הרפורמה בחברת החשמל שוב תקועה: מהו הסעיף שעלול להביא להעלאת תעריף החשמל

למרות ההצהרות החגיגיות ושינויי החקיקה, הרפורמה בחברת החשמל בסכנה • ל"גלובס" נודע כי עובדי החברה דורשים למצוא פיתרון שימנע מיסוי של חמשת מיליארדי השקלים שניתנו להם כפיצוי • האפשרויות שעל הפרק: ביטול הרפורמה או העלאת תעריף החשמל והגדלת היקף התשלומים לעובדים

יו"ר חברת חשמל יפתח רון טל / צילום: איל יצהר
יו"ר חברת חשמל יפתח רון טל / צילום: איל יצהר

מבוי סתום במו"מ בין המדינה לעובדי חברת החשמל בסוגיית מיסוי התשלומים לעובדים מאיים על הרפורמה בחברת החשמל ובמשק החשמל כולו.

ל"גלובס" נודע כי לא נמצא פתרון שימנע מיסוי ההפרשות להגדלת הפנסיה לעובדים, בהיקף של חמישה מיליארד שקל בעת ההפקדה. אם פתרון כזה לא יימצא, המשמעות תהיה ביטול הסכם הרפורמה או הגדלה ניכרת של היקף התשלומים לעובדים, כדי לקזז את המס - תוספת שתמומן באמצעות העלאת תעריף החשמל. אם לא יושג פתרון עד חודש נובמבר, עלול לפוג תוקף ההסכם הקיבוצי שנחתם בין המדינה לעובדים ולהסתדרות במאי - והרפורמה כולה תתבטל.

גורמים באוצר אמרו היום (ד') ל"גלובס" כי מדובר ב"אירוע שרשות המסים הייתה צריכה לסיים מזמן". לעומת זאת, גורמים המעורבים במשא-ומתן טוענים כי עמדת היועץ המשפטי באוצר "מחשקת" את הרשות ומונעת הגעה לפשרה.

במסגרת הסכם הקיבוצי סוכם על פרישה מוקדמת של 2,200 עובדים מחברת החשמל, כ-23% ממצבת כוח האדם בחברה. כמו כן סוכם על העברת 150 בכירים בחברה לחוזים אישיים וביטול הטבת חשמל חינם לעובדים חדשים, וצמצום הייצוג השווה לוועד העובדים בוועדות משמעת.

התמורה העיקרית שקיבלו העובדים הייתה תוספת לפנסיה החודשית. מדובר על 1,700 שקלים לקצבת הפנסיה העתידית שיקבלו כ-9,000 העובדים הפעילים שיישארו בחברה ותוספת של 1,200 שקל ל-2,200 עובדים שיפרשו במסגרת ההסכם. העלות הכוללת של ההתחייבות הזו נאמדת בחמישה מיליארד שקל, כשחברת החשמל אמורה להפקיד את הסכום בפוליסות ביטוח מיוחדות לעובדים בתשלומים על-פני מספר שנים בחשבון מיוחד. מנכ"ל האוצר הסביר כי הכסף למימון הגדלות הפנסיה יגיע מההתייעלות הפנימית בחברת החשמל, ולא יהיה צורך להעלות בגללו את תעריף החשמל.

ואולם מחלוקת עקרונית מאיימת לפוצץ את הסיכום שאליו הגיעו המדינה ההסתדרות והעובדים. רשות המסים שאמורה לתת החלטה מקדמית על מיסוי התוספות לפנסיה, הודיעה כי יש למסות אותן בעת ההפקדה, כשהמשמעות היא שהעובדים ישלמו מס שולי של כמעט 50% במועד הפקדת החיסכון או הפוליסה, ולא בעת קבלת קצבת הפנסיה.

על-מנת לאפשר את החתימה המתוכננת על ההסכם הקיבוצי הוביל מנכ"ל האוצר שי באב"ד הסדר עם העובדים וההסתדרות שלפיו הפקדת הכספים בפוליסה של העובד לא תהווה אירוע מס לעובד, ורק הקצבה תחויב במס עם תשלומה. ואולם היועץ המשפטי של האוצר עו"ד אסי מסינג טען כי הסדר כזה מנוגד לעקרון השוויון, ומשום כך יהיה צורך לחוקק אותו בחוק של הכנסת. המדינה חוששת מאד ממהלך של חקיקה בכנסת הנוכחית, ובמיוחד כיון שמדובר במהלך שיתפרש כהטבה ייחודית לעובדי חברת החשמל.

בחודשים האחרונים התנהלו דיונים בין רשות המסים לוועד העובדים, אולם מסינג נותר נחרץ בעמדתו. כמי שהיה קודם לכן היועץ המשפטי של אגף שוק ההון באוצר ומעורב בניסוח כל ההסדרים בנושא מיסוי חיסכון פנסיוני בעשר השנים האחרונות, טען מסינג כי מדובר בנושא הנמצא בתחום מומחיותו ולא במומחיות רשות המסים. נראה כי ברשות נוטים לקבל את עמדתו של מסינג, וחוששים לתמוך בהסדר שאליו הגיע באב"ד עם העובדים.

יו"ר ועד העובדים של חברת החשמל דוד (מיקו) צרפתי הבהיר כי לא יהיה תוקף להסכם אם יתברר שהתוספות שהובטחו לפנסיות של העובדים הן ברוטו ולא נטו. ההערכות הן שאם ההפרשות ימוסו בעת ההפקדה, העובדים יקבלו בסופו של דבר קצבה הנמוכה בעד 50% מזו שהובטחה להם. פיתרון אפשרי אחר למחלוקת הוא הגדלת סכום ההפרשה שהחברה תעביר לטובת הפוליסות של העובדים בעשרות אחוזים - אך במקרה כזה נראה כי לא יהיה מנוס כאמור מהעלאה משמעותית בתעריף החשמל על-מנת לממן את התוספת. 

מחברת החשמל נמסר: 

אין כל מחלוקת בין חברת החשמל ורשות המיסים והתהליך יסתיים בימים הקרובים.

בהתאם להסכמות שהושגו בין החברה, המדינה וארגון העובדים, ובמסגרת הרפורמה המקיפה אשר סוכמה במשק החשמל ובחברת החשמל, העובדים יהיו זכאים לתוספת פנסיונית, אשר תשולם להם לאחר פרישתם.
הסדר התוספות הפנסיוניות הינו הסדר מורכב לרבות בהיבטי המיסוי שלו, וזאת בין היתר לאור מנגנוני הפקדת הכספים, משך הזמן הארוך בו הוא אמור לפעול ומספרם של העובדים אליהם הוא מתייחס .
החברה וארגון העובדים מבקשים להסדיר עם רשות המיסים את אופן תשלום המס בגין התוספת על ידי הפורשים, ולהסדיר את היבטי המס מבחינת החברה, בהתאם להוראות החוק והרגולציה הרלבנטיים.
לא חברת החשמל ולא עובדיה (באמצעות ארגון העובדים) אינם מבקשים פטור ממס בגין תוספות אלו, והפרסום בעניין זה מוטעה ומטעה.

טרם מונו מנכ"ל ויו"ר לחברת ניהול מערכת החשמל החדשה

מלבד סוגיית המיסוי של הפנסיות של עובדי חברת החשמל הפורשים במסגרת הרפורמה, קיים מכשול משמעותי נוסף שמונע את ההתנעה שלה. מדובר בהקמת חברת ניהול מערכת החשמל החדשה, במקום היחידה הקיימת כיום תחת חברת החשמל: למרות העובדה שהרפורמה אושרה בממשלה כבר לפני ארבעה חודשים, עדיין לא מונו לחברה יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל. המינויים מתעכבים עכב המחלקות בין שר האוצר לשר האנרגיה לגבי המועמדים וגם לגבי מי ימנה את מי. כך נודע ל"גלובס".

הרוכשים של תחנות הכוח של חברת החשמל שיימכרו במסגרת הרפורמה, יצטרכו להתקשר בהסכם זיכיון מול חברה זו שכאמור טרם הוקמה. כלומר, המכרזים למכירת תחנות הכוח לא יכולים להתקדם מבלי שהחברה תקום בפועל.

חברת ניהול המערכת החדשה תהיה היחידה שאחראית על ניהול רשת החשמל ועל רכישת החשמל מכל תחנות הכוח (הפרטיות ושל חברת החשמל). בנוסף, החברה תנהל את המכרזים החצי השעתיים לרכישת החשמל בהיקף כולל של קרוב ל-20 מיליארד שקל בשנה. על פי הרפורמה, חברה זו אמורה להתחיל לפעול בדצמבר 2019. ואולם לדברי הגורמים במשק החשמל, מדובר בלוח זמנים מאתגר, לאור העבודה שהחברה אמורה להקים מערכות תשלומים ומסחר מורכבות ביותר וגם לגייס כוח אדם מיומן להפעלתה.

מאז כניסת יצרני חשמל פרטיים, יחידת ניהול המערכת של חברת החשמל גרמה לניגוד עניינים מובנה. מצד אחד החברה היא יצרנית חשמל בעצמה, ומצד שני היא זו שאחראית על הסחר בו. הוצאת יחידה זו מחברת החשמל לחברה ממשלתית נפרדת נחשבת לאחד ההישגים הבולטים של הרפורמה, עליו התעקשה המדינה במהלך הדיונים הממושכים לגיבושה.

ממשרד האוצר ומשרד האנרגיה נמסר בתגובה: "אנו פועלים על מנת לאשר בהקדם את מינוי הדירקטורים".