invo – הזדמנויות השקעה עולה למגרש של הגדולים

קרן ההשקעות, שמתמחה בהשקעות נדל"ן בארץ ובעולם מגייסת לראשונה הון באמצעות תשקיף. הקרן תגייס מהציבור הרחב כ-14 מיליון שקלים לרכישה, השבחה ומכירה של זכויות בעלות חלקית במרכז מסחרי בניו ג'רזי, ארה"ב

עמליה שכטר מנכ"לית invo – הזדמנויות השקעה. צילום: סטודיו עדיגיטל


invo - הזדמנויות השקעה עולה מדרגה ומצטרפת למגרש של הגדולים. קרן ההשקעות שהוקמה רק לפני כשנתיים וחצי וכבר הצליחה לגייס כ-100 מיליון שקל לפרויקטים נדל"ניים, מצטרפת לקרנות ההשקעה המובילות ותגייס הון לפרויקט במרכז מסחרי בניו ג'רזי באמצעות תשקיף.

זאת הפעם הראשונה ש-invo, המתמחה בהשקעות נדל"ן יזמיות בארץ ובעולם, פונה לציבור הרחב באמצעות תשקיף שזכה להיתר מהרשות לניירות ערך. לצורך הפרויקט במרכז המסחרי בניו ג'רזי, מבקשת invo לגייס כ-14 מיליון ₪. העלות הכוללת של הפרויקט מוערכת בלמעלה מ-80 מיליון שקלים.

בראש invo - הזדמנויות השקעה עומדת עמליה שכטר, לה ניסיון עשיר בתחום הפיננסי בכלל וההשקעות בנדל"ן בפרט. כנשיא החברה מכהן עופר עיני, שכיהן בעברו כיו"ר ההסתדרות הכללית וכיו"ר ההתאחדות לכדורגל. בהנהלת קרן ההשקעות שותפים נוספים המתמחים בתחום הנדל"ן וביניהם משה דרנגר, מנכ"ל ושותף בבית ההשקעות פיטנגו והסמנכ"ל, ספי ליקר, בעל נסיון עשיר בעולם שוק ההון והתמחות בשוק הנדל"ן האמריקאי.

"אני מודה על האפשרות שניתנה לנו להפוך את החזון לשמו הקמנו את invo למציאות – לאפשר לציבור הישראלי ליהנות מהצעות השקעה איכותיות, אמינות ובסף כניסה ריאלי שמאפשר לכל אחד ואחת לסלול את הדרך לעתיד כלכלי טוב יותר. המרכז המסחרי ממוקם במיקום אסטרטגי ולפי ההערכות שלנו ושל היזם, שמתמחה בדיוק בסוג כזה של פרויקטים, נוכל להשלים את הפרויקט תוך פחות משנתיים", אמרה עמליה שכטר מנכ"לית הקרן.

לצד חנויות מסחריות ורשתות קמעונאיות יכיל המרכז המסחרי גם מרכז כושר ומעון יום לילדים שיגדילו את כמות המבקרים בו באופן ניכר. בנוסף, נמצא המרכז המסחרי במיקום מרכזי בסמוך לעורקי תנועה ראשיים שמקנים לו חשיפה של כ-50 אלף נוסעים העוברים בסמוך אליו מדי יום.

העבודות לשיפוצו והשבחתו של המרכז המסחרי בדלרן, ניו ג'רזי כבר החלו, ועל פי הערכות היזם, איתו כבר הובילה invo שלושה גיוסים לפרויקטים נדל"ניים, מכירתו המלאה של הנכס צפויה להסתיים תוך פחות משנתיים ממועד השלמת הסכם הרכישה. אפשרות הכניסה להשקעה בפרוייקט תעמוד על 30 אלף דולר בלבד.

 invo – הזדמנויות השקעה הוקמה על ידי עמליה שכטר לפני כשנתיים וחצי במהלכן גייסה הון והובילה 17 פרויקטים נדל"ניים בארץ וברחבי העולם. בין הפרויקטים שהובילה invo נמצאות בין היתר 3 עסקאות מניבות בארה"ב וכן עסקאות בניה בישראל, ארה"ב, גרמניה, אנגליה ועוד.

המידע הכולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת Invo . מידע זה אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי-התממשות משמעותיים. קוראי הודעה זו מוזהרים, כי תוצאות הפרויקט בפועל בעתיד עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע המוצג בהודעה זו.

הודעה זו כוללת אינפורמציה כללית וחלקית בלבד ויש לקרוא אותה יחד עם תשקיף ההנפקה לציבור מיום 31 באוקטובר 2018.


פרסום זה נועד למטרות שיווקיות בלבד ואין בו משום יעוץ ו/או הצעה ו/או הזמנה לבצע השקעה כלשהי והוא אינו מהווה כל תחליף לקבלת ייעוץ פרטני מקצועי


צרו איתנו קשר *5988