קרנות הפנסיה ברירת מחדל מתרבות: מי כבר חותכת מחירים ומי מסתכנת בקשיים מול הסוכנים

רשות שוק ההון והאוצר הודיעו לאחרונה מיהן קרנות הפנסיה ברירת מחדל לשנים הקרובות, לאחר שבחרו, כצפוי, בקרנות שבבעלות בתי ההשקעות • הלמן אלדובי כבר מנסים לשנות את הכללים ולחתוך מחירים, בעוד שבאלטשולר שחם עלולים להיקלע לעימות ראש בראש מול הסוכנים, בדומה למה שקרה בעבר, כך נראה, למיטב דש

חיסכון לפנסיה / צילום: שאטרסטוק
חיסכון לפנסיה / צילום: שאטרסטוק

לפני ימים מעטים פרסמו לשכת שר האוצר ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון את תוצאות ההליך השני לבחירת קרנות הפנסיה ברירת מחדל, והודיעו כי הקרנות הזוכות הן אלה של אלטשולר שחם , מיטב דש , פסגות  והלמן-אלדובי, שיתחילו לפעול במתכונת החדשה כבר בתחילת נובמבר.

הפרסום בא לאחר שחברות הביטוח הבינו כי בג"ץ לא השתכנע מנימוקיהן נגד מהלך הדגל של רשות שוק ההון - ומשכו את פנייתן לשופטי העליון.

הבחירה בארבע הקרנות הללו הייתה צפויה מלכתחילה, והיא נעשתה במסגרת רצונה של רשות שוק ההון לשנות את מבנה שוק הפנסיה החדשה, ולהפחית את חלקן של חברות הביטוח הגדולות, שאוחזות יחד ב-95.4% מהנכסים המנוהלים בשוק זה. היתר - מיעוט מזערי - מצוי בידי בתי ההשקעות.

ארבעת בתי ההשקעות שפועלים בשוק הפנסיה כבר צומחים במידת מה, אם כי ממש לא מספקת, ועיקר הצמיחה מיוחסת לאלטשולר שחם, שהמוניטין שלו בגמל ובהשתלמות מחלחל גם לפנסיה.

מבדיקת "גלובס" עולה כי בסוף 2008 החזיקו קרנות הפנסיה שכיום נמצאות בבעלות בתי ההשקעות בנתח שוק של 2.7% (למעשה הנתח שלהן היה נמוך מזה, מאחר שאז קרנות איילון לא היו בשליטת מיטב דש, כי אם אצל קבוצת ביטוח), ואילו כיום הם כבר אוחזים בנתח שוק מצרפי של 4.6%.

שוק הפנסיה רגע לפני הוספת קרנות ברירת מחדל
 שוק הפנסיה רגע לפני הוספת קרנות ברירת מחדל

אגב, בבחינת נתח השוק מהצבירה נטו (שמשקללת את ההפקדות בניכוי העברות ותשלומים לעמיתים) עולה כי חלקם של בתי ההשקעות מהשוק עומד כיום על כ-11.85%. הפער האדיר בין נתח השוק של בתי ההשקעות בצבירה נטו לבין הנתח מהנכסים המנוהלים מלמד שלמעשה חלקם כבר צומח במידה רבה ומהירה, ושנתח השוק שמהנכסים המנוהלים של הגופים הללו ימשיך לגדול. נתח השוק מהצבירה נטו נכון ל-12 החודשים שהסתיימו באוגוסט מלמד שבעיקר אלטשולר שחם ומיטב דש צומחים, ומכאן שימשיכו לצמוח בנתח השוק במונחים נכסים.

עם זאת, הזכייה של בתי ההשקעות היא לא ברכה אוטומטית מבחינתם. מדובר גם באתגר, שעלול לגרום לגופים שזכו עלויות ישירות - כתוצאה מהגדלה ניכרת של התשומות הניהוליות, וזאת מול הקטנה בשיעור ההכנסה הממוצע מלקוח, וגם מקושי תפעולי שיתווסף לביזנס. אך העלויות עלולות להיגרם גם באופן עקיף - מדרדור היחסים עם סוכני הביטוח, מה שעלול להוביל לפגיעה בתחומי פעילות נוספים, בעיקר הגמל וההשתלמות.

בהלמן מנסים להוריד את הרף

לדמי הניהול שאליהם התחייבו עתה ארבעת בתי ההשקעות יהיו כנראה השפעות רוחב על התוצאות שלהם, בכל מה שקשור ללקוחות מודעים, שמשלמים כיום יותר מכפי שנקבע בהליך שהובילו האוצר ורשות שוק ההון. כך, ב-2017 גבה פסגות מעמיתי הפנסיה החדשה שלו דמי ניהול ממוצעים של 3.69% מהפרמיה השוטפת ושל 0.27% מהצבירה, בעוד שאלטשולר שחם פנסיה גבתה אשתקד דמי ניהול ממוצעים של 2.68% ו-0.27% בהתאמה, ומיטב דש והלמן אלדובי (שכבר הפעילו קרנות ברירת מחדל) גבו דמי ניהול ממוצעים של 2.64% ו-0.28% ושל 2.09% ו-0.21%, בהתאמה.

מדובר בדמי ניהול ממוצעים, שמלמדים שרבים מאוד מלקוחות הגופים הללו משלמים יותר מהרף שאותו התחייבו אותם גופים לתת לכל מי שיפנה ויבקש. ומה המחיר ברירת מחדל החדש? 1.49% מההפקדות החודשיות ו-0.1% מהצבירה בקרנות של אלטשולר שחם ושל הלמן אלדובי, דמי ניהול של 2.49% מההפקדות החודשיות ו-0.05% מהצבירה בקרן של מיטב דש ו-1.68% מההפקדות החודשיות ו-0.0905% מהצבירה בפסגות.

אגב, במכרז הפנסיה ברירת מחדל הראשון, מ-2016, זכו מיטב דש (עם דמי ניהול של 1.31% מההפקדות השוטפות ו-0.01% מהצבירה), והלמן אלדובי (1.49% מההפקדות ו-0.001%).

לנתונים מהמכרז המקורי של הלמן אלדובי חשיבות גם הפעם, שעשויה לטרוף את הקלפים לאלטשולר שחם, לפסגות ולמיטב דש. כבר ביום פרסום תוצאות הליך הפנסיה ברירת מחדל הודיע הלמן אלדובי, כי בכוונתו להוריד את דמי הניהול מהצבירה שאליהם התחייב בהליך החדש, במחצית - ל-0.05%, ולאחר מכן פנו בבית ההשקעות לאוצר ולרשות שוק ההון, בבקשה להפחית את דמי הניהול הללו לרמה שאותה הציעו כבר במכרז הראשון: 0.001%.

ייתכן שהדרך לשם לא סלולה. מדוע? הפעם רשות שוק ההון קבעה רף מינימלי מסוים של דמי ניהול. מהצד של הלמן אלדובי ישנה חוות דעת משפטית שלפיה מותר להם לעשות כן. ואולם, ברשות שוק ההון טרם גיבשו את עמדתם ביחס לפנייה של הלמן אלדובי.

מדובר במהלך לא ברור מאליו. נראה שברשות קבעו את הרף המינימלי של דמי הניהול בהליך לבחירת הסבב השני של קרנות ברירת מחדל מסיבות מאוד מוחשיות, ובהן החשש שדמי ניהול אפסיים יובילו, בטח לאורך זמן, לשירות לקוי, שלא עומד בדרישות השירות של הפיקוח.

נוסף על כך, נראה שברשות שוק ההון ממש רוצים שינוי בשוק הפנסיה החדשה - שטרם התחולל בעוצמה אשר לה ציפו בשנתיים הראשונות של שתי ברירות המחדל הראשונות. של מיטב דש ושל הלמן אלדובי. ברשות האמינו כנראה שישיגו שינוי כזה רק אם יצרפו עוד זוכים, פסגות ובעיקר אלטשולר שחם, שנהנה ממוניטין ייחודי ושזורמים אליו כספים אדירים.

אגב, המתחרים מסמנים שהם לא מודאגים מהמלך של הלמן אלדובי ושאינם צופים שייווצר מרוץ להוזלות מעבר לרף אליו התחייבו הקרנות שנבחרו. ואולם, בצל הקמפיין שמוביל בית ההשקעות הקטן, שהינו השחקן הקטן ביותר בשוק הפנסיה החדשה, נראה שיש כאן פוטנציאל לסחיפת מעסיקים וציבור רחב, שעלולים להקשות על חלק משחקני הפנסיה במידת מה. בכל אופן, אלטשולר שחם צמח בשנים האחרונות מנתח שוק של שברי אחוז ב-2015 בלבד לנתח שוק של 1% שלם כיום, וזה מבלי שנתפס כאופציה זולה - ורק הודות למוניטין של ניהול ההשקעות.

הסוכנים כבר קיבלו הודעה

אך לא רק זאת אף זאת, הנהירה ההמונית (ככל שתהיה) של לקוחות חדשים, עלולה להביל לקשיים תפעוליים בגופים המנהלים, ובמקביל לעימות עם סוכני הביטוח, שרואים בברירות מחדל תחרות לא הוגנת מולם (שאינה לוקחת בחשבון את העמלות שלהם).

זה נכון במידה רבה לאלטשולר שחם, שבצל הצמיחה האדירה בהיקפי הכספים שהוא מנהל, ושזורמים לניהולו מדי חודש, חווה אתגרים תפעוליים לא זניחים כבר תקופה, וזוכה לביקורת מקרב פעילים בשוק על היבטים אלה (למול ההצטיינות בתשואות).

בימים האחרונים הודיע אלטשולר שחם גמל ופנסיה לסוכני הביטוח על זכייתו בהליך של הרשות והאוצר. במסגרת הפנייה לסוכנים כתב בית ההשקעות כי "כפועל יוצא מהאמור (הבחירה בקרן של בית ההשקעות, ר' ש'), החל מיום ה-15 באוקטובר כל טופס שיתקבל בחברה עבור קרן הפנסיה יצורף בדמי ניהול של 1.49% מההפקדות ו-0.1% מהצבירה. בנוסף, הסכמי ההתקשרות עמכם בכל הקשור לתגמול בגין צירוף עמיתים לקרנות הפנסיה יעודכנו". נציין שלאלטשולר שחם מספר קטן של סוכנים שמפיצים את הפנסיה.

מה זה אומר? לדעת רבים אין ממש בשר לעמלות לסוכנים מדמי הניהול שברמות אלה. את זה למדו מאז 2016 במיטב דש, כשזכו להיות אחת משתי קרנות הברירת מחדל הראשונות. בשנים שבאו לאחר מכן נראה היה שמהלך זה הוביל לדרדור ביחסי מיטב דש עם הסוכנים, מה שהשפיע, כנראה, על פעילויות הגמל וההשתלמות של בית ההשקעות. אגב, במיטב דש למדו כנראה לקח, וזה מה שמסביר את התשלום מההפקדות הגבוה יותר שהתחייבו לו עתה - כדי שיהיה מאיפה לשלם משהו לסוכנים. 

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988