוניות הנובעות מצו האינטרסים המיוחדים שהוענק לפז על ידי המדינה, פנתה מיטב דש במכתב לדירקטוריון פז במכתב אשר הצעדים העומדים מאחוריו הינם חיזוק שדרת הניהול הנוכחית, שיפור בפעילותה העסקית וכפועל יוצא מכך - קידום האינטרסים של ציבור המשקיעים בפז".

אולם, ממשיכים ומפרטים במיטב דש, "לדאבוננו, בשל ניצול הוראות תקנוניות (בגיבוי חוות דעת משפטית בקשר עם אופן יישום הוראות תקנון פז וקיום הוראות ההיתר הרגולטורי)... פרסמה פז תיקון לכתב הזימון לאסיפה הקרובה, במסגרתו התברר כי "החלל" בדירקטוריון ימולא על ידי הארכת כהונה של אחד מהדירקטורים המכהנים, באופן אשר במהותו מונע, הלכה למעשה, אפשרות למימוש דרישתנו לאיתור והעמדה לבחירה של מועמדים נוספים וראויים לתפקיד היו"ר". בכך מתייחסים בדש להוראה בתקנון פז שלפיה גוף שהציע דירקטור שנבחר מנוע מלהציע מועמדים נוספים לדירקטוריון החברה עד לסיון כהונתו של אותו מועמד.

על כן מיטב דש רואה לנגד עיניו את האפשרות לפעול לשינוי תקנון פז, כך שתיפתח האפשרות למוסדיים או למועמדים ראויים עצמאיים להציע חלופות בפני ועדת האיתור וציבור בעלי המניות של פז, ו"זאת במסגרת אסיפה כללית נוספת של בעלי המניות שתכונס לצורך תיקון התקנון והגדלת הרכב הדירקטוריון". מיטב דש מעוניינים בהקשר זה להגדיל את מספר חברי הדירקטוריון של פז לעשרה, כשלאחרונה דווח כי מועמד שעשוי להתאים לתפקיד הינו אברהם ביגר.

בהקשר זה, מפרט בית ההשקעות במכתבו לרגולטורים כי "אנו פונים אליכם בבקשה לאפשר לנו לפנות לגופים מוסדיים המחזיקים במניות פז, במטרה לקיים דיון משותף ולבחון אפשרות לשיתוף פעולה נקודתי, בקשר עם גיבוש הצעדים הדרושים לצורך הבשלת המאמצים לחיזוק השדרה הניהולית, שיפור הממשל התאגידי ושמירה על האינטרס של המשקיעים". במיטב דש מציינים כי כבר פנו בפנייה דומה, בעניין בזק, וכי "לטעמנו מקרה זה מחדד את הנסיבות הייחודיות ומחייב את התערבותכם המהירה בגיבוש הנחיות המאפשרות שיתוף פעולה בין המוסדיים ומימוש המעורבות המוסדית המצופה מאיתנו".

בהקשר זה אומרים במיטב דש במכתבם לרגולטורים כי "בעת האחרונה מתמודדים המוסדיים עם שינוי מהותי בחברות הציבוריות בישראל, המאופיין במעבר מחברות הנשלטות על ידי בעל שליטה מהותי אל עבר חברות המתנהלות ללא גרעין שליטה ומנוהלות על ידי מנכ"לים דומיננטיים, במה שנתפס כ"שלטון מנהלים"... מציאות זו מחייבת גיבוש של כללי משחק חדשים מצד המוסדיים ומחייבת חשיבה משותפת של כלל רשויות הפיקוח...".

אגב, גורם אחר עמו שוחחנו אמר היום כי הוא חושש ש"במקום לטפל בעיקר ולדרוש מדירקטוריון פז לנסח תוכנית אסטרטגית להתמודדות עם העתיד, מתעסקים בפוליטיקות" וש"דווקא הבעלות של המוסדיים וזה שאין גרעין שליטה יכול לשבש את היכולת של החברה לקבל החלטות נועזות".

בכל אופן, מטעם חברת פז דוחים את הטענות לממשל תאגידי לקוי בחברה, ומציינים כי חברת אנטרופי, שבחנה את החברה מצאה כי "רמת הממשל התאגידי של החברה, נכון ליום הכנת הדו"ח, עומדת על reasonable+ , המציב את החברה ברמת ממשל תאגידי שהוא מעל הממוצע ביחס לקבוצות ההשוואה הרלוונטיות".

דעות שונות של בעלי מניות

כך או כך, מחר אמורה להתקיים האסיפה המדוברת של פז, שתתכנס אגב ויכוח חריף בין היו"ר הקודם, בעלי מניות והנהלת החברה בראשות המנכ"ל פוגל, בין היתר על נושאים שנחשפו לאחרונה בתחקיר "גלובס". במסגרת האסיפה ייבחרו לדירקטוריון פז שלושה דירקטורים חדשים, שייבחרו מתוך שלושה צמדים המתמודדים על התפקיד, ולאחר מכן ייבחר היו"ר החדש, תפקיד אותו ממלא בינתיים גבי רוטר מקסטרו. ככל הידוע המטרה של מיטב דש היא להוביל לזימון אסיפה נוספת, שבה יורחב דירקטוריון החברה עם דירקטור נוסף ועשירי, שייועד להיות יו"ר, כשבין היתר הערכות גורסות כי מדובר בביגר.

באסיפה מחר יתבקשו בעלי המניות לבחור בין אליעזר שקדי, שמומלץ על ידי בית ההשקעות ילין לפידות, לאיציק צאיג; בין עודד גילת, שמיטב דש המליצו עליו, לשאול צמח; ובין אריק שטיינברג, שהומלץ על ידי מנורה מבטחים לחזי אופיר. בסביבת מיטב דש חוששים כי עוד בטרם יורחב דירקטוריון פז לעשרה, הדירקטוריון החדש יכריז על יו"ר חדש וימנע את הרחבתו.

+ גילוי מלא: אברהם ביגר הינו יועץ לדירקטוריון "גלובס".

צרו איתנו קשר *5988