פייסבוק ישראל פסלה קמפיין לבג"ץ נגד הפללת צרכני קנאביס

מדובר בקמפיין גיוס המונים של אורן לבוביץ, הבעלים והעורך של עיתון "קנאביס", ומפלגת עלה ירוק, שאינו כולל תכנים המעודדים שימוש בסמים או הצגת הסם

קנאביס
קנאביס

פייסבוק ישראל אינה מאפשרת לקדם באמצעותה קמפיין גיוס כספים להגשת עתירה לבג"ץ נגד מדיניות הפללת צרכני קנאביס - זאת למרות שקמפיין הגיוס אינו כולל תכנים המעודדים שימוש בסמים או הצגת הסם.

את הקמפיין ביקשו להעלות אורן ליבוביץ, הבעלים והעורך של עיתון "קנאביס", ומפלגת עלה ירוק. ליבוביץ מעוניין כאמור להגיש עתירה בג"ץ בנושא מדיניות ההפללה, ולצורך כך הוא העלה קמפיין לגיוס המונים באתר giveback, ומשם הוא מפנה תומכים לתמוך בקמפיין. כשביקש לפרסם מודעות לעידוד קבלת תרומות למימון העתירה, הוא קיבל מפייסבוק הודעה שהמודעות נדחו מאחר שהן מכילות תוכן אסור המעודד צריכת סמים. ליבוביץ נהג במסלול הפייסבוקי והגיש ערעור, אך קיבל בתגובה הודעה זהה.

במכתב ששלחו עורכי הדין של ליבוביץ לפייסבוק, נטען כי בסרטון הנכלל בקמפיין ובתכנים המשודרים לצורך גיוס כספים אין עידוד לצריכת סמים, אין שימוש בתוכן אלים, ואין אפילו הצגה של הסם עצמו. "הקמפיין עוסק במדיניות הציבורית הרצויה ומקדם תמיכה בהגשת בג"ץ", נטען במכתב.

להערכת ליבוביץ, הדחייה החוזרת ונשנית נובעת מכך ש"הבודקים אינם מבינים אולי את השפה העברית, והם פוסלים כל הודעה הכולל את המילים 'קנאביס' וכל סרטון הכולל בתוכו ציור של עלה הגראס - בלי בדיקה מעמיקה של התוכן".

על-פי המכתב, הסירוב לפרסם את הקמפיין בפייסבוק פוגע בליבוביץ ומקטין את הסיכוי שיצליח לגייס את הכספים במסגרת קמפיין הגיוס. עוד נטען כי כללי הקהילה של פייסבוק נבדקו שוב ושוב, ולא נמצאה הנחיה האוסרת על פרסום דעה למדיניות ציבורית. "לא מצאנו הנחיה האוסרת על גיוס כספים לבג"ץ ולא הנחיה האוסרת על הבעת תמיכה במדיניות ציבורית, גם אם אותה מדיניות ציבורית היא הפסקת ההפללה של צרכני קנאביס - מדיניות הקיימת ברוב מדינות העולם המערבי; או אפילו הסדרה של שוק הקאנביס - מדיניות הקיימת ב-13 מדינות בארה"ב ובמדינות נוספות בעולם".

"אנו סבורים כי יש להתיר לפרסם את המודעות בנוגע לבג"ץ, לרבות ובעיקר סרטון הגיוס - בראש ובראשונה כי אינם חורגים מכללי פייסבוק", נכתב.

עוד נטען כי פייסבוק מאפשרת לקבוצות רבות בעולם לפרסם כאשר הפרסום נוגע למשאלי תמיכה בלגליזציה, וזאת ההוכחה שבישראל על פייסבוק לאפשר לעשות כן. "הימנעות ממתן שירותי פרסום על בסיס שלילת עמדות היא עבירה ועוולה אזרחית, כי על-פי חוק אסורה אפליה על בסיס השקפה והשקפה פוליטית בפרט".