האוצר הקפיא את תקציבי הפעילות של משרד החינוך

זאת בתגובה לעיכוב בהעברת חצי מיליארד שקל ממפעל הפיס, שהיה אמור לעבור למשרד החינוך כבר באוגוסט בהתאם לסיכום שהושג בחוק ההסדרים • יו"ר מפעל הפיס הורה לעכב את ההעברה בנימוק של קיבל פרטים על מהות ההעברה

אביגדור יצחקי / צילום: אלון רון
אביגדור יצחקי / צילום: אלון רון

האוצר הקפיא את תקציבי הפעילות של משרד החינוך בתגובה לעיכוב בהעברת חצי מיליארד שקל ממפעל הפיס. מדובר בסכום שמפעל הפיס היה אמור להעביר למשרד החינוך כבר בחודש אוגוסט בהתאם לסיכום שהושג בחוק ההסדרים, אולם יו"ר מפעל הפיס אביגדור יצחקי הורה לעכב את ביצוע ההעברה בנימוק שלא קיבל פרטים על מהות ההעברה. באוצר טענו כי אי העברת הסכום מהווה הפרה לכאורה של תנאי ההיתר המיוחד שניתן למפעל הפיס לפעול בתחום ההימורים, היתר שמעוגן בחוק העונשין.  

המגעים בין הדרג המקצועי באוצר ליצחקי נקלעו למבוי סתום. נציין כי יצחקי נחשב מקורב לשר האוצר משה כחלון ועמד בראש מטה הדיור במשרד האוצר לפני שנבחר בתמיכתו של כחלון לתפקידו הנוכחי. ההתנהלות מול מפעל הפיס שהייתה באחריות החשב הכללי באוצר הועברה לאחר פרישתה של החשבת הכללית מיכל עבאדי בויאנג'ו לידי מנכ"ל האוצר שי באב"ד.  

בתכתובות פנימיות טען יצחקי כי מפעל הפיס "אינו שלוחה של אגף התקציבים". יצחקי הסביר כי בכוונת מפעל הפיס להפנות את הכספים לפרויקטים חברתיים ברשויות מקומיות ולא לבניית כיתות לימוד כפי שקובע הסיכום המעוגן בחוק ההסדרים, לטענת האוצר. בנוסף איים יצחקי כי מפעל הפיס יבטל כליל את העברת הסכום אם האוצר ילחץ עליו.

היום לומדים במעכת החינוך קרוב ל-2.3 מיליון תלמידים, מגיל 3 ועד כיתה י"ב. הגידול לעומת השנה שעברה היה של כ-50 אלף תלמידים ולכן יש צורך בבינוי של כיתות חדשות. במערכת החינוך יש השנה כ-90 אלף כיתות והכסף שמפעל הפיס היה אמור להעביר הוא חלק מהתוכנית הרב-שנתית של משרד החינוך לבניית 17 אלף כיתות לימוד בשנים 2017-2021. זאת, על מנת לתת מענה לגידול הטבעי, למחסור בכיתות לימוד ולגידול במספר יחידות הדיור הנבנות מדי שנה. באופן ספציפי, בחברה הערבית חסרות הרבה מאוד כיתות, דבר שמקשה גם על הגמישות בבתי הספר.

בתוכנית החומש הקודמת - 2012-2016 נבנו כ-8,700 כיתות בלבד כך שמדובר בקפיצה משמעותית. חלק מהמימון מגיע מרוויח מפעל הפיס, שמקצה שיעור מסוים מהרווח שלו לבניית כיתות. לפי משרד החינוך, בכל שנה מעביר מפעל הפיס כחצי מיליארד שקל. הכסף עובר לאוצר וממנו למשרד החינוך. באתר מפעל הפיס כתוב כי בשנים 2009-2018 מימן מפעל הפיס הקמתם של כ-7,600 כיתות בעלות של כ-5.86 מיליארד שקל. מתוכם, הפיס מימן השנה הקמתן של כ-800 כיתות לימוד חדשות בעלות של כ-640 מיליון שקל.

ממשרד האוצר נמסר כי "לאור העיכוב בקבלת כספים מהפיס, משרד החינוך לא יכול לעמוד במועד זה בכלל התחייבויותיו. בהתאם על מנת לא להביא לחריגה תקציבית, הוקפאו תקציבי המשרד עד לקבלת הכספים בהתאם להוראות ההיתר".

ממפעל הפיס נמסר כי "במסגרת ההיתר שניתן למפעל הפיס הוטל על הפיס להעביר לתקציב מדינת ישראל סכום של כמיליארד שקל. הסכום הנ"ל הוא מקדמה על חשבון הכספים שיגיעו למדינה מהפיס בשנים הבאות. מפעל הפיס העביר 500 מיליון שקל זה מכבר, ועד היום לא התקבל ממשרד האוצר שום מכתב או הודעה על מהות העברת הכספים ואופן קיזוזם העתידי. לאחר שיתקבל מכתב שכזה כפי שסוכם עם מנכ"ל משרד האוצר והוא יניח את דעת הנהלת מפעל הפיס ורואי החשבון שלה יועבר הסכום הנוסף. מפעל הפיס מקצה את כל היתרות שלו עבור רשויות המדינה ותקציב המדינה, הסכום הנ"ל הוא מעבר לסכומים הנ"ל ואמור להיות מוחזר למפעל הפיס ביום מן הימים. הסדר הטוב מחייב מכתב הבהרה שכולל את פרטי החזר המקדמה ומקובל על מפעל הפיס".

צרו איתנו קשר *5988