אנטרופי ממליצה לאשר תגמול של 6.8 מיליון שקל למנכ"ל פרטנר, איציק בנבנישתי

בחברת הייעוץ למוסדיים מנמקים את חוות הדעת בכך שפרטנר הפחיתה את סכום ההקצאה לבנבנישתי • עם זאת, להערכת אנטרופי, חבילת התגמול המקסימלית האפשרית למנכ"ל גבוהה ביחס לנושאי משרה מקבילים בחברות דומות מתחום הסלולר • התגמול יינתן לבנבנישתי בארבע מנות, לתקופת הבשלה של ארבע שנים

איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר / צילום: יונתן בלום
איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר / צילום: יונתן בלום

חברת הייעוץ לגופים המוסדיים, אנטרופי, ממליצה להצביע בעד הענקת התגמול ההוני למנכ"ל חברת התקשורת פרטנר , איציק בנבנישתי, אף שלהערכתה, חבילת התגמול המקסימלית האפשרית למנכ"ל גבוהה ביחס לנושאי משרה מקבילים בחברות דומות מהתחום.

אנטרופי מנמקים את חוות הדעת שלהם בכך שפרטנר הפחיתה את סכום ההקצאה, וכן משום שבדירקטוריון החברה מכהן דירקטור חיצוני שהוצע על ידי גוף מוסדי (יונתן קולודני), שתמך במענק ההוני המוצע.

בתחילה ביקשה פרטנר להעניק לבנבנישתי תגמול הוני בשווי 7.4 מיליון שקל, מחציתו באופציות ומחציתו במניות חסומות. האסיפה, שהייתה אמורה להתקיים בשבוע שעבר, נדחתה ל-28 באוקטובר, ופרטנר דיווחה על הפחתת הסכום המבוקש, ל-6.8 מיליון שקל, שיינתנו לו בארבע מנות, לתקופת הבשלה של ארבע שנים.

כפי שפורסם ב"גלובס", הפחתת הסכום ודחיית האסיפה הגיעו על רקע פניות של בעלי מניות לחברה וכן על רקע דיונים עם אנטרופי.

תנאי האופציות המוצעות למנכ"ל בנבנישתי
 תנאי האופציות המוצעות למנכ"ל בנבנישתי

כלכלני אנטרופי מציינים בחוות הדעת שלהם, כי "בשיחות שערכנו עם החברה עוד טרם פרסמה את דוח זימון האסיפה, הבהרנו כי לא נוכל לתמוך במענק שימור נוסף שבכוונתה להציע למנכ"ל החברה, וזאת גם לאור חבילת התגמול הגבוהה ביחס לענף. בהתאם לכך, החליטה החברה לוותר על מענק השימור עבור המנכ"ל, ונושא זה אינו מובא לאישור האסיפה. כמו כן הבהרנו כי בקביעת סך התגמול יש להתייחס לקבוצת השוואה רלוונטית, גם אם המשמעות הינה צמצום במענק ההוני ביחס למענקים שאושרו בעבר".

בספטמבר פורסם הזימון המקורי לאסיפה, ובו הבקשה לאשר לבנבנישתי הקצאה הונית בשווי 7.4 מיליון שקל, ועל כך כותבים באנטרופי, כי "התרשמותנו ביחס לתגמול ההוני שהוצע הייתה כי תגמול הוני זה, לרבות חבילת התגמול אשר לה זכאי בנבנישתי (חבילת תגמול מקסימלית של כ-6 מיליון שקל; שח"ו), הינו גבוה הן ביחס לתגמול הניתן לחברות דומות בשוק התקשורת, והן ביחס לביצועי החברה בשנים האחרונות". לאחר שאנטרופי הציגה את עמדתה זו בפני פרטנר, האסיפה נדחתה והסכום המוצע הופחת.

כעת סבורים כלכלני אנטרופי, כי מבנה ההענקה ההונית המוצעת תואם את הקווים המנחים במדיניות אנטרופי, לרבות מחיר מימוש בגובה ממוצע של מניית החברה ובתוספת פרמיה של 5% ותקופת הבשלה של ארבע שנים. כמו כן מציינים באנטרופי, כי חלק מההקצאה לבנבנישתי הוא על בסיס ביצועים ועמידה ביעדים. "לאור הפריסה הארוכה יותר והיעדר מענק שימור, קיימת ירידה בשווי התגמול השנתי הכולל של המנכ"ל לעומת העבר", נכתב בחוות הדעת.

פרטנר, שבשליטת קבוצת סבן, נסחרת בנאסד"ק ובת"א בשווי של 3 מיליארד שקל, אחרי שהניבה תשואה שלילית של כ-18% מתחילת השנה, על רקע הגברת התחרות בשוק הסלולר. באנטרופי מציינים, עם זאת, שביחס לחברות המתחרות, בתקופה של שנה עד שלוש שנים אחורה, ביצועי המניה היו טובים יותר.

במחצית הראשונה של 2018 הכנסות פרטנר הסתכמו ב-1.6 מיליארד שקל, והיא רשמה רווח נקי של 11 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988